Chương 1 : Sự điện li Chương 2: Nito - Photpho Chương 3: Cacbon - Silic Chương 4: Đại cưng cửng về hóa học hữu cơ
*
*

Câu hỏi 1 : tìm kiếm phát biểu không phù hợp với bội phản ứng này

*

A N2 là chất Oxi hóa B Cần cung cấp 92KJ sức nóng lượng để 1 mol N2 kết phù hợp với 3 mol H2C hiệu suất của bội phản ứng rất nhỏ xíu D phản ứng chỉ xẩy ra ở ánh sáng cao, tất cả xúc tác với áp suất cao

Câu hỏi 2 :

*

Muốn cho cân đối của phản bội ứng tổng vừa lòng amoniac chuyển dịch theo chiều thuận thì rất cần được đồng thời

A Tăng áp suất cùng tăng ánh sáng B giảm áp suất và giảm nhiệt độ C Tăng áp suất và giảm nhiệt độD sút áp suất với tăng nhiệt độ

Lời giải chi tiết:

Ảnh tận hưởng của áp suất:

-Khi tăng áp suất của hệ thì cân bằng di chuyển theo chiều sút số mol khí

-Khi sút áp suất của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều tăng số mol khí

Trong phản ứng này là trường đoản cú 4-->2 nên những khi tăng áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều trái lại ( sang trọng phải)

Ảnh hưởng của nhiệt độ độ;

∆H>0: thu nhiệt độ , ∆H

Khi ánh sáng tăng thì cân bằng chuyển dời theo chiều ∆H>0

Khi ánh sáng giảm thì cân nặng bằng di chuyển theo chiều ∆H

Câu hỏi 3 : trong số những nhận xét sau đây về muối hạt amoni, nhấn xét làm sao là đúng?

A muối amoni là tinh thể ion, phân tử tất cả cation amoni cùng anion hidroxitB tất cả các muối bột amoni những dễ tan trong nước, khi tan năng lượng điện li hòa toàn thành cation amoni và anion cội axit.C dung dịch muối amoni công dụng với hỗn hợp kiềm đặc, nóng mang đến thoát ra hóa học khí làm quỳ tím hóa đỏD khi nhiệt phân muối amoni luôn luôn bao gồm khí amoniac thoát ra

Lời giải bỏ ra tiết:

A. Muối hạt amoni là tinh thể ion, phân tử gồm cation amoni cùng anion nơi bắt đầu axit

C. Khí có tác dụng quì hóa xanh

D. Khi nhiệt phân muối hạt amoni chưa vững chắc ra khi amoniac. VD: NH4NO2 → N2 + 2H2O (t0)

Đáp án B


Câu hỏi 4 : Trong dung dịch amoniac là 1 trong những bazơ yếu ớt là do:

A Amoniac tan những trong nướcB Phân tử amoniac là phân tử gồm cựcC lúc tan trong nước, amoniac kết phù hợp với nước tạo nên các ion NH4+ và OH-D lúc tan vào nước, chỉ một trong những phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H+ của nước tạo ra các ion NH4+ và OH-

Câu hỏi 5 : hoàn toàn có thể phân biệt muối bột amoni với các muối khác bằng phương pháp cho nó tác dùng với dung dịch kiềm, vì khí đó:

A bay ra một hóa học khí màu sắc lục nhạcB bay ra một hóa học khí ko màu, hương thơm khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩmC bay ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩmD bay ra hóa học khí không màu, không mùi

Câu hỏi 6 : Một nhóm học viên chưa tiến hành thí nghiệm sau: nhỏ tuổi từ từ dung dịch NH3 cho tới dư vào ống thử đựng dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát không hề thiếu và đúng độc nhất vô nhị là:

A bao gồm kết tủa màu xanh lam tạo nên thànhB có dung dịch màu xanh thẩm sản xuất thànhC ban đầu có kết tủa màu xanh da trời lam, tiếp nối kết tủa tan dần sinh sản thành dung dịch màu xanh lá cây thẩm.D tất cả kết tủa màu xanh lam chế tạo ra thành, gồm khí màu nâu đỏ bay ra

Lời giải đưa ra tiết:

Các phản bội ứng xảy ra

CuSO4 + 2NH3 + H2O→ Cu(OH)2 + (NH4)2SO4

Cu(OH)2 + NH3 + H2O→ (OH)2

Đáp án C


Câu hỏi 7 : Để chế tạo độ xốp cho một trong những loại bánh, hoàn toàn có thể dùng muối như thế nào sau đây?

