tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho V lit dd NaOH 2M vào dd cất 0,1 mol Al2(SO4)3 với 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng trọn vẹn thu đc 7,8 g kết tủa . Giá chỉ trị lớn nhất của V nhằm thu được lượng kết tủa bên trên là


*

Ta có: (n_Alleft(OH ight)_3=dfrac7,878=0,1left(mol ight))

PTHH: (2NaOH+H_2SO_4 ightarrow Na_2SO_4+2H_2O)

0,2______0,1 (mol)

(6NaOH+Al_2left(SO_4 ight)_3 ightarrow3Na_2SO_4+2Alleft(OH ight)_3downarrow)

0,3________0,05___________________0,1 (mol)

Ta có: (n_NaOH=0,5left(mol ight)) (Rightarrow V_ddNaOH=dfrac0,52=0,25left(l ight))


*

Cho V lít hỗn hợp NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 với 0,1 mol H2SO4 cho đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn số 1 của V nhằm thu được lượng kết tủa trên là

A.

Bạn đang xem: Cho v lít dung dịch naoh 2m vào dung dịch chứa 0 1 mol al2(so4)3 và 0 1 mol h2so4

0,35

B. 0,25

C. 0,15

D.

Xem thêm: Nguyên Tử Khối Của Cl Có Nguyên Tử Khối Là Bao Nhiêu, Phân Tử Khối Của Cl2 Là

0,45


Đáp án A.

nAl(OH)3= 7 , 8 78 = 0 , 1

2NaOH + H2SO4 à Na2SO4 + 2H­2O (1)

0,2 ß 0,1

6NaOH + Al2(SO4)3 à 3Na2SO4 + 2Al(OH)3 (2)

NaOH + Al(OH)3 à NaAlO2 + 2H2O (3)

Từ (1), (2) cùng (3) ta có:


Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch đựng 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 cho đến lúc phản ứng hoàn toàn, chiếm được 7,8 gam kết tủa. Giá bán trị lớn nhất của V nhằm thu được lượng kết tủa bên trên là

A. 0,35

B. 0,25

C. 0,15

D. 0,45


Cho V lít dd NaOH 2M vào dd chứa 0.1 mol Al2(SO4)3 cùng 0.2 mol H2SO4 đến lúc phản ứng trả toàn, thu 11.7gam kết tủa. Giá chỉ trị nhỏ dại nhất và lớn nhất của V nhằm thu được lượng kết tủa bên trên là bao nhiêu ?


Khi đến NaOH vào , theo đồ vật tự sẽ xảy ra phản ứng cùng với H2SO4 . Bao giờ trung hòa hết axit new phản ứng tiếp với Al2(SO4)3

2 NaOH + H2SO4 -----> Na2SO4 + 2 H2O (1)

Al2(SO4)3 + 6 NaOH -----> 2Al(OH)3 + 2 Na2SO4 (2)

Al(OH)3 + NaOH -----> NaAl02 + 2 H2O (3)

Đầu tiên muốn tạo nên kết tủa thì tối thiểu phapr th-nc hết axit . Từ bỏ (1) ta suy ra số mol NaOH để trung hòa hết H2SO4 = 2 x 0,2 = 0,4 ( mol)

Kết tủa là Al(OH)3 , ứng với số mol là :

11,7 : 78 = 0,15 ( mol )

Đến đây ta chia thành 2 trường đúng theo

- trường hợp một là chỉ xẩy ra phản ứng (2) ( vì chưng thiếu NaOH )

Từ (2) ta suy ra số mol NaOH bắt buộc dùng là 0,15 x 3 = 0,45 ( mol)

giá trị nhỏ tuổi nhất của V là : ( 0,45 + 0,4 ): 2 = 0,425 ( lít )

- Trường phù hợp 2 là NaOH sau thời điểm đã kết tủa toàn cục chỗ Al2(SO4)3 rồi vẫn tồn tại dư , buộc phải hòa tan mất một trong những phần kết tủa

Từ (2) suy ra lượng NaOH cần để kết tủa hết muối nhôm là 0,1 x 6 = 0,6 ( mol )

Cũng tự (2) suy ra số mol kết tủa là 0,1 x 2 = 0,2 ( mol )

Có 0,2 mol kết tủa mà hoàn thành chỉ còn lại 0,15 mol , suy ra NaOH hòa hợp mất 0,2 - 0,15 = 0,05 ( mol )