Với bài bác tập trắc nghiệm chuyển động tròn đều có đáp án năm 2021 để giúp học sinh khối hệ thống lại kiến thức bài học với ôn luyện nhằm đạt công dụng cao trong những bài thi môn vật dụng Lí lớp 10.

Bạn đang xem: Chuyển động tròn đều có đặc điểm nào sau đây


*

Câu 1: Chuyển động của vật nào dưới đây được coi là chuyển động tròn đều?

A. Chuyển động quay của bánh xe xe hơi khi vẫn hãm phanh.

B. Chuyển động quay của kim phút trên mặt đồng hồ chạy đúng giờ.

C. Chuyển động xoay của của điểm treo các ghế ngồi trên chiếc đu quay.

D. Chuyển động con quay của cánh quạt khi vừa tắt điện.

Hiển thị đáp án

Chọn B

Chuyển động tròn đều là hoạt động của quỹ đão là đường tròn, có tốc độ trung bình trên hầu hết cung tròn là như nhau.

A sai bởi vì khi xe hơi hãm phanh, bánh xe pháo quay lờ đờ dần, không xoay đều.

B đúng vì chưng kim phút xoay đều.

C sai vày chiếc đu quay chưa có thể đã cù đều.

D không đúng vì cánh gió khi vừa tắt điện sẽ quay lờ lững dần.

Câu 2: Chuyển động tròn đều có

A. Vectơ vận tốc không đổi.

B. Tốc độ dài phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

C. Tốc độ góc phụ thuộc vào bánh kính quỹ đạo.

D. Gia tốc có độ lớn phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

Hiển thị đáp án

Chọn D

+ Vectơ tốc độ trong chuyển động tròn đều luôn luôn có phương tiếp con đường với mặt đường tròn quỹ đạo. Trong hoạt động tròn đều, vectơ gia tốc có phương luôn luôn luôn cố kỉnh đổi.

+ vận tốc góc của chuyển động tròn các là đại lượng đo bởi góc mà nửa đường kính quay quét được vào một đơn vị chức năng thời gian, không phụ thuộc vào vào nửa đường kính quỹ đạo.

+ Tốc độ dài không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

+ Độ lớn của gia tốc hướng tâm:

*

luôn phụ thuộc vào nửa đường kính quỹ đạo.

Câu 3: Câu nào sau đây nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều là sai?

A. Vectơ gia tốc luôn hướng vào trọng tâm quỹ đạo.

B. Độ lớn của gia tốc

*

, với v là vận tốc, R là bán kính quỹ đạo.

C. Gia tốc đặc trưng cho sự biến thiên về độ lớn của vận tốc

D. Vectơ gia tốc luôn vuông góc với vec tơ vận tốc ở mọi thời điểm.

Hiển thị đáp án

Chọn C

Trong vận động tròn đều, tuy vận tốc có độ mập không đổi, nhưng gồm hướng luôn luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốc. Vận tốc trong vận động tròn đều luôn luôn hướng vào vai trung phong của quỹ đạo nên gọi là tốc độ hướng tâm.

Độ lớn của gia tốc , với v là vận tốc, R là bán kính quỹ đạo.

Gia tốc đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của hoạt động (chiều của vectơ vận tốc v→ ).

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là chính xác?

Trong chuyển động tròn đều

A. Vectơ vận tốc luôn không đổi, vì đó gia tốc bằng 0.

B. Gia tốc hướng vào trung ương quỹ đạo, độ lớn tỉ lệ nghịch với bình phương tốc độ dài.

C. Phương, chiều và độ lớn của vận tốc luôn luôn thay đổi.

D. Gia tốc hướng vào tâm quỹ đạo, độ lớn tỷ lệ với bình phương tốc độ góc

Hiển thị đáp án

Chọn D

Trong hoạt động tròn đều, tốc độ có độ phệ không đổi, nhưng bao gồm phương, chiều luôn thay đổi, nên hoạt động này có gia tốc. Vận tốc trong hoạt động tròn đều luôn hướng vào trung tâm của quỹ đạo nên người ta gọi là vận tốc hướng tâm.

Độ lớn của gia tốc , với v là vận tốc, R là bán kính quỹ đạo. Suy ra D đúng.