A (NH4)3PO4 B NH4HCO3 C CaCO3 D NaCl

Câu hỏi 8 : Amoniac bội nghịch ứng được với tất cả các hóa học trong nhóm nào dưới đây ( các điều kiện coi như có đủ)

A HCl, O2, Cl2, CuO, hỗn hợp AlCl3 B H2SO4, PbO, FeO, NaOHC HCl, KOH, FeCl3, Cl2D KOH, HNO3, CuO, CuCl2

Lời giải đưa ra tiết:

A.

Bạn đang xem: Chọn ý sai về muối amoni

 NH3 phản ứng với tất cả các chất.

B. NH3 không phản nghịch ứng cùng với NaOH.

C. NH3 không làm phản ứng với KOH.

D. NH3 không làm phản ứng cùng với KOH.

Đáp án A


Câu hỏi 9 : Trong phòng thí nghiệm, để thử đặc điểm của khí X người ta đã triển khai thí nghiệm như hình vẽ bên dưới đây:

*

Khí X là:

A CO2. B NH3. C HCl. D SO2.

Lời giải chi tiết:

Dung dịch X có tác dụng phenolphtalein chuyển hồng => hỗn hợp X bao gồm tính bazo

=> Khí X là NH3

Đáp án B


Câu hỏi 10 : bao gồm 4 hỗn hợp muối riêng rẽ biệt; CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu như thêm hỗn hợp KOH dư, rồi thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào 4 hỗn hợp trên thì số chất kết tủa chiếm được là

A 1B 3C 2d 4

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Câu hỏi 11 : Khí N2O là sản phẩm của phản ứng nhiệt phân muối nào sau đây?

A NaNO3.B NH4NO3.C NH4NO2.D Cu(NO3)2.

Lời giải bỏ ra tiết:

2NaNO3 (oversett^o ightarrow) 2NaNO2 + O2

NH4NO3 (oversett^o ightarrow) N2O + 2H2O

NH4NO3 (oversett^o ightarrow) N2 + 2H2O

2Cu(NO3)2 (oversett^o ightarrow) 2CuO + 4NO2 + O2

Đáp án B


Câu hỏi 12 : cho thí nghiệm như hình vẽ, phía bên trong bình bao gồm chứa khí NH3, vào chậu thủy tinh đựng nước có nhỏ vài giọt phenolphthalein. Hiện tượng xảy ra trong thí điểm là:

*

A Nước phun vào bình và gửi thành color xanh.B Nước phun vào trong bình và gửi thành color hồng.C Nước phun vào trong bình và không có màu.D Nước phun vào trong bình và chuyển thành màu tím.

Lời giải đưa ra tiết:

- NH3 là khí tan giỏi trong nước vì thế làm áp suất trong bình thủy tinh bớt → Nước xịt vào bình

- NH3 tung trong nước tạo thành thành dung dịch gồm tính bazo làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng → Nước vào bình thủy tinh tất cả màu hồng

Đáp án B


Câu hỏi 13 : đến quỳ tím vào hỗn hợp amoniac ta thấy

A quỳ tím không thay đổi màu.B quỳ tím trở qua màu xanh.C quỳ tím chuyển sang màu sắc đỏ.D quỳ tím gửi sang màu đỏ rồi mất màu.

Câu hỏi 14 : Phương trình nhằm điều chế NH3 trong công nghiệp là

A (2NH_4Cl + Ca(OH)_2uildrel t^0 over longrightarrow CaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O)B (N_2 + 3H_2overset t^o,xt,p leftrightarrows 2NH_3)C (NH_4Cl_(r)uildrel t^0 over longrightarrow NH_3_(k) + HCl_(k))D (NH_4HCO_3(r)uildrel t^0 over longrightarrow NH_3 uparrow + CO_2 uparrow + H_2O uparrow )

Lời giải bỏ ra tiết:

Phản ứng tổng vừa lòng amoniac trong công nghiệp là: 

(N_2 + 3H_2overset t^o,xt,p leftrightarrows 2NH_3)

Đáp án: B


Câu hỏi 15 : vạc biểu nào sau đây là sai về áp dụng của amoniac?

