Giải say mê câu trả lời

Click để xem phân tích và lý giải của đáp án(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong khoảng 15 giây)(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình giữ lại website luôn miễn mức giá cho toàn bộ học sinh)Cảm ơn chúng ta rất nhiều ^^!

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Đốt cháy kim loại X vào oxi chiếm được oxit Y. Phối hợp Y trong hỗn hợp HCl loãng dư, thuđược dung dịch Z chứa hai muối. Sắt kẽm kim loại X là.

Nguồn nội dung

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3 6HCl + Cr2O3 → 3H2O + 2CrCl3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3 2Mg + O2 → 2MgO 2HCl + MgO → H2O + MgCl2


Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Đốt cháy hòa toàn 15,4g hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Mg, Al thu được 25,1 g hỗn hợp các oxit Y. Hòa chảy B bằng HCl 2M thì cần dùng thể tích là:

Phân nhiều loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học nâng cao Câu A.
0,6 lítCâu B. 0,525 lítCâu C. 0,6125 lítCâu D. 0,74 lít

Nguồn nội dung

Tai liệu luyện thi Đại học

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 3Fe + 2O2 → Fe3O4 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3 2Mg + O2 → 2MgO 2HCl + MgO → H2O + MgCl2


Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học Cơ phiên bản Câu A.
Cả hai gần như bị bào mòn như nhauCâu B. Không kim loại nào bị nạp năng lượng mònCâu C. ThiếcCâu D. Sắt
Đốt cháy kim loại X trong oxi thu được oxit Y. Hài hòa Y trong hỗn hợp HCl loãng dư, thuđược hỗn hợp Z đựng hai muối. Sắt kẽm kim loại X là.

Nguồn nội dung

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3 6HCl + Cr2O3 → 3H2O + 2CrCl3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3 2Mg + O2 → 2MgO 2HCl + MgO → H2O + MgCl2


Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 O2 + 2Zn → 2ZnO


Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A.
Etylen glicol, glixerol cùng ancol etylic.

Bạn đang xem: Chất nào không tác dụng được với oxi

Câu B. Glixerol, glucozơ cùng etyl axetat.Câu C. Glucozơ, glixerol và saccarozơ.Câu D. Glucozơ, glixerol cùng metyl axetat.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 63, 64 Bài 132: Quãng Đường Trang 63, 64


Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 → 2H2O + 2Cu 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 → H2O + 2Cu2O + C6H12O7 Cu(OH)2 + 2C2H4(OH)2 → 2H2O + (C2H4(OHO))2


Cho những phát biểu sau: (1) Glucozơ, fructozơ với mantozơ đều có chức năng tham gia phản bội ứng tráng bạc. (2) Saccarozơ, mantozơ, tinh bột cùng xenlulozơ đa số bị thủy phân khi bao gồm axit H2SO4 (loãng) làm cho xúc tác. (3) Tinh bột cùng xenlulozơ phần đa được tạo thành thành trong hoa cỏ nhờ quy trình quang hợp. (4) Glucozơ, fructozơ cùng mantozơ đều có tác dụng hòa chảy Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh.Phát biểu chính xác là

Phân một số loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A.
(1) cùng (4)Câu B. (1), (2) với (4)Câu C. (1), (2) và (3)Câu D. (1), (2), (3) cùng (4)

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

5nH2O + 6nCO2 → 6nO2 + (C6H10O5)n Cu(OH)2 + 2C6H12O6 → 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 → 2H2O + (C12H22O11)2Cu 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → 2H2O + (C6H11O6)2Cu 2AgNO3 + H2O + 2NH3 + C12H22O11 → 2Ag + NH4NO3 + C12H22O12 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7 2AgNO3 + H2O + 2NH3 + C6H12O6 → 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7 H2O + C12H22O11 → C6H12O6 + C6H12O6


Nhân trái trong cuộc sống

*
*

Hydro là nguyên tố thứ nhất trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử dễ dàng nhất gồm thể gồm 1 proton trong phân tử nhân được xoay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố vơi nhất trong các các nguyên tố cùng là nguyên tố đa dạng mẫu mã nhất trong vũ trụ.
*

*

Sản phẩm xây dựng do Be Ready Education nước australia vì mục đích phi lợi nhuận