Câu 5: Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính r = 100 centimet với gia tốc hướng trọng điểm an = 4 cm/s2. Chu kì T của chuyển động vật đó là

A. 8π (s).

B. 6π (s).

C. 12π (s).

D. 10π (s).

Hiển thị đáp án

Chọn D

Chu kì T của chuyển động vật là:

*

Mặt khác:

*

Câu 6: Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất, mỗi vòng hết 90 phút. Vệ tinh cất cánh ở độ cao 320 km so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là 6380 km. Vận tốc và gia tốc hướng tâm của vệ tinh là:

A. 7795,8 m/s ; 9,06 m/s2.

B. 7651,3 m/s ; 8,12 m/s2.

C. 6800,6 m/s ; 7,82 m/s2.

D. 7902,2 m/s ; 8,96 m/s2.

Hiển thị đáp án

Chọn A

Bán kính hành trình của vệ tinh là: RV = 6380 + 320 = 6700 km = 67.105 m.

Chu kỳ tảo của vệ tinh: T = 90 phút = 5400 s.

Vận tốc góc của vệ tinh:
(rad/s)

⟹ tốc độ dài của vệ tinh:


Gia tốc hướng trung tâm của vệ tinh là: aht = ω2.RV = 9,07 m/s2.


Câu 7: bên trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10 cm, kim phút dài 15 cm. Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:

A. 1,52.10-4 rad/s ; 1,82.10-3 rad/s.

B. 1,45.10-4 rad/s ; 1,74.10-3 rad/s.

C. 1,54.10-4 rad/s ; 1,91.10-3 rad/s.

D. 1,48.10-4 rad/s ; 1,78.10-3 rad/s.

Hiển thị đáp án

Chọn A

Bán kính hành trình kim phút: Rp = 10 cm = 0,1 m.

Kim phút tảo 1 vòng được 1h yêu cầu chu kì tảo tròn của điểm đầu kim phút là:

Tp = 1h = 3600 s

Áp dụng công thức contact giữa tố độ dài và tốc độ góc:

Tốc độ lâu năm của kim phút là:


Câu 8: chọn câu đúng.

A. Vào các vận động tròn đều sở hữu cùng bán kính, vận động nào có chu kỳ luân hồi quay lớn hơn nữa thì có vận tốc dài béo hơn.

B. Trong vận động tròn đều, chuyển động nào có chu kỳ luân hồi quay bé dại hơn thì có gia tốc góc nhỏ hơn.

C. Trong các chuyển động tròn đều, chuyển động nào bao gồm tần số lớn hơn thì có chu kỳ nhỏ tuổi hơn.

D. Trong các chuyển động tròn đều, với cùng chu kỳ, chuyển động nào có cung cấp kính nhỏ dại hơn thì có vận tốc góc nhỏ dại hơn.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C

Chu kỳ T của hoạt động tròn các là thời hạn để trang bị đi được một vòng:
. Đơn vị của chu kỳ luân hồi là giây (s).

Tần số f của chuyển động tròn phần đa là số vòng mà vật đi được trong 1 giây: f = 1/T

→ vận động nào bao gồm tần số lớn hơn vậy thì có chu kỳ nhỏ tuổi hơn.

Câu 9: các công thức liên hệ giữa gia tốc dài với tốc độ góc, và tốc độ hướng trung ương với tốc độ dài của hóa học điểm hoạt động tròn số đông là:

A. V = ωr, aht = v2r.

B.v =
;aht =
.

C. V = ωr, aht = .

D. V = ωr, aht =
vòng/s = 50.2π rad/s = 100π rad/s;

Bán kính tiến trình của một điểm trên vành bánh xe : R = 60 cm = 0,6 m.

aht = ω2R = (100.3,14)2.0,6 = 59157,6 m/s2.

Câu 15: Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300 km cất cánh với vận tốc 7,9 km/s. Coi vệ tinh chuyển động tròn đều và bán kính Trái Đất bằng 6400 km. Tốc độ góc của vệ tinh là

A. 1,47.10-3 rad/s

B. 1,18.10-3 rad/s

C. 1,63.10-3 rad/s

D. 1,92.10-3 rad/s

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Đổi v = 7,9 km/s = 7900 m/s.