A Amoniac được sử dụng hầu hết để thêm vào axit nitric, phân đạm urê, amoni nitrat, amoni sunfat.B Amoni được dùng để sản xuất hiđrazin N2H4 làm nhiên liệu cho tên lửa.C Amoniac lỏng được sử dụng làm hóa học làm rét trong vật dụng lạnh.D Amoniac nặng mùi khai khó chịu nên dùng để làm tỉnh bạn bị bất tỉnh nhân sự khi họ bị ngạt nước.

Câu hỏi 16 : Cho cân đối hóa học: (N_2 + 3H_2overset t^o,xt,p leftrightarrows 2NH_3)

Cân bởi sẽ không vận động và di chuyển theo chiều thuận khi

A cung cấp khí H2.B tách amoni ra khỏi hỗn hợp phản ứng.C giảm áp suất của hệ phản nghịch ứng.D giảm nhiệt độ của làm phản ứng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Khi bớt áp suất của hệ phản bội ứng thì cân nặng bằng chuyển dời theo chiều làm tăng số mol phân tử khí có nghĩa là chiều nghịch.

Đáp án C


Câu hỏi 19 : Phương trình nhằm điều chế NH3 trong phòng thử nghiệm là:

A (2NH_4Cl + Ca(OH)_2xrightarrowt^oCaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O)B (N_2 + 2H_2overset t^o,xt,p leftrightarrows 2NH_3)C (NH_4Cl_(r)xrightarrowt^oNH_3_(k) + HCl_(k))D (NH_4HCO_3(r)xrightarrowt^oNH_3 uparrow + CO_2 uparrow + H_2O uparrow )

Lời giải đưa ra tiết:

Phương trình nhằm điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm là:

(2NH_4Cl + Ca(OH)_2xrightarrowt^oCaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O)

Đáp án A


Câu hỏi trăng tròn : nhấn xét đúng về muối hạt amoni trong những nhận xét sau đây là:

A muối bột amoni là chất tinh thể ion, phân tử tất cả cation amoni cùng anion hiđroxit.B toàn bộ các muối hạt amoni các dễ tung trong nước, lúc tan năng lượng điện li trọn vẹn thành cation amoni và anion gốc axit.C hỗn hợp muối amoni tác dụng với hỗn hợp kiềm đặc, nóng mang lại thoát ra hóa học khí làm quỳ tím hóa đỏ.D lúc nhiệt phân muối hạt amoni luôn luôn luôn đến khí amoniac bay ra.

Lời giải đưa ra tiết:

A không đúng muối amoni là hóa học tinh thể ion, phân tử gồm cation amoni cùng anion nơi bắt đầu axit.

B đúng.

C sai, hóa học khí bay là NH3 làm quỳ tím hóa xanh.

D sai, tùy theo trường hợp mà lại thu được khí N2, NH3 hoặc N2O.

Đáp án B


Câu hỏi 21 : NH3 làm phản ứng được với các chất nào trong các chất sau: O2; Cl2; Mg; CuO; HNO3; dd FeCl3; dd CuSO4; dd Al(NO3)3?

A O2; Cl2; Mg; HNO3; dd FeCl3; dd Al(NO3)3B O2; Cl2; HNO3; dd FeCl3; dd CuSO4; dd Al(NO3)3C O2; Cl2; CuO; HNO3; dd FeCl3; dd Al(NO3)3D O2; Cl2; CuO; HNO3; dd FeCl3; dd CuSO4; dd Al(NO3)3

Lời giải bỏ ra tiết:

4NH3 + 3O2 (xrightarrowt^o) 2N2 + 6H2O

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

2NH3 + 3CuO (xrightarrowt^o) 3Cu + N2 + 3H2O

NH3 + HNO3 → NH4NO3

3NH3 + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

2NH3 + 2H2O + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ + (NH4)2SO4

3NH3 + 3H2O + Al(NO3)3 → Al(OH)3 ↓ + 3NH4NO3

 

Đáp án D


Câu hỏi 22 : NH3 biểu đạt tính khử khi công dụng với hóa học nào sau đây?

A H2O.B dd Al(NO3)3.C HCl.D Cl2.

