Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, cùng sự biến đổi của trang bị chất.Hóa học nói về các nguyên tố, phù hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng chất hóa học xảy ra một trong những thành phần đó.Hóa học thỉnh thoảng được gọi là "khoa học tập trung tâm" bởi nó là ước nối những ngành khoa học tự nhiên khác như thiết bị lý học, địa chất học và sinh học.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cấp trung học phổ thông, năm trước tiên nên có nhiều bạn bè mới tới từ những nơi xa hơn vày ngôi trường bắt đầu lại mỗi khi lại xa đơn vị mình hơn. Được biết bên ngoài kia là một trái đất mới khổng lồ và nhiều điều thú vị, một trang new đang chò đợi chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng hòa hợp mã sút giá