Tốc độ góc của vệ tinh là:


Câu 16: Một đĩa tròn nửa đường kính r = 10 centimet quay đa số quanh trục của nó. Đĩa con quay 1 vòng không còn 0,2 s. Vận tốc dài của một điểm vị trí mép đĩa là

A. 3,14 m/s.

B. 2,28 m/s.

C. 62,8 m/s.

D. 31,4 m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Đĩa xoay 1 vòng hết 0,2 s đề xuất tốc độ góc của đĩa quay: ω = 2π/0,2 = 10π rad/s

Tốc độ dài: v = ωr = 10π.0,1 = π = 3,14 m/s.

Câu 17: Một bánh xe quay mọi 100 vòng trong 2 s. Chu kì xoay của bánh xe là

A. 2 s.

B. 0,2 s.

C. 50 s.

D. 0,02 s.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Chu kỳ: T = 2/100 = 0,02 s.

Câu 18: Một đĩa tròn nửa đường kính 50 cm quay các quanh trục đi qua tâm với vuông góc với đĩa. Đĩa quay 50 vòng trong 20 s. Vận tốc dài của một điểm nằm ở mép đĩa bằng

A. 3,28 m/s.

B. 6,23 m/s.

C. 7,85 m/s.

D. 8,91 m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Tốc độ góc

Tốc độ dài của điểm ở mép đĩa: v = ωr = 5π.0,5 ≈ 7,85 m/s.

Câu 19: Một con tàu vũ trụ chuyển động tròn các quanh trái khu đất mỗi vòng không còn 2 giờ. Nhỏ tàu bay ở độ cao 400 km giải pháp mặt đất, bán kính trái đất 6400 km. Vận tốc của nhỏ tàu gần quý giá nào tốt nhất sau đây?

A. 1890 m/s.

B. 4320 m/s.

C. 6820 m/s.

D. 5930 m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Chu kỳ quay: T = 2 giờ = 7200 s


Câu 20: Một đồng hồ có kim giờ nhiều năm 3 cm, kim phút lâu năm 4 cm. Tỉ số vận tốc dài của nhì điểm ở hai đầu kim là


Hiển thị đáp án

Chọn B.

Xét khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ thì kim phút con quay được 1 vòng, kim giờ xoay được 30° = π/6 rad.


Câu 21: Một đĩa đặc đồng chất có dạng hình tròn nửa đường kính 20 centimet đang tảo tròn số đông quanh trục của nó. Hai điểm A với B nằm trên thuộc một 2 lần bán kính của đĩa. Điểm A nằm trên vành đĩa, điểm B phương pháp A 5 cm. Tỉ số vận tốc của điểm A và điểm B là


Hiển thị đáp án

Chọn A.

Quỹ đạo của điểm A với B có án kính thứu tự là: rA = 20 cm, rB = 20 – 5 = 15 cm.


Câu 24: nhì vật A và B chuyển động tròn đều trên nhị đường tròn tiếp xúc nhau. Chu kì của A là 4s, còn chu kì của B là 2s. Biết rằng tại thời điểm ban đầu chúng xuất phát cùng một lúc từ điểm tiếp xúc của hai đường tròn và chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật gặp nhau là

A. 1 s.

B. 2 s.

C. 6 s.

D. 4 s.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Ban đầu hai thứ xuất phát cùng một lúc từ điểm tiếp xúc của nhì đường tròn và chuyển động ngược chiều nhau đề nghị hai vật chạm mặt nhau khi bọn chúng đi đi qua điểm xúc của hai tuyến phố tròn vào cùng 1 thời điểm.

Xem thêm: Top 18 Điều Chế Al Oh 3 - Các Phương Trình Điều Chế Al(Oh)3

A xoay 1 vòng hết 4s, B cù 1 vòng hết 2 s, vì chưng vậy thời gian ngắn nhất nhằm hai vật chạm mặt nhau là BCNN(4, 2) = 4 s.

Câu 25: Chiều nhiều năm của tuyển mộ kim giây đồng hồ là 1cm. Độ vươn lên là thiên của vận tốc dài của đầu kim giây trong thời hạn 15s là

Lịch thi đấu World Cup