Lời giải chi tiết:

- NH3 tác dụng với H2O; dd Al(NO3)3; HCl đều biểu lộ tính bazơ

NH3 + H2O ⇄ NH4OH

3NH3 + 3H2O + Al(NO3)3 → Al(OH)3 ↓ + 3NH4NO3

NH3 + HCl → NH4Cl

- NH3 khi chức năng với Cl2 biểu thị tính khử:

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

Đáp án D


Câu hỏi 23 : hiện tượng kỳ lạ hóa học xảy ra khi cho NH3 dần dần đến dư vào hỗn hợp AlCl3 là:

A thấy mở ra kết tủa keo dán giấy trắng, kết tủa tan dần dần khi mang đến dư NH3.B thấy lộ diện kết tủa keo trắng, kết tủa không tan khi cho dư NH3.C ko thấy hiện tượng lạ gì xảy ra.D thấy xuất hiện thêm kết tủa keo dán giấy trắng và bọt bong bóng khí bay ra, kết tủa keo dán giấy này tan dần dần khi đến dư NH3.

Lời giải đưa ra tiết:

3NH3 + 3H2O + AlCl3 → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

Dung dịch NH3 có môi trường thiên nhiên bazơ yếu nên không tổ hợp được kết tủa Al(OH)3

⟹ hiện tượng: thấy xuất hiện kết tủa keo dán giấy trắng, kết tủa ko tan khi cho dư NH3.

Đáp án B


Câu hỏi 24 : mang đến sơ đồ đưa hóa:

(Khi,XxrightarrowH_2Odd extXxrightarrowH_2SO_4YxrightarrowNaOH_dacKhi,XxrightarrowHNO_3Zxrightarrowt^oT)

X, Y, Z, T theo lần lượt là:

A NH3; (NH4)2SO4; NH4NO3; N2.B NH3; (NH4)2SO4; NH4NO3; N2O.C NH3; NH4HSO4; NH4NO3; N2.D NH3; (NH4)2SO4; NH4NO2; N2.

Lời giải đưa ra tiết:

NH3 + H2O ⇄ NH4OH

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

(NH4)2SO4 + 2NaOH → 2NH3 + Na2SO4 + 2H2O

NH3 + HNO3 → NH4NO3

NH4NO3 (xrightarrowt^o) N2O + 2H2O

Đáp án B


Câu hỏi 25 : Có những dung dịch sau: NH4NO3; (NH4)2SO4 ; K2SO4. Chỉ cần sử dụng một chất rất có thể phân biệt được 3 hỗn hợp trên là:

A quỳ tím.B Na.C Ba.D Al.

Lời giải bỏ ra tiết:

Thuốc thử có thể phân biệt 3 hỗn hợp trên là Ba.

Cho cha vào theo lần lượt 3 ống nghiệm số đông thấy khí thoát ra: Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑

+ Ống có khí mùi hương khai bay ra (NH3) → NH4NO3

2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3↑ + 2H2O

+ Ống bao gồm khí mùi khai bay ra (NH3) và bao gồm kết tủa white BaSO4 → (NH4)2SO4

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓ + 2NH3↑ + 2H2O

+ Ống tất cả kết tủa trắng mở ra → K2SO4

K2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓ + 2KOH

Đáp án C


Câu hỏi 26 : hỗn hợp NH3 diễn đạt tính bazơ khi công dụng với toàn bộ các hóa học trong đội nào sau đây?

A HCl, CuO.B H2SO4, O2.C CuSO4, Cl2.D HCl, FeCl2.

Lời giải bỏ ra tiết:

A loại bởi NH3 biểu đạt tính khử lúc phản ứng với CuO.

B loại bởi NH3 biểu đạt tính khử lúc phản ứng cùng với O2.

C loại do NH3 diễn tả tính khử khi phản ứng cùng với Cl2.

D đúng:

FeCl2 + 2NH3 + 2H2O → Fe(OH)2 + 2NH4Cl

HCl + NH3 → NH4Cl

Đáp án D


Câu hỏi 27 : hoàn toàn có thể phân biệt những dung dịch muối đựng riêng biệt biệt: (1) NH4NO3, (2) (NH4)2SO4, (3) NaCl bằng một thuốc thử tốt nhất nào sau đây?

