Cấu trúc câu điều kiện loại 1, 2, 3 cùng với mệnh đề “If” là nhiều loại câu được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày tương tự như trong văn viết. Đây là một trong mệnh đề đơn giản và dễ dàng và thịnh hành nhưng không phải ai cũng nắm vững vàng cách thực hiện chúng đúng đắn nhất.

Bạn đang xem: Cấu trúc câu điều kiện loại 1

Trong nội dung bài viết này bọn họ sẽ cùng nhau khám phá và ôn kĩ về phong thái dùng của các loại Câu điều kiện trong tiếng Anh.


Tóm tắt kết cấu các nhiều loại câu điều kiện

Trong giờ Anh tất cả 3 nhiều loại câu điều kiện chính:

Loại 1: If + S + V(s/es), S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)

If I have enough money, I will go khổng lồ Japan.

Loại 2: If + S + V(quá khứ), S + would/could/might + V(nguyên mẫu)

If I had enough money, I would go to lớn Japan

Loại 3: If + S + had + V3, S + would/could/might + have + V3

If I had had enough money, I would have gone khổng lồ Japan.

Câu đk loại 1

Còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại, cần sử dụng để biểu đạt những sự việc/ điều kiện có công dụng xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai.

*

Trong câu điều kiện loại III, động từ của mệnh đề điều kiện chia theo mô hình quá khứ phân từ, còn hễ từ của mệnh đề thiết yếu được chia dưới dạng ‘would have + Ved/PII’.

Một số ví dụ:

If you had studied harder you would have passed the exam.

Nếu bạn học cần mẫn hơn, bạn đã có thể thừa qua kỳ thi.

If I had accepted that promotion I would have been working in Milan.

Nếu hồi trước tôi gật đầu đồng ý lời kiến nghị thì giờ tôi đang đang làm việc ở Milan.

Câu điều kiện hỗn hợp

Có nhiều dạng câu điều kiện hỗn hòa hợp trong giờ đồng hồ Anh, tuy nhiên bọn họ thường hay gặp gỡ nhất đó là loại câu kết hợp giữa các loại 2 và loại 3. Câu điều kiện này luôn có thật và ‘if’ bao gồm nghĩa như ‘when’ hoặc ‘every time’.

Cấu trúc: If + S + had + V-pII, S + would/ could/ might + V

Ta thấy mệnh đề điều kiện – If clause sử dụng cấu tạo của câu đk loại 3 (động từ phân chia ở thì vượt khứ trả thành), còn mệnh đề bao gồm – main clause sử dụng cấu trúc của câu điều kiện loại 2 (would/ could/ might + V).

Ngữ pháp với trường hợp áp dụng của một số loại câu này khá tương đương với câu đk loại 3, do đó mà dễ tạo ra nhầm lẫn mang lại những các bạn chưa nạm kĩ.

Ví dụ:

If he had done his homework on time, he wouldn’t be in trouble now.

Nếu anh ấy ngừng bài tập về công ty đúng hạn, anh ấy vẫn không chạm chán rắc rối bây giờ.

Sự khác nhau: trong câu đk loại 3 thì toàn cảnh của mệnh đề chính ra mắt trong vượt khứ còn vào câu lếu hợp bối cảnh của mệnh đề chính ra mắt ở lúc này (now).

Các dạng khác của câu điều kiện

1. Trong câu điều kiện loại I, ngoài sử dụng thì hiện tại đơn và tương lai 1-1 thì có thể dùng các thì không giống tùy ở trong vào từng hoàn cảnh

Ex: If Jin came so late, they can not go out.

(Nếu Jin cho quá muộn, họ rất có thể không đi ra phía bên ngoài được)

Trong câu này, ta không thực hiện thì lúc này đơn với tương lai đối kháng như câu đk loại I thông thường mà dùng quá khứ 1-1 và ‘can’ để diễn tả ý nhấn mạnh sự việc.

2. Vào câu đk loại II, hoàn toàn có thể sử dụng cấu tạo ‘were lớn + Vinf’ nghỉ ngơi mệnh đề điều kiện để biểu lộ ý tưởng sống tương lai và ‘could/might’ cụ cho ‘should/would’ cho tài năng xảy ra sự việc, hành vi ít hơn

Ex: If Wind were to lớn come next Monday, I might have time to lớn see him.

(Nếu Wind mang đến đây vào sản phẩm công nghệ Hai tới, tôi có thể có thời gian gặp mặt anh ấy)

 Ở đây, ta sử dụng cấu tạo ‘were khổng lồ + Vinf’ cho việc Wind sẽ đến vào lắp thêm Hai và kĩ năng tôi tất cả thể chạm chán anh ấy là rất ít.

3. ‘If it were not for/If it hadn’t been for’ được dùng để làm thể hiện nay sự việc, hành động này nhờ vào vào sự việc, hành vi kia (Mệnh đề giả định)

Ex: If it hadn’t been for his hard working, he would have failed this exam.

(Nếu không do anh ấy học tập chăm chỉ, anh ấy đang trượt bài bác kiểm tra này)

Câu bên trên muốn diễn đạt việc anh ấy tất cả qua bài xích kiểm tra tuyệt không dựa vào vào việc học tập chăm chỉ.

Bài tập vận dụng

I. Chia động tự (loại 1&2)

If we _____________ to lớn Dresden, it will be a fantastic trip. (cycle)I _____________ the school bus if I don’t get up early. (miss)Harriet would stay longer in Vienna if she _____________ more time. (has)She _____________ the people in Peru if she bought her coffee beans in this shop. (support)If I don’t see Claire today, I _____________ her this evening. (phone)If Carlos _____________ sailing, he’ll need a life-jacket. (go)If my brother _____________ his oto here, the traffic warden would give him a ticket. (park)You’ll catch a cold if you _____________ a pullover. (not wear)If you drink more of this sweet lemonade, you _____________ (get)If Marcus sings in the shower, I _____________ the radio up khổng lồ full volume. (turn up)

II. Phân chia động tự (hỗn hòa hợp 3 loại)

If it rains, the boys ______________ hockey. (play)If he ______________ his own vegetables, he wouldn’t have to lớn buy them. (grow)Jim ______________ whisky distilleries if he travelled to Scotland. (see)Would you go out more often if you ______________ so much in the house? (not have to do)She wouldn’t have yawned the whole day if she ______________ late last night. (stay up)If you ______________ a minute, I’ll come with you. (wait)If we arrived at 10, we ______________ Tyler’s presentation. (miss)We ______________ John if we’d known about his problems. (help)If they ______________ new batteries, their camera would have worked correctly. (use)If I could go anywhere, it ______________ New Zealand. (be)

Đáp án

I.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Phenol Của C6H5Oh Và Bài Tập Dễ Hiểu Nhất, Công Thức Phân Tử Của Phenol

cyclewill misshadwould supportwill phonegoesparkeddon’t wearwill getwill turn up

II.

won’t playgrewwould seedidn’t have khổng lồ dohadn’t stayed upwaitwould misswould have helpedhad usedwould be