Tài liệu vị TS Nguyễn Hoàng Việt chủ biên có 52 trang tổng hợp các kiến ​​thức đề nghị nắm, những dạng toán thường chạm chán và các bài tập từ luận về số phức, khi học trò lớp 12 học theo lịch trình giải những em hoàn toàn có thể tham khảo. Chương 12 4.4.

Bạn đang xem: Chuyên đề số phức

*

mục lục: Chương 4.. Số phức và toán học tập 1. §1 – trình làng số phức 1.

Tóm tắt định hướng 1. B tần số toán dạng 2. + Dạng 1. Xác định số phức bằng những phép toán 3. + Dạng 2. Số phức đều bằng nhau 4. + Dạng 3. Điểm trình diễn tinh vi 5. + mẫu mã 4. Hàm số lũy thừa đơn vị ảo 7. C bài tập tự làm cho 9. §2 – Phương trình cùng đồng quy 13.

Dạng toán tần số 13. + Dạng 1. Phương trình tuyến tính 13. + Dạng 2. Một phương trình bậc hai với thông số thực là 14. + Dạng 3. Gicửa ải đồng thời những phương trình 15 khẳng định số phức. Bài bác tập 19. §3 – đặc thù số khá đầy đủ 22.

Dạng toán tần số 22. + Dạng 1. Tọa độ của biểu diễn phức 22. + Dạng 2. Các điểm thuyết trình số phức là đoạn trực tiếp 23. + Dạng 3. Các điểm mô tả số phức là con đường tròn 24. + mẫu 4. Các điểm diễn đạt số phức là hình elip sản phẩm 27. + mẫu mã 5. Một vài mẫu hình khác 28. Bài bác tập 30. §4 – giá trị lớn số 1 và nhỏ nhất cho những mô-đun phức hợp 34.

Dạng toán tần số 34. + Dạng 1. Tìm phệ nhất, nhỏ dại nhất bằng phương thức đại số 34. + loại 2. Tìm cực lớn và rất tiểu bằng phương pháp hình học 35. Bài bác tập 41. §5 – chủ thể ôn tập cuối chương 45.

Ôn tập siêng đề số 145. B Ôn tập chăm đề số 247.

sở hữu xuống tư liệu ..


Thông tin thêm


Chuyên đề số phức – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu bao gồm 52 trang, được biên soạn bởi giáo viên Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp học thức cần nắm, các dạng toán thường gặp và bài bác tập từ luyện siêng đề số phức, giúp học trò lớp 12 xem thêm lúc học chương trình Gicửa ải tích 12 chương 4.

Xem thêm: Oa-Xinh-Tơn District Of Columbia, Dc, Hoa Kỳ, Thủ Đô Washington D

MỤC LỤC: Chương 4. SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN 1. §1 – NHẬP MÔN SỐ PHỨC 1. A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2. + Dạng 1. Khẳng định số phức bằng các phép toán 3. + Dạng 2. Số phức đều bằng nhau 4. + Dạng 3. Điểm diễn đạt số phức 5. + Dạng 4. Lũy quá với đơn vị ảo 7. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 9. §2 – PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH 13. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 13. + Dạng 1. Phương trình bậc nhất 13. + Dạng 2. Phương trình bậc nhị với hệ số thực 14. + Dạng 3. Xác định số phức bằng phương pháp giải hệ phương trình 15. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 19. §3 – TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC 22. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 22. + Dạng 1. Tọa độ điểm mô tả của số phức 22. + Dạng 2. điểm bộc lộ số phức là mặt đường thẳng 23. + Dạng 3. điểm biểu hiện số phức là đường tròn 24. + Dạng 4. điểm miêu tả số phức là con đường Elip 27. + Dạng 5. Một số mẫu hình khác 28. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 30. §4 – MAX, MIN CỦA MÔ-ĐUN SỐ PHỨC 34. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 34. + Dạng 1. Tìm kiếm max, min bằng cách thức đại số 34. + Dạng 2. Kiếm tìm max, min bằng cách thức hình học tập 35. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 41. §5 – ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 45. A ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 45. B ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 47.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || <>).push(); tải tài liệu

#Chuyên #đề #số #phức #Nguyễn #Hoàng #Việt