B. đặc thù cơ bản của năng lượng điện trường là nó tính năng lực điện lên năng lượng điện tích để trong nó.

Bạn đang xem: Chỉ ra nhận xét sai về đường sức điện trường

C. Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, thuộc chiều cùng với vectơ lực điện tác dụng lên một năng lượng điện tích đặt tại điểm này trong năng lượng điện trường.

D. Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, thuộc chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một năng lượng điện dương đặt tại đặc điểm này trong năng lượng điện trường.

Câu 2: Đặt một năng lượng điện dương, khối lượng nhỏ tuổi vào một năng lượng điện trường đa số rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ gửi động:

A. Dọc từ chiều của mặt đường sức năng lượng điện trường.

B. Ngược chiều con đường sức điện trường.

C. Vuông góc với mặt đường sức điện trường.

D. Theo một quỹ đạo bất kỳ.

Câu 3: Đặt một năng lượng điện âm, khối lượng nhỏ vào một năng lượng điện trường những rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động:

A. Dọc theo chiều của mặt đường sức năng lượng điện trường.

B. Ngược chiều mặt đường sức năng lượng điện trường.

C. Vuông góc với đường sức năng lượng điện trường.

D. Theo một hành trình bất kỳ.

Câu 4: phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện là ko đúng?

A. Trên một điểm trong điện tường ta rất có thể vẽ được một mặt đường sức đi qua.

B. Những đường sức là những đường cong không kín.

C. Những đường mức độ không lúc nào cắt nhau.

D. Những đường mức độ điện luôn luôn xuất vạc từ điện tích dương và chấm dứt ở năng lượng điện âm.

Câu 5: phát biểu làm sao sau đó là không đúng?

A. Điện phổ đến ta biết sự phân bố các đường mức độ trong điện trường.

B. Tất cả các con đường sức đều bắt nguồn từ điện tích dương và chấm dứt ở năng lượng điện âm.

C. Cũng có khi mặt đường sức năng lượng điện không bắt nguồn từ điện tích dương mà xuất phát điểm từ vô cùng.

D. Các đường mức độ của điện trường hầu như là các đường thẳng tuy vậy song và phương pháp đều nhau.

Câu 6: Công thức xác minh cường độ điện trường gây ra bởi năng lượng điện Q Câu 7: Một năng lượng điện tích để ở điểm tất cả cường độ điện trường 0,16 (V/m). Lực tính năng lên năng lượng điện đó bằng 2.10-4 (N). Độ bự điện tích đó là:

A. Q = 8.10-6 (μC). B. Q = 12,5.10-6 (μC).

C. Q = 1,25.10-3 (C). D. Q = 12,5 (μC).

Câu 8: cường độ điện trường tạo ra bởi điện tích Q = 5.10-9 (C), trên một điểm trong chân không biện pháp điện tích một khoảng tầm 10 (cm) tất cả độ mập là:

A. E = 0,450 (V/m). B. E = 0,225 (V/m).

C. E = 4500 (V/m). D. E = 2250 (V/m).

Câu 9: cha điện tích q hệt nhau nhau được đặt cố định tại cha đỉnh của một tam giác đều phải sở hữu cạnh a. Độ mập cường độ điện trường tại trung khu của tam giác đó là:

*

Câu 10: Hai điện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) để tại hai điểm phương pháp nhau 10 (cm) vào chân không. Độ mập cường độ điện trường trên điểm nằm trê tuyến phố thẳng đi qua hai điện tích và phương pháp đều hai điện tích là:

A. E = 18000 (V/m). B. E = 36000 (V/m).

C. E = 1,800 (V/m). D. E = 0 (V/m).

Xem thêm: Giải Vật Lí 7 Bài 21: Sơ Đồ Mạch Điện, Sơ Đồ Mạch Điện

Câu 11: tìm kiếm phát biểu sai về năng lượng điện trường:

A. Điện vĩnh cửu tại xung quanh điện tích

B. Điện trường chức năng lực năng lượng điện lên những điện tích khác đặt trong nó

C. Điện trường của năng lượng điện Q ở các điểm càng xa Q càng yếu

D. Bao quanh một hệ hai điện tích điểm đặt gần nhau chỉ gồm điện trường bởi một điện tích gây ra.

Câu 12: Một năng lượng điện điểm q=-2,5.10-7C đặt ở điểm M trong điện trường, chịu tác dụng của lực năng lượng điện trường có độ to 6,2.10-2N. Cường độ điện trường tại M là:

A. 2,4.105 V/m B. -2,4.105V/MC. 15.10-9V/m C. -15.10-9V/m

Câu 13: kết luận nào sau đó là sai?

A. đường sức điện trường là mọi đường tất cả hướng

B. Mặt đường sức điện đi ra từ điện tích dương và xong xuôi là điện tích âm

C. Con đường sức năng lượng điện của năng lượng điện trường tĩnh năng lượng điện là con đường khép kín

D. Qua từng điểm trong điện trường chỉ có một mặt đường sức điện

Câu 14: cường độ điện trường của điện tích điểm Q trên một điểm biện pháp nó một khoảng r trong năng lượng điện môi đồng chất gồm hằng số điện môi ɛ gồm độ lớn là: 

*

Câu 15: nhị điểm tích lũy q1=2.10-8C ; q2=10-8C để tại hai điểm A,B trong ko khí bí quyết nhau 12cm. độ mạnh điện trường tại điểm M bao gồm AM=8cm ; BM=4cm là:

A. 28125 V/m B. 21785 V/m C.56250 V/m D.17920 V/m

Câu 16: Hai năng lượng điện điểm q1=9.10-8C ; q2=-9.10-8C đặt ở hai điểm A,B trong không khí bí quyết nhau 25cm. Cường độ điện trường tại điểm M bao gồm AM=15cm ; BM=20cm là:

A. 36000 V/m B. 413,04 V/m C. 20250 V/m D. 56250 V/m

Câu 17: Điện tích trữ q1=10-6C để tại điểm A ; q2=-2,25.10-6C đặt tại điểm B trong ko khí phương pháp nhau 18cm. Điểm M trên đường thẳng qua A,B mà có điện trường trên M bằng 0 thỏa mãn:

A. M nằm ko kể B và giải pháp B 24cm

B. M nằm quanh đó A và biện pháp A 18cm

C. M nằm ngoại trừ AB và giải pháp B 12cm

D. M nằm xung quanh A và giải pháp A 36cm

Câu 18: Một electron cất cánh trong điện trường gần như giữa hai bạn dạng kim các loại phẳng tích điện trái vết từ phiên bản âm sang bạn dạng dương. Khoảng cách giữa hai bạn dạng là 2cm.Cường độ điện trường các là 9.104V/m. Electron tất cả điện tích e =-1,6.10-19 C, cân nặng m=9,1.10-31 kg. Vận tốc thuở đầu của electron bởi 0.Thời gian bay của electron là:

A. 1,73.10-8s B. 1,58.10-9s C. 1,6.10-8s D. 1,73.10-9s

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A


B

D

B

B

C

C

D

B

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

Đáp án

D

A

C

C

A

B

D

B

 

 

Câu 12: A

*

Câu 15: A

*

Câu 16: B

Hai năng lượng điện điểm q1=9.10-8C; q2=-9.10-8C để ở hai điểm A,B trong ko khí bí quyết nhau 25cm. Điểm M bao gồm AM=15cm; BM=20cm nên A,B,M nằm ở vị trí ba đỉnh của tam giác vuông trên M