tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho tứ diện O.ABC gồm OA, OB, OC song một vuông góc và các cạnh OA = OB = OC = a, điện thoại tư vấn I là trung điểm BC.

Bạn đang xem: Cho tứ diện oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a i là trung điểm bc

a) minh chứng rằng: BC ⊥ (AOI), (OAI) ⊥ (ABC).

b) Tính góc thân AB và mặt phẳng (AOI).

c) Tính góc giữa những đường trực tiếp AI và OB.


*


Cho tứ diện O.ABC bao gồm OA, OB, OC song một vuông góc cùng với nhau cùng OA=OB=OC. Call M là trung điểm của BC (tham khảo mẫu vẽ bên). Góc giữa hai tuyến phố thẳng OM cùng AB bằng:

*

*

*

*

*


Cho tứ diện O.ABCcó OA, OB, OCđôi một vuông góc với nhau và call M là trung điểm BC (tham khảo hình mẫu vẽ bên). Góc giữa mặt đường thẳng OM với AB bằng:

*

A . 90 0

B . 30 0

C . 60 0

D . 45 0


Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau với OA=OB=OC. điện thoại tư vấn M là trung điểm của BC (tham khảo hình mẫu vẽ bên). Góc giữa hai tuyến đường thẳng M với AB bằng

*

A. 60 o

B. 30 o

C. 60 o

D. 45 o


Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC song một vuông góc với A B = O C = a 6 , O A = a . Tính góc thân hai mặt phẳng (ABC) với (OBC)

A. 60 0

B. 30 0

C. 45 0

D. 90 0


Tứ diện OABCcó OA, OB, OCđôi một vuông góc cùng OA =1, OB =2, OC =3.Tancủa góc giữa con đường thẳng OAvà mặt phẳng (ABC)bằng

A. 6 7

B. 13 6

C. 6 13 13

D. 6 7 7


Tứ diệnOABCOA,OB,OCđôi một vuông góc cùng OA =1, OB=2, OC=3. Tang của góc giữa đường thẳngOAvà khía cạnh phẳng (ABC) bằng

*

A. 6 7

B. 13 6

C. 6 13 13

D. 6 7 7


Cho tứ diệnOABCOA,OB,OCđôi một sản xuất với nhau góc và OA = OB= a, OC =2a. Côsin góc giữa con đường thẳngOCvà khía cạnh phẳng (ABC) bằng

A. 5 3

B. 1 3

C. 2 3

D. 2 2 3


Cho tứ diện OABCcó OA,OB,OCđôi một vuông góc cùng nhau vàOB=OCGọiMlà trung điểm BC, OM=a(tham khảo hình mẫu vẽ bên). Khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳngOABC bằng

A.a.

B.

Xem thêm: Chứng Chỉ Efset Là Gì - Thông Tin Cơ Bản Về Efset

2 a

C. 2 a 2

D. 3 a 2


Cho tứ diện OABC có bố cạnh OA, OB cùng OC song một vuông góc. Hotline H là chân mặt đường vuông góc hạ từ O tới khía cạnh phẳng (ABC). Chứng tỏ rằng