A Ba(OH)2.B NH3.C HNO3.D NaOH.

Lời giải chi tiết:

Chọn thuốc test là Ba(OH)2:

- Khí mùi hương khai => NH4NO3

2NH4NO3 + Ba(OH)2 -> Ba(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O

- Khí hương thơm khai, kết tủa trắng => (NH4)2SO4

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 -> BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

- Không hiện tượng lạ => NaCl

Đáp án A


Câu hỏi 28 : hiện tượng lạ hóa học xẩy ra khi mang lại NH3 dần dần đến dư vào dung dịch ZnCl2 là:

A Thấy xuất hiện kết tủa trắng, kết tủa tan dần dần khi mang đến dư NH3.B Thấy xuất hiện thêm kết tủa keo trắng, kết tủa không tan khi đến dư NH3.C ko thấy hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra.D Thấy lộ diện kết tủa white và bọt bong bóng khí bay ra, kết tủa keo dán này tan dần khi mang lại dư NH3.

Lời giải bỏ ra tiết:

- thuở đầu xuất hiện nay kết tủa trắng:

ZnCl2 + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2 ↓ + 2NH4Cl

- Sau đó, kết tủa chảy dần cho hết:

Zn(OH)2 + 4NH3 → (OH)2

Vậy hiện tượng của phân tách là: Thấy mở ra kết tủa trắng, kết tủa tan dần khi mang lại dư NH3.

Đáp án A


Câu hỏi 29 : NH3 miêu tả tính khử khi công dụng với tất cả các chất trong đội nào sau đây?

A HCl, CuO.B H2SO4, O2.C O2, Cl2.D HCl, FeCl2.

Lời giải bỏ ra tiết:

A loại vị NH3 diễn tả tính bazo lúc phản ứng cùng với HCl

B loại vày NH3 trình bày tính bazo lúc phản ứng cùng với H2SO4

C đúng

2NH3 + 1,5O2 (oversett^o ightarrow) N2 + 3H2O

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

D loại vị NH3 biểu thị tính bazo lúc phản ứng với HCl, FeCl2

Đáp án C


Câu hỏi 30 : Cho cân đối hóa học:

N2 (k) + 3H2 (k) ( ightleftharpoons ) 2NH3 (k); ΔH = -92kJ

(a) cấp dưỡng khí N2.

(b) Hóa lỏng amoniac để tách bóc amoniac ra khỏi hỗn hợp phản ứng.

(c) Tăng nhiệt độ của hệ phản nghịch ứng.

(d) Tăng thể tích của hệ bội phản ứng.

Các cách tiến hành giúp cân bằng di chuyển theo chiều thuận là

A (a), (b).B (b), (c).C (a), (b), (d).D (a), (b), (c).

Lời giải bỏ ra tiết:

(a) Thêm khí N2 => CB chuyển dịch theo chiều làm giảm khí N2 => Chiều thuận

(b) tách NH3 thoát khỏi hỗn phù hợp phản ứng => CB chuyển dời theo chiều làm cho tăng NH3 => Chiều thuận

(c) Tăng ánh sáng => CB chuyển dời theo chiều thu sức nóng => Chiều nghịch

(d) Tăng thể tích của hệ phản ứng => Áp suất sút => CB vận động và di chuyển theo chiều làm cho tăng áp suất (tăng mol khí) => Chiều nghịch

Đáp án A


Câu hỏi 31 : đến dãy chất sau: Cl2; Mg; CuO; HNO3; dd CuSO4. Những chất làm phản ứng được với NH3 là

A Cl2; Mg; HNO3.B Cl2; Mg; dd CuSO4.C CuO; dd CuSO4.D Cl2; CuO; HNO3; dd CuSO4.

Lời giải chi tiết:

Các chất phản ứng được với NH3 là: Cl2; CuO; HNO3; dd CuSO4.

PTHH:

2NH3 + Cl2 → N2 + 6HCl

2NH3 + 3CuO (oversett^o ightarrow) N2 + 3Cu + 3H2O

NH3 + HNO3 → NH4NO3

2NH3 + 2H2O + CuSO4 → Cu(OH)2 + (NH4)2SO4

Đáp án D


Câu hỏi 32 : NH3 không có đặc điểm nào sau đây?

A năng lực tạo phức.B Tính bazơ.C Ít tung trong nước.D Tính khử.

Câu hỏi 33 : mang đến NH3 dư phản ứng với Cl2 thu được thành phầm “khói trắng” dày đặc. Công thức hóa học tập của “khói trắng” là:

A HCl.B N2.C N2O.D NH4Cl.

Lời giải bỏ ra tiết:

PTHH: 2NH3 + Cl2 → N2 + 6HCl

NH3 + HCl → NH4Cl

Vậy sương trắng ở đây là NH4Cl.

Đáp án D


Câu hỏi 34 : dung dịch thử dùng để phân biệt những muối: (NH4)2SO4, Na2SO4, NH4Cl, KOH là:

A hỗn hợp Ba(NO3)2.B hỗn hợp NaOH.C hỗn hợp NaCl.D dung dịch phenolftalein.

Lời giải đưa ra tiết:

- chọn thuốc test là Ba(NO3)2:

+ team (1): lộ diện kết tủa trắng => (NH4)2SO4,Na2SO4

Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

+ đội (2): Không hiện tượng kỳ lạ => NH4Cl, KOH

- rước từng chất của nhóm (2) đến phản ứng cùng với từng chất của nhóm (1)

Nếu có khí mùi khai có mặt => Chất của nhóm (1) là (NH4)2SO4 và chất của nhóm (2) là KOH

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

Đáp án A


Lời giải bỏ ra tiết:

Chất làm cho khô phải vừa lòng điều kiện không được phản bội ứng với chấn bắt buộc làm khô

Đáp án C


Câu hỏi 36 : Sục khí NH3 mang lại dư vào dung dịch nào sau đây để chiếm được kết tủa?

A CuCl2. B KNO3. C NaCl. D AlCl3.

Lời giải chi tiết:

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O -> Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

CuCl2 + 2NH3 + 2H2O -> Cu(OH)2 ↓ + 2NH4Cl

Cu(OH)2 + 4NH3 -> (OH)2 (tan)

Đáp án D


Câu hỏi 38 : những muối nào sau đây nhiệt phân cho thành phầm khí NH3?

A NH4HCO3, NH4NO2.B NH4NO3, NH4NO2.C NH4NO3, NH4HCO3.D NH4HCO3, NH4Cl.

Lời giải chi tiết:

Phản ứng sức nóng phân các muối:

NH4HCO3  NH3 + H2O + CO2

NH4NO2  N2 + 2H2O

NH4NO3  N2O + 2H2O

NH4Cl  NH3 + HCl

Đáp án D


Câu hỏi 40 : thực hiện làm thí nghiệm nấu nóng muối amoni clorua trên ngọn lửa đèn cồn, để một mẫu mã quỳ tím độ ẩm gần mồm ống nghiệm. Quỳ tím sẽ đưa thành:

A color đỏ.B màu xanh.C không gửi màu.D thuở đầu chuyển xanh, tiếp nối chuyển đỏ.

Phương pháp giải:

Viết PTHH nhiệt phân NH4Cl, dựa vào trọng lượng riêng của những khí hình thành để nêu hiện tượng thí nghiệm.

Xem thêm: 100+ Tên Giả Cho Bé Gái Ở Nhà Dễ Thương, 100 Tên Ở Nhà Cho Bé Gái Siêu Đáng Yêu & Dễ Gọi


Lời giải đưa ra tiết:

NH4Cl → NH3 + HCl

Vì NH3 bay hơi nhanh hơn, nhẹ hơn bay lên trước => làm quì hóa xanh

Sau đó, NH3 bay không còn thì HCl cất cánh lên và làm quì tím hóa đỏ

Đáp án D


40 câu hỏi lý thuyết về amoniac cùng muối amoni có giải mã (phần 2)

40 thắc mắc lý thuyết về amoniac với muối amoni tuyệt nhất tất cả đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)


đôi mươi bài tập về pha chế NH3 có lời giải

20 bài bác tập về pha trộn NH3 giỏi nhất gồm đáp án và giải mã chi tiết


30 bài bác tập về amoniac với muối amoni có lời giải

30 bài tập về amoniac với muối amoni tuyệt nhất tất cả đáp án và lời giải chi tiết


*
*
*
*
*
*
*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp orsini-gotha.com


*

*
*

*
*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.