Câu 13934: Cho a gam sắt vào 100 ml dung dịch hỗn hợp tất cả HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M. Sau khoản thời gian các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 0,92a gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5 ). Cực hiếm của a là

A.

Bạn đang xem: Cho a gam fe vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm hno3 0 8m và cu(no3)2 1m

5,6

B. 11,2

C.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Axit Sunfuric Loãng Tác Dụng Với Kim Loại Nào Sau Đây?

8,4

D. 11,0


Giải đưa ra tiết:

Vì sau cuối có hỗn hợp kim loại . Cần theo đề bài 2 sắt kẽm kim loại đó đã là Fe và Cu 

Ta có phương trình nhường nhấn e 

e nhường 

Fe -2e => Fe+2 

x.....2x 

e nhận 

Cu2+ 2e => Cu 

0.1...0.2.......0.1 

4H+ + NO3- +3e= > NO + 2H2O 

0,08...0.28 

.................>0.06 

ta gồm 2x =0.2 + 0.06 

=> x=0.13 

m hóa học rắn sút = m Fe ban đầu - m Cu sau làm phản ứng =0.13*56-0.1*64=0.88g 

lượng sút của sắt kẽm kim loại là : 1a -0.92a=0.08a 

0.08a=0.88 

=> a=11g

=> Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát