Trong hiện tượng lạ quang - vạc quang, sự hấp thụ trọn vẹn một phôtôn s đưa đến :

A. Sự giải hòa một êlectron trường đoản cú do.

Bạn đang xem: Có thể giải thích tính quang dẫn bằng thuyết

B. Sự giải hòa một êlectron liên kết.

C. Sự giải hòa một cặp êlectron và lỗ trống.

D. Sự phân phát ra một phôtôn khác

Chiếu ánh sáng đối chọi sắc bao gồm bước sóng 0,30 μ m vào trong 1 chất thì thấy hóa học đó vạc ra tia nắng có bước sóng 0,50 μ m. Cho rằng công suất của chùraị sáng phân phát quang chỉ bởi 0,01 năng suất của chùm sáng kích thích. Hãy tính xem một phôtôn ánh nắng phát quang ứng với bao nhiêu phôtôn tia nắng kích thích.

Chiếu ánh sáng đối chọi sắc gồm bước sóng 0,30μm vào một chất thì thấy hóa học đó phạt ra ánh nắng có bước sóng 0,50 μm. Nhận định rằng công suất của chùm sáng phân phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Hãy tính tỉ số giữa số phôtôn ánh nắng phát quang cùng số phôtôn ánh nắng kích say mê phát trong cùng một khoảng thời gian.

A.0,017

B. 1,7

C. 0,6

D.0,006

Theo thuyết lượng tử ánh nắng thì tích điện của

A. Một phôtôn tỉ trọng thuận với cách sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.

B. Một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectron (êlectron).

C. Một phôtôn nhờ vào vào khoảng cách từ phôtôn kia tới nguồn phát ra nó.

D. Các phôtôn trong chùm sáng đối kháng sắc bằng nhau.


hiện tượng kỳ lạ quang - phát quang hoàn toàn có thể xảy ra khi phôtôn bị

A. êlectron dẫn vào kẽm hấp thụ.

B. êlectron link trong CdS hấp thụ.

C. Phân tử hóa học diệp lục hấp thụ.

D. Dung nạp trong cả ba trường thích hợp trên

Một chất phát quang được kích phù hợp bằng ánh sáng có cách sóng 0,2 μ m thì phân phát ra tia nắng có bước sóng 0,5 μ m. Trả sử hiệu suất của chùm sáng phân phát quang bởi 40% năng suất của chùm sáng kích thích. Tính xem cần phải có bao nhiêu phôtôn ánh nắng kích yêu thích để tạo thành được một phôtôn ánh sáng phát quang đãng ?

Một hóa học phát quang được kích ưng ý bằng ánh nắng có bước sóng 0,26 μ m thì vạc ra tia nắng có cách sóng 0,52 μ m. đưa sử công suất của chùm sáng vạc quang bằng trăng tròn % năng suất của chùm sáng sủa kích thích. Tính tỉ số thân số phôtôn tia nắng kích thích cùng số phôtôn ánh sáng phát quang quẻ trong thuộc một khoảng chừng thời gian.

Một hóa học phát quang quẻ được kích thích bằng bức xạ tử ngoại tất cả bước sóng 0,26 μ m thì vạc ra tia nắng màu lục có bước sóng 0,52 μ m. Tỉ số thân số phôtôn tia nắng phát quang và số phôtôn ánh nắng kích phù hợp trong và một khoảng thời gian là 1 8 Tỉ số giữa hiệu suất của chùm sự phản xạ kích mê say và năng suất của chùm sáng phạt quang là

A.16.

B. 1 16

C. 1 4

D. 4.

Một hóa học phát quang đãng được kích phù hợp bằng tia nắng có cách sóng 0,26mm thì phạt ra ánh nắng có cách sóng 0,52mm.Biết năng suất của chùm sáng vạc quang bởi 20% hiệu suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn tia nắng kích yêu thích trong cùng một khoảng thời gian là

A. 1 5

B. 2 5

C. 4 5

D. 1 10


hãy chọn phát biểu đúng.

Có thể phân tích và lý giải tính quang quẻ dẫn bởi thuyết

A. êlectron cổ điển. B. Sóng ánh sáng.

C. Phôtôn. D. Hễ học phân tử.

Một chất phát quang quẻ được kích mê say bằng tia nắng có bước sóng 0,2 μ m thì vạc ra ánh sáng có bước sóng 0,5 μ m. đưa sử công suất của chùm sáng phát quang bởi 40% công suất của chùm sáng kích thích. Tính xem cần có bao nhiêu phôtôn ánh sáng kích say mê để tạo ra được một phôtôn ánh sáng phát quang đãng ?

Một chất phát quang đãng được kích say đắm bằng tia nắng có cách sóng 0,26 μ m thì phát ra ánh nắng có cách sóng 0,52 μ m. đưa sử công suất của chùm sáng phạt quang bằng 20 % năng suất của chùm sáng sủa kích thích. Tính tỉ số thân số phôtôn ánh nắng kích thích cùng số phôtôn tia nắng phát quang đãng trong cùng một khoảng thời gian.

heo thuyết lượng tử ánh sáng, nhằm phát tia nắng huỳnh quang, từng nguyên tử tuyệt phân tử của hóa học phát quang quẻ hấp thụ trọn vẹn một phôtôn của tia nắng kích mê say có tích điện

*

để chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó

A. Giải phóng một êlectron thoải mái có năng lượng nhỏ dại hơn

*

*

*

*

do có mất mát năng lượng

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, nhằm phát ánh nắng huỳnh quang, từng nguyên tử hay phân tử của hóa học phát quang đãng hấp thụ hoàn toàn một phôtôn của ánh nắng kích mê say có tích điện ε để gửi sang trạng thái kích thích, sau đó

A. giải phóng một êlectron thoải mái có năng lượng bé dại hơn ε do gồm mất đuối năng lượng

B. phân phát ra một phôtôn khác bao gồm năng lượng to hơn ε vị có bổ sung cập nhật năng lượng

C. giải phóng một êlectron tự do có năng lượng to hơn ε vị có bổ sung năng lượng

D. phạt ra một phôtôn khác gồm năng lượng nhỏ hơn ε do gồm mất đuối năng lượng


Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh nắng huỳnh quang, từng nguyên tử giỏi phân tử của hóa học phát quang đãng hấp thụ trọn vẹn một phôtôn của ánh nắng kích yêu thích có tích điện ε để gửi sang tâm trạng kích thích, sau đó

A. Giải hòa một êlectron thoải mái có năng lượng nhỏ dại hơn ε do bao gồm mất non năng lượng.

B. Phát ra một phôtôn khác bao gồm năng lượng lớn hơn ε bởi vì có bổ sung năng lượng.

C. Giải hòa một êlectron thoải mái có năng lượng to hơn ε vị có bổ sung năng lượng.

D. Phạt ra một phôtôn khác bao gồm năng lượng nhỏ tuổi hơn ε do bao gồm mất non năng lượng.

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, nhằm phát ánh nắng huỳnh quang, từng nguyên tử xuất xắc phân tử của hóa học phát quang quẻ hấp thụ trọn vẹn một phôtôn của tia nắng kích ưng ý có tích điện ε để chuyển sang tinh thần kích thích, sau đó

A. hóa giải một êlectron tự do có năng lượng bé dại hơn ε do bao gồm mất đuối năng lượng

B. phân phát ra một phôtôn khác gồm năng lượng lớn hơn ε vì có bổ sung năng lượng

C.

Xem thêm: Viết Bài Văn Về Lợi Ích Của Việc Đọc Sách (10 Mẫu), Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Việc Đọc Sách

hóa giải một êlectron tự do thoải mái có năng lượng to hơn ε vày có bổ sung năng lượng

D. vạc ra một phôtôn khác tất cả năng lượng nhỏ dại hơn ε do có mất non năng lượng

Một chất phát quang quẻ được kích thích hợp bằng ánh sáng có bước sóng 0,26mm thì vạc ra tia nắng có bước sóng 0,52mm.Biết năng suất của chùm sáng phạt quang bằng 20% hiệu suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số thân số phôtôn tia nắng phát quang và số phôtôn ánh nắng kích yêu thích trong cùng một khoảng thời gian là

A. 1 5

B. 2 5

C. 4 5

D. 1 10

Một hóa học phát quang quẻ được kích yêu thích bằng tia nắng có cách sóng
thì phân phát ra ánh nắng có cách sóng
. Biết công suất của chùm sáng phân phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng sủa kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn tia nắng phát quang và số phôtôn ánh nắng kích say đắm trong và một khoảng thời gian là