Một bé lắc đơn xê dịch điều hòa tất cả chu kì xê dịch T = 2s. Lấy g = 10m/s2, π2=10. Viết phương trình giao động của con lắc biết rằng tại thời khắc ban đầu, vật tất cả li độ góc (alpha = 0,05ra md) và gia tốc v = 15,7 cm/s.
Bạn đang xem: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ

+ cách 1: khẳng định tần số góc ω:

(omega = sqrt fracgl = frac2pi T)

+ cách 2: xác định biên độ góc: S­0, α0.

Áp dụng hệ thức chủ quyền với thời gian:

(s_0^2 = s^2 + fracv^2omega ^2)

+ cách 3: xác định pha ban đầu: φ

Tại t=0: (left{ eginarrayls = s_0 mcosvarphi \v = - omega s_0sin varphi endarray ight.)

+ cách 4: Viết PTDĐ:

(s = s_0 mcos(omega mt + varphi m) )


Ta có:

+ Tần số góc của dao động:

(omega = frac2pi T = pi (ra md/s))

Mặt khác,

(omega = sqrt fracgl o l = fracgomega ^2 = frac10pi ^2 approx 1)

+ Áp dụng hệ thức độc lập ta có:

(s_0^2 = s^2 + fracv^2omega ^2 = (lalpha )^2 + fracv^2omega ^2 = (1.0,05)^2 + frac0,157^2pi ^2 o s_0 = 0,07069m = 7,0693cm)

Tại t=0:

(left{ eginarrayls = s_0 mcosvarphi = 0,05\v = - omega s_0sin varphi > 0endarray ight. o left{ eginarrayl mcosvarