*
*
*
*
*
*
*
*

Cho độ âm điện các chất : Be (1,57), Al (1,61), Mg (1,31), Cl (3,16), N (3,04), H (2,2), S (2,58), O (3,44). Chất có links ion là


Cho các nguyên tố : na (0,93), Ca (1,00), H (2,2), O (3,44), S (2,58) hoàn toàn có thể tạo ra bao nhiêu phân tử hợp hóa học có trọng lượng phân tử nhỏ dại hơn 82 nhưng trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị?


Nước đá khô thường được dùng để gia công lạnh, giữ lạnh nhằm mục đích vận gửi và bảo quản các thành phầm dễ lỗi hỏng bởi vì nhiệt độ. Nước đá khô được sử dụng nhiều trong những ngành công nghiệp thực phẩm, thủy thủy hải sản và còn được sử dụng để bảo vệ vắc xin, chế phẩm trong ngành Y tế – dược phẩm. Thành phàn nước đá thô là CO2, hãy chỉ ra văn bản sai.

Bạn đang xem: Chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị


Cho dãy những chất sau: NH3, HCl, O2, Cl2, H2O, CO2. Số chất trong dãy nhưng phân tử không bị phân cực là


Cho các phát biểu sau:

(a) links trong phân tử HCl, H2O là links cộng hóa trị có cực.

(b) trong phân tử CH4, thành phần C bao gồm cộng hóa trị là 4.

(c) Dãy thu xếp thứ tự tăng đột biến độ phân cực links trong phân tử: H2O, H2S, Na2O, K2O (biết ZO = 8; ZS = 16).

Xem thêm: 10 Điều Thú Vị Về Vạn Lý Trường Thành, Vạn Lý Trường Thành Dài Hơn 21

(d) trong phân tử C2H2 tất cả một links ba.

Phát biểu sai là


Trong số các chất sau: HF, CaO, CH4, N2, số lượng các chất có link cộng hóa trị và links ion thứu tự là