1. (Tính) “Thảo thảo” 懆懆 lo bi tráng không yên. ◇Trương Dĩ Ninh 張以寧: “Bạch tễ Triệu tử thi cú hảo, Tam niên bất kiến tâm thảo thảo” 白霽趙子詩句好, 三年不見心懆懆 (Đề Hàn Thị thập cảnh quyển 題韓氏十景卷).

Bạn đang xem: Chữ thảo trong tiếng hán
• Bất mị - 不寐 (Trần Đình Túc)• phân bì Châu Hoàng tô - 邳州黃山 (Diêu Nãi)• Đề hoạ kê thiết bị - 題畫鷄闓 (Trần Đình Túc)• Đoản ca hành - 短歌行 (Viên Hoằng Đạo)• Độc dạ thư hoài - 獨夜書懷 (Cao Bá Quát)• Phong hoa tuyết nguyệt - 風花雪月 (Vũ Duy Thanh)• Tống Trang Xung hỏng sứ Việt - 送莊沖虗使粵 (Viên Hoằng Đạo)• trường An thu dạ - 長安秋夜 (Thái Thuận)• Vãn thiếp Phạm thị - 輓妾范氏 (Nguyễn Khuyến)• Xuân cảm - 春感 (Thái Thuận)

1. (Danh) Cỏ. § Đời xưa viết là 艸. ◎Như: “thảo mộc” 草木 cỏ cây, “hoa thảo” 花草 hoa cỏ.2. (Danh) đơn vị quê, đồng ruộng, hoang dã. ◎Như: “thảo mãng” 草莽 vùng cỏ hoang, “thảo trạch” 草澤 công ty quê, làng mạc dã.3. (Danh) Chữ “thảo”, một lối chữ có từ công ty Hán, nhằm viết mang đến nhanh. ◎Như: “cuồng thảo” 狂草 lối chữ viết tháu, cực kỳ phóng túng.4. (Danh) Văn cảo, bản viết sơ qua chưa hoàn chỉnh. ◎Như: “khởi thảo” 起草 bắt đầu viết phiên bản nháp.5. (Danh) chúng ta “Thảo”.6. (Tính) Qua loa, thô suất. ◎Như: “thảo suất” 草率 cẩu thả, qua loa.7. (Tính) Mở đầu, sơ bộ, chưa định hẳn. ◎Như: “thảo sáng” 草創 khởi đầu, “thảo án” 草案 dự thảo, “thảo ước” 草約 thỏa ước tạm.8. (Tính) Kết bằng cỏ, làm bởi cỏ. ◎Như: “thảo tịch” 草蓆 chiếu cỏ, “thảo thằng” 草繩 dây tết bởi cỏ, “thảo lí” 草履 giày cỏ.9. (Tính) Lợp bởi cỏ. ◎Như: “thảo bằng” 草棚 công ty lợp cỏ, “thảo am” 草菴 am lợp cỏ.10. (Tính) Cái, mái. ◎Như: “thảo kê” 草雞 gà mái (nghĩa láng là gớm nhược hoặc không tài năng năng), “thảo lư” 草驢 lừa cái.11. (Động) quăng quật phí, khinh thường thường. ◎Như: “thảo gian nhân mệnh” 草菅人命 coi mạng bạn như cỏ rác.12. (Động) Soạn, viết qua (chưa kết thúc hẳn, còn sửa chữa). ◎Như: “thảo hịch” 草檄 soạn viết bài hịch, “thảo biểu” 草表 viết nháp bài xích biểu.13. (Động) giảm cỏ.14. (Phó) Cẩu thả, sơ sài, lơ là. ◎Như: “thảo thảo liễu sự” 草草了事 cẩu thả cho hoàn thành việc. ◇Cao Bá quát mắng 高伯适: “Quân lai hà thảo thảo, Vô nãi luyến khuê vi?” 君來何草草, 毋乃戀閨闈 (Chinh nhân phụ 征人婦) nam nhi về sao lơ là, không còn quyến luyến vùng khuê phòng nữa chăng?
① Cỏ, chữ để hotline tóm các loài cỏ, đời xưa viết là 艸.② Qua loa. Như thảo suất 草率, thảo sáng 草創 mọi nghĩa là mới gồm qua loa, không được hoàn toàn vậy.③ Ở đơn vị quê. Như thảo mãng 草莽, thảo trạch 草澤 đông đảo là chỉ về tín đồ nhà quê cả. Dân lành đi làm việc giặc call là lạc thảo 落草.④ bỏ phí. Như thảo gian nhân mệnh 草菅人命 coi mệnh người như cỏ rác.⑤ Thảo, new viết qua không định hẳn call là phiên bản thảo. Như thảo hịch 草檄 thảo bài hịch, thảo biểu 草表 thảo bài biểu, v.v.⑥ Chữ thảo, một lối chữ trước từ bên Hán, nhằm viết mang lại nhanh.⑦ giảm cỏ.
① Cỏ, rơm: 除草 làm cho cỏ; 稻草 Rơm rạ; ② Sơ sài, cẩu thả, qua loa: 草草地看了一遍 xem một lượt qua loa; ③ Chữ thảo, chữ viết tháu: 草書 Lối viết tháu, lối chữ thảo; ④ Thảo ra: 起草 Khởi thảo, viết nháp; ⑤ bạn dạng viết thảo, bảo thảo, bạn dạng nháp; ⑥ Mái, mẫu (chỉ giống vật cái): 草雞 gà mái; 草驢 Lừa cái; ⑦ (văn) Đất hoang không khai khẩn: 耕田墾草以厚民產也 Cày ruộng với khai khẩn khu đất hoang để tăng thêm tài sản của dân (Hàn Phi tử); ⑧ (văn) cắt cỏ.

