Đề thi test THPT nước nhà môn hóa học trường trung học phổ thông Chuyên Quốc học tập Thừa Thiên Huế lần 2 năm năm nhâm thìn Mã đề 187

Câu hỏi :

Cho X là hexapeptit Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val cùng Y là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam láo hợp có X và Y thu được 4 amino axit, trong các số ấy có 30 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Cực hiếm của m là


Câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm dưới đây !

Đề thi test THPT tổ quốc môn Hóa trường thpt Phúc Thành hải dương lần 1 năm năm 2016 Mã đề 132


*