Câu hỏi :

Cho những phản ứng:Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O 2H2S + SO2 → 3S + 2H22NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O 4KClO3 → KCl + KClO4O3 → O2 + OSố phản bội ứng oxi hoá - khử là 


Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự đổi khác của vật dụng chất.Hóa học nói về các nguyên tố, vừa lòng chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng hóa học xảy ra trong những thành phần đó.Hóa học đôi khi được gọi là "khoa học trung tâm" vì nó là mong nối những ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như đồ dùng lý học, địa hóa học học cùng sinh học.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cấp trung học phổ thông, năm đầu tiên nên gồm nhiều anh em mới đến từ những vị trí xa hơn do ngôi trường mới lại mỗi khi lại xa nhà mình hơn. Được biết bên ngoài kia là một nhân loại mới to và những điều thú vị, một trang bắt đầu đang chò chờ chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng vừa lòng mã giảm giá