Bạn đang xem: Chất phản ứng với dung dịch fecl3 cho kết tủa là

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi đến metylamin cùng anilin lần lượt tính năng với HBr cùng dung dịch FeCl2 vẫn thu được kết quả nào tiếp sau đây ?


Bốn ống thử đựng các hỗn thích hợp sau: (1) benzen + phenol ; (2) anilin + dd HCl dư ; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào bao gồm sự tách bóc lớp các chất lỏng ?


Cho dung dịch metylamin cho đến dư theo thứ tự vào từng ống nghiệm đựng những dung dịch AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Số hóa học kết tủa còn lại là :


Mùi tanh của cá gây nên bởi lếu hợp những amin và một trong những tạp chất khác. Để làm bay mùi tanh của cá, trước lúc nấu nên


Cho anilin công dụng vừa đầy đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin vẫn phản ứng là


Amin bậc nhất, đơn chức X tác dụng vừa đủ với lượng HCl bao gồm trong 120 ml dung dịch HCl 0,1M chiếm được 0,81 gam muối. X là


Cho 15 gam hỗn hợp X gồm những amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đầy đủ với 50 ml hỗn hợp HCl 1M. Cân nặng sản phẩm thu được có mức giá trị là


Trung hòa trọn vẹn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch C không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo nên 17,64 gam muối. Amin gồm công thức là


Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, bao gồm số mol bởi nhau, bội phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, chiếm được 1,49 gam muối. Trọng lượng của amin gồm phân tử khối nhỏ tuổi hơn vào 0,76 gam X là


Cho m gam amin 1-1 chức bậc 1 X chức năng với dung dịch HCl vửa đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề xuất 23,52 lít khí O2 (đktc). X hoàn toàn có thể là


Hỗn hòa hợp X bao gồm AlCl3 với CuCl2. Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư chiếm được 200 ml dung dịch A. Sục khí metylamin tới dư vào trong dung dịch A thu được 11,7 gam kết tủa. Mặt khác, mang lại từ từ dung dịch NaOH tới dư vào hỗn hợp A chiếm được 9,8 gam kết tủa. Mật độ mol/l của AlCl3 và CuCl2 trong dung dịch A theo thứ tự là


Để phản ứng hết với 400 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 0,5M cùng FeCl3 0,8M cần từng nào gam láo hợp bao gồm metylamin với etylamin gồm tỉ khối so với H2 là 17,25 ?


Hỗn đúng theo X tất cả chất A (C5H16O3N2) và hóa học B (C4H12O4N2) tính năng với dung dịch NaOH hoàn toản đung nóng cho tới khi phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam tất cả hổn hợp Y tất cả 2 muối hạt D với E (MD E) với 4,48 lit khí (dktc) tất cả hổn hợp Z gồm 2 amin no solo chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối đối với H2 bởi 18,3. Cân nặng của muối hạt E trong hỗn hợp Y là :


Cho 10 gam amin đối chọi chức X bội phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân kết cấu amin bậc 1 của X là:


Cho 5,2 gam hỗn hợp Y có hai amin đối kháng chức, no, mạch hở tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch HCl nhận được 8,85 gam muối. Biết trong hỗn hợp, số mol nhị amin bởi nhau. Bí quyết phân tử của nhì amin là :


Cho 1,52 gam tất cả hổn hợp hai amin no, 1-1 chức (được trộn cùng với số mol bằng nhau) tính năng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, thu được 2,98 gam muối. Tóm lại nào sau đây không đúng ?


Cho đôi mươi gam lếu hợp có 3 amin no, 1-1 chức, là đồng đẳng liên tục của nhau tính năng vừa đủ với hỗn hợp HCl, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Ví như 3 amin bên trên được trộn theo tỉ trọng mol 1 : 10 : 5 và thứ từ phân tử khối tăng dần đều thì CTPT của 3 amin là ?


Chất X chứa (C,H,N). Biết % trọng lượng N trong X là 45,16%. Khi đem X tính năng với HCl chỉ sinh sản muối bao gồm dạng RNH3Cl. X là:


Khi mang lại 13,95 gam anilin chức năng hoàn toàn cùng với 0,2 lít dung dịch HCl 1M thì trọng lượng của muối phenylamoni clorua nhận được là


Cho 1 dung dịch đựng 6,75 gam một amin no đơn chức, bậc I tính năng với hỗn hợp AlCl3 dư nhận được 3,9 gam kết tủa. Amin có công thức là


Cho 30 gam tất cả hổn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đầy đủ với V ml hỗn hợp HCl 1,5M, thu được dung dịch cất 47,52 gam tất cả hổn hợp muối. Quý hiếm của V là


Cho 9,3 gam một ankyl amin X tác dụng với dung dịch FeCl3 dư chiếm được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu trúc của X là
Xem thêm: Định Nghĩa Action Research Là Gì ? Định Nghĩa Action Research Là Gì

Hỗn đúng theo E gồm tía amin no, đơn chức. Đốt cháy trọn vẹn m gam E bởi O2, thu được CO2, H2O và 0,336 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, để tính năng với m gam E yêu cầu vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Cực hiếm của V là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol tất cả hổn hợp X tất cả metylamin, đimetylamin cùng trimetylamin cần dùng 0,3 mol O2 nhận được CO2, H2O với N­2. Nếu đem 11,4 gam X trên tính năng với hỗn hợp HNO3 dư, thu được lượng muối là