Xem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Toán 12 Chương Số Phức I Mũ N G Đại Số Của Số Phức


Cỏ — Chỉ bình thường cây cối. Td: Thảo mộc — Viết sơ ra. Viết nhanh. Đoạn trường tân thanh : » khoảng trên dừng cây bút thảo vài vài bốn câu « — Một lối chữ viết thật nhanh của chữ Hán, rất nặng nề đọc.

ác thảo 惡草 • bách thảo 百草 • bách thảo sương 百草霜 • bồ thảo 蒲草 • bổn thảo 本草 • cam thảo 甘草 • cẩu vĩ thảo 狗尾草 • chỉ thảo 紙草 • khởi thảo 起草 • kiền thảo 乾草 • lạc thảo 落草 • loạn thảo 亂草 • lương thảo 糧草 • truyền nhiễm thảo 染草 • phương thảo 芳草 • sơ thảo 初草 • tây phù thi thảo 西浮詩草 • thảo am 草庵 • thảo dã 草野 • thảo đường 草堂 • thảo con đường thi tập 草堂詩集 • thảo lư 草盧 • thảo mộc 草木 • thảo muội 草昧 • thảo nguyên 草原 • thảo thảo 草草 • thảo tiêu nhi 草標兒 • thảo trát 草札 • tiên thảo 仙草 • trảm thảo trừ căn 斬草除根 • yển thảo 偃草 • lặng thảo 煙草 • im thảo 菸草 • lặng thiều thi thảo 燕軺詩草
• Bình san điệp thuý - 屏山疊翠 (Mạc Thiên Tích)• Độc “Sơn hải kinh” kỳ 01 - 讀山海經其一 (Đào Tiềm)• gần kề Tuất thập duy nhất nguyệt thập tứ nhật hoạ Phạm Ái Hoa tiên sinh tửu diên dìm biệt nguyên vận - 甲戌十一月十四日和范愛花先生酒筵吟別原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Hạ Phan nghiệp sư thất thập thọ - 賀潘業師七十壽 (Đoàn Huyên)• Khiển hứng tam thủ kỳ 3 (Phong niên thục vân trì) - 遣興三首其三(豐年孰雲遲) (Đỗ Phủ)• Lũng thượng tác - 隴上作 (Viên Mai)• Mị thi - 媚詩 (Tô Vũ Nghiêm)• đái tùng - 小松 (Đỗ Tuân Hạc)• Vô đề - 無題 (Lưu ngôi trường Khanh)• Yến Trịnh tham khanh tô trì - 宴鄭參卿山池 (Lý Bạch)