Bạn đang khám phá về câu điều kiện? Vậy thì câu điều kiện có mấy loại? Mỗi các loại câu điều kiện được dùng như vậy nào? Và các câu này được cấu tứ như thế nào và áp dụng trong tình huống nào?Bài tập câu điều kiện loại 1,2,3 trong tiếng Anh (có đáp án)

Thực hành những dạng bài bác tập câu đk loại 1, 2, 3 giúp cho bạn nắm vững kỹ năng về mệnh đề If trong giờ Anh, đã đạt được điểm cao vào kỳ thi.

Bạn đang xem: Câu điều kiện có mấy mệnh đề


1. Định nghĩa câu điều kiện

Câu điều kiện dùng làm nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà vụ việc đó chỉ hoàn toàn có thể xảy ra khi đk được nói đến xảy ra. Câu đk gồm bao gồm hai phần (hai mệnh đề):

Mệnh đề nêu lên đk (còn hotline là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ tuyệt mệnh đề đk Mệnh đề nêu lên tác dụng là mệnh đề chính.

Ví dụ: If it rains - I will stay at home. (Nếu trời mưa, tôi đang ở nhà)

(Mệnh đề đk - mệnh đề chính) 

Hai mệnh đề vào câu điều kiện rất có thể đổi chổ lẫn nhau được: nếu như mệnh đề chính đứng trước thì giữa hai mệnh đề không phải dấu phẩy, trái lại thì phải có dấu phẩy ở giữa. Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. (Bạn đã vượt qua kỳ thi nếu như khách hàng học tập chuyên chỉ.) => If you work hard, you will pass the exam. (Nếu bạn học tập chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)

*

Làm cầm cố nào để thực hiện câu đk trong giờ Anh một cách đúng chuẩn nhất?

2. Những loại câu đk trong tiếng Anh

Type

If Clause

Main Clause

Usage

0

If + Present simple

Present simple

Sự thật hiển nhiên

1

If + Present simple (Present continuous, Present perfect)

Future simple

Có thật ở hiện nay tại

2

If + Past simple (Past continuous)

Would/Could/Should (not) + V (inf)

Không tất cả thật ở hiện nay tại

3

If + Past perfect

(Past perfect continuous)

Would/Could/Should (not) + Have + V3/ed

Không tất cả thật trong vượt khứ

Hỗn hợp

(1) If + Past perfect 

(2) If + Simple past (Past continuous)

(1) Would/Could/Should (not) _ V (inf)

 (2) Would/Could/Should (not) + Have + V3/ed

Một sự việc xẩy ra trong vượt khứ mà lại hậu trái còn kéo dài đến hiện tại

Một bản chất hoặc một chứng trạng vốn có ở hiện nay tại gây ra hậu trái trong thừa khứ

(1) Câu điều kiện loại 1

Khái niệm về câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại I nói một cách khác là câu điều kiện có thực ở hiện nay tại. Điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc - bí quyết câu đk loại 1

If + Present simple, Future simple

Nói giải pháp khác, ngơi nghỉ câu đk loại 1, mệnh đề IF cần sử dụng thì bây giờ đơn, mệnh đề chủ yếu dùng thì tương lai đơn.

Trong câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước tuyệt sau các được.

Ex: 

If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn của tôi, con chó của tớ sẽ cắm anh đó.) If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng và nóng tốt, tôi đang đi câu cá.)

Cách cần sử dụng câu đk loại 1:

Câu điều kiện loại 1 còn rất có thể được call là câu đk hiện tại rất có thể có thật. Ta thực hiện câu điều kiện loại 1 để đề ra một điều kiện hoàn toàn có thể thực hiện nay được trong lúc này và nêu kết quả có thể xảy ra.

(2) Câu đk loại 2

Khái niệm về câu điều kiện loại 2:

Câu điều kiện loại II có cách gọi khác là câu điều kiện không có thực ở hiện nay tại. Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, đk chỉ là 1 trong những giả thiết, một ước mong mỏi trái ngược với yếu tố hoàn cảnh hiện tại.

Cấu trúc câu đk loại 2

If + Past simple, Would/Could/Should (not) + V (inf)

Trong câu đk loại 2, động từ của mệnh đề đk chia sống bang thái bí quyết (past subjunctive), rượu cồn từ của mệnh đề chủ yếu chia ngơi nghỉ thì điều kiện hiện tại (simple conditional).

Chú ý: Bàng thái phương pháp (Past subjunctive) là vẻ ngoài chia cồn từ đồng nhất như thì vượt khư đơn, riêng rượu cồn từ “to be” thì sử dụng “were” cho toàn bộ các ngôi.

Ex:

If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là 1 trong con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.) (Thực tế tôi bắt buộc là chim được) If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi bao gồm một triệu đô la, tôi sẽ cài đặt chiếc xe cộ đó.) (Ở lúc này tôi không tồn tại số chi phí đó)

(3) Câu đk loại 3 

Khái niệm về câu điều kiện loại 3:

Câu đk loại III là câu điều kiện không có thực trong thừa khứ. Điều kiện ko thể xẩy ra trong quá khứ, chỉ mang ý nghĩa ước ao ước trong quá khứ, một đưa thiết trái ngược với hoàn cảnh ở vượt khứ.

Cấu trúc câu đk loại 3

If + Past perfect, Would/Could/Should (not) + have + V3/ed

Trong câu điều kiện loại 3, hễ từ của mệnh đề đk chia làm việc quá khứ phân từ, còn rượu cồn từ của mệnh đề bao gồm chia làm việc điều kiện kết thúc (perfect conditional).

Ex:

If he had come lớn see me yesterday, I would have taken him khổng lồ the movies. (Nếu trong ngày hôm qua nó đến thăm tôi thì tôi đã gửi nó đi coi phim rồi.) If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu trong ngày hôm qua tôi không vắng khía cạnh thì tôi đã gặp mặt anh ta rồi.)

3. If nâng cao

(1) Câu điều kiện mô tả thói quen hoặc một thực sự hiển nhiên

Câu đk này miêu tả một thói quen, một hành vi thường xuyên xảy ra nếu đk được đáp ứng, hoặc diễn đạt một thực sự hiễn nhiên, một tác dụng tất yếu đuối xảy ra.

Xem thêm: Cách Tạo Link Trong Excel - Hướng Dẫn Cách Chèn Link Vào Excel Đơn Giản Nhất

Cấu trúc:

Trong tiếng Anh có tương đối nhiều cách khác nhau được dùng biểu đạt điều kiện trong mệnh đề chỉ đk với "If". Xung quanh 3 loại chủ yếu nêu trên, một số trong những loại sau cũng khá được sử dụng trong giao tiếp và ngữ điệu viết:Ví dụ: If he worked harder at school, he would be a student now. (He is not a student now) If I had taken his advice, I would be rich now.

(3) Câu điều kiện ở dạng đảo

Trong giờ Anh câu đk loại 2 và 3 thường được dùng ở dạng hòn đảo (Inversion). 

Ex:

Were I the president, I would build more hospitals. (Nếu tôi là chủ tịch, tôi sẽ mang lại xây thêm nhiều dịch viện) Had I taken his advice, I would be rich now. (Nếu tôi nghe theo lời khuyên của anh ấy ấy thì hiện giờ tôi đã giàu rồi)

ĐẢO NGỮ CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Đảo ngữ câu điều kiện loại 1: Should + S + Vo, S + Will +Vo

If he has miễn phí time, he’ll play tennis. => Should he have free time, he’ll play tennis

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + to + Vo, S + Would + Vo

If I learned Russian, I would read a Russian book. => Were I khổng lồ learn Russian, I would read a Russian book