Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem:

*

Cho abc = 1. Tính giá trị của biểu thức:

Q = (dfracaab+a+1+dfracbbc+b+1+dfraccac+c+1)


*

Lười đánh máy thiệt sự, buốt tay lắm:((

Ta có: (Q=dfracaab+a+1+dfracbbc+b+1+dfraccac+c+1)

(Q=dfracaccleft(ab+a+1 ight)+dfracabcacleft(bc+b+1 ight)+dfraccac+c+1)

(Q=dfracacabc+ac+c+dfracabcabc^2+abc+ac+dfraccac+c+1)

(Q=dfracac1+ac+c+dfrac1c+a+ac+dfraccac+c+1)

(Q=dfracac+1+c1+ac+c=1)

Vậy Q=1


*

Q=ab+a+1a​+bc+b+1b​+ac+c+1c​

Q=dfracaccleft(ab+a+1 ight)+dfracabcacleft(bc+b+1 ight)+dfraccac+c+1Q=c(ab+a+1)ac​+ac(bc+b+1)abc​+ac+c+1c​

Q=dfracacabc+ac+c+dfracabcabc^2+abc+ac+dfraccac+c+1Q=abc+ac+cac​+abc2+abc+acabc​+ac+c+1c​

Q=dfracac1+ac+c+dfrac1c+a+ac+dfraccac+c+1Q=1+ac+cac​+c+a+ac1​+ac+c+1c​

Q=dfracac+1+c1+ac+c=1Q=1+ac+cac+1+c​=1

chúc các bạn thi tốt


*

cho abc=2018

tính quý giá của biểu thức M=(dfrac2018aab+2018a+2018+dfracbbc+b+2018+dfraccac+c+1)


Bài 148: Tính cực hiếm của biểu thức biết a+b+c=0

(A=left(dfraca-bc+dfracb-ca+dfracc-ab ight)left(dfracca-b+dfracab-c+dfracbc-a ight))

Bài 149: CMR ví như (left(a^2-bc ight)left(b-abc ight)=left(b^2-ac ight)left(a-abc ight))

và những số a, b, c, a-b khác 0 thì (dfrac1a+dfrac1b+dfrac1c=a+b+c)


Cho A = (left(dfrac2xx-2+dfrac22-x+dfrac1x+2 ight):dfrac6x+2)

a) Rút gọn gàng biểu thức A

b) Tính quý giá của A biết: (left|2x-1 ight|=3)

c) tìm kiếm x nhằm A > 0

d) tìm kiếm x để (B=dfrac2x+1)


 

Cho biểu thức P=(left(dfrac2xx^3+x^2+x+1+dfrac1x+1 ight):left(1+dfracxx+1 ight))

a) Rút gọn phường

b) Tính quý giá của phường biết (x=dfrac14)

c) tìm GTNN của biểu thức (dfrac1P)

giúp mk vs!!!!


1) mang lại (dfracxx^2+x+1=dfrac-23) . Tính quý giá biểu thức M=(dfracx^2x^4+x^2+1)

2) cho a không giống 0,b không giống 0,c khác 0 và a + b + c = 0

Tính quý giá biểu thức

M =(dfracaa^2-b^2-c^2+dfracb^2b^2-c^2-a^2+dfraccac+c+1)


Cho biểu thức

(A=dfracx+1x-2+dfracx-1x+2+dfracx^2+4x4-x^2left(x epm2 ight))

a) Rút gọn A

b) Tính quý hiếm của biểu thức A khi x = 4

c) Tìm cực hiếm nguyên của x nhằm biểu thức A nhận quý giá nguyên dương


tiến hành phép tính :

(dfrac1left(b-c ight)left(a^2+ac-b^2-bc ight)+dfrac1left(c-a ight)left(b^2+ab-c^2-ac ight)+dfrac1left(a-b ight)left(c^2+bc-a^2-ab ight))


Lớp học trực con đường

đồ dùng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh


Xem thêm: Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 1 Năm 2015 Trường Tiểu Học Hai Bà Trưng

Lớp học tập trực con đường

vật dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh