I. Phản ứng lão hóa - khử lớp 10

Phản ứng lão hóa khử là phản ứng hóa học, trong đó tất cả sự chuyển electron giữa những chất trong phản ứng tuyệt phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó tất cả sự núm đổi số lão hóa của một số nguyên tố.

Bạn đang xem: Chất có tính oxi hóa nhưng không có tính khử là

- Chất khử (chất bị oxh) là chất nhường electron

- quá trình oxh (sự oxh) là quá trình nhường electron.

- quá trình khử (sự khử) là quy trình thu electron.

Ví dụ:

*

Quá trình cầm đổi số oxi hóa:

Fe0→ Fe2++ 2e

- Nguyên tử sắt là chất khử. Sự làm tăng số thoái hóa của sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt.

- Nguyên tử sắt nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của nguyên tử sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt.

Cu2++ 2e → Cu

- Số lão hóa của đồng giảm từ +2 xuống 0. Ion đồng là chất oxi hóa. Sự làm cho giảm số thoái hóa của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

- Ion đồng nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

⇒ Phản ứng của sắt với dung dịch đồng sunfat cũng là phản ứng lão hóa - khử vị tồn tại đồng thời sự oxi hóa với sự khử.

Một chất cơ mà :

+ Nguyên tố của nó tất cả số thoái hóa trung gian , vd : FeSO4 tất cả Fe2+ là trung gian ( giữa 0 và +3)

+ Chứa cả nguyên tố có tính khử cùng tính thoái hóa , vd FeCl3 bao gồm Fe3+ tất cả tính oxi hóa, Cl- tất cả tính khử

+ Chất đó vừa có tính khử vừa bao gồm tính oxi hóa

II. Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa khử lớp 10

- Bước 1:Xác định số thoái hóa của những nguyên tố để search chất oxi hoá với chất khử.

- Bước 2:Viết quá trình oxi hóa và quy trình khử, cân bằng mỗi quá trình.

- Bước 3:Tìm hệ số thích hợp mang lại chất oxh cùng chất khử thế nào cho tổng số electron mang lại bằng tổng số electron nhận.

- Bước 4:Đặt hệ số của các chất oxh và khử vào sơ đồ phản ứng, từ đó tính ra hệ số các chất khác. Kiểm tra cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố và cân bằng điện tích nhị vế để dứt PTHH.

III. Ý nghĩa của phản ứng lão hóa khử lớp 10

- Phản ứng oxi hóa - khử là một trong những quy trình quan trọng nhất của thiên nhiên:

Sự hô hấp, quá trình thực vật hấp thụ khí cacbonic giải phóng oxi, sự trao đổi chất và hàng loạt quy trình sinh học khác đều có cơ sở là những phản ứng thoái hóa - khử.

- không tính ra: Sự đốt cháy nhiên liệu trong những động cơ, các quá trình điện phân, những phản ứng xảy ra vào pin và trong ăcquy đều bao gồm sự oxi hóa với sự khử.

hàng loạt quy trình sản xuất như luyện kim, chế tạo hóa chất, chất dẻo, dược phẩm, phân bón hóa học, ... đều không thực hiện được nếu thiếu những phản ứng thoái hóa - khử.

IV.Cách xác định chất khử, chất oxi hóa trong phản ứng hóa học

Lý thuyết và Phương pháp giải

- Trước hết xác định số oxi hóa.

Nếu vào phản ứng gồm chứa một hoặc nhiều nguyên tố có số oxi hóa nỗ lực đổi thì phản ứng đó thuộc loại thoái hóa – khử

- Chất lão hóa là chất nhận e (ứng với số lão hóa giảm)

- Chất khử là chất nhường e ( ứng với số oxi hóa tăng)

Cần nhớ: khử cho – O nhận

Tên của chất và tên quy trình ngược nhau

Chất khử (cho e) - ứng với quy trình oxi hóa.

Chất thoái hóa (nhận e) - ứng với quy trình khử.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Cho phản ứng: Ca + Cl2→ CaCl2.

Kết luận làm sao sau đây đúng?

A. Mỗi nguyên tử Ca nhận 2e.

B. Mỗi nguyên tử Cl nhận 2e.

C. Mỗi phân tử Cl2nhường 2e.

D. Mỗi nguyên tử Ca nhường 2e.

Hướng dẫn:

Ca → Ca2+ + 2e

Cl2+ 2.1e → 2Cl-

⇒ Chọn D

Ví dụ 2.Cho các phản ứng sau, phản ứng như thế nào là phản ứng lão hóa – khử. Hãy xác định chất khử, chất oxi hóa

a) 2KMnO4+ 16HCl → 5Cl2+ 2MnCl2+ 2KCl + 8H2O

b) BaO + H2O → Ba(OH)2

c) CuO + H2SO4→ CuSO4+ H2O

d) 2NaI + Cl2→ 2NaCl + I2

e) Br2+ 2KOH → KBr + KBrO + H2O

Hướng dẫn:

Phản ứng thoái hóa – khử là a, d, e vì tất cả sự nắm đổi số oxi hóa giữa những nguyên tố.

*

IV. Hướng dẫn giải bài xích tập phản ứng thoái hóa khử lớp 10 trang 83.

Bài 1:Cho phản ứng sau:

*

Phản ứng lão hóa – khử là đáp án nào

Lời giải:

Những phản ứng theo đề bài cho, phản ứng lão hóa – khử là : A.

*

Hg2++ 2e → Hg0

2O2-→ O2+ 4e

Còn những phản ứng khác không phải là phản ứng lão hóa khử

Bài 2:Cho các phản ứng sau:

A. 4NH3+ 5O2→ 4NO + 6H2O.

B. 2NH3+ 3Cl2→ N2+ 6HCl.

C. 2NH3+ 3CuO → 3Cu + N2+ 3H2O.

D. 2NH3+ H2O2+ MnSO4→ MnO2+ (NH4)2SO4.

Ở phản ứng như thế nào NH3không đóng sứ mệnh chất khử?

Lời giải:

Phản ứng NH3không đóng mục đích chất khử.

D. 2NH3+ H2O2+ MnSO4→ MnO2+ (NH4)2SO4.

Do N không chũm đổi số oxi hóa trước cùng sau phản ứng.

Bài 3:Trong số những phản ứng sau:

A. HNO3+ NaOH → NaNO3+ H2O.

B. N2O5+ H2O → 2HNO3.

C. 2HNO3+ 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

D. 2Fe(OH)3→ Fe2O3+ 3H2O.

Phản ứng nào là phản ứng lão hóa – khử.

Lời giải:

Trong những phản ứng bên trên chỉ có phản ứng C là phản ứng oxi hóa – khử vì tất cả sự chũm đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

*

Bài 4:Trong phản ứng 3NO2+ H2O → 2HNO3+ NO. NO2đóng phương châm gì?

A. Chỉ là chất oxi hóa.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là chất oxi hóa, nhưng đồng thời cũng là chất khử.

D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

NO2đóng mục đích vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử: C đúng

*

Bài 5:Phân biệt chất oxi hóa cùng sự oxi hóa, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa.

Lời giải:

Chất lão hóa là chất nhận electron.

Sự lão hóa một chất là tạo nên chất đó nhường electron.

Chất khử là chất nhường electron.

Sự khử một chất là sự làm cho chất đó thu electron.

Ví dụ:

*

- Nguyên tử sắt nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của fe được gọi là sự lão hóa nguyên tử sắt.

- Ion đồng nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Bài 6:Thế như thế nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lấy cha thí dụ.

Lời giải:

Phản ứng thoái hóa – khử là phản ứng hóa học vào đó gồm sự chuyển electron giữa những chất phản ứng.

Xem thêm: Hãy Nhớ Lại Và Viết Thành Đoạn Văn Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Trong Ngày Khai Trường Đầu Tiên Của Mình

Thí dụ:

*

Bài 7:Lập phương trình phản ứng lão hóa – khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:

a) mang lại MnO2tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2và H2

b) mang lại Cu tác dụng với dung dịch axit HNO3đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2, H2

c) mang đến Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4đặc, lạnh thu được MgSO4, S cùng H2

Lời giải:

Các phương trình hóa học là.

*

Bài 8:Cần bao nhiêu gam đồng để khử trọn vẹn lượn ion bạc bao gồm trong 85ml dung dịch AgNO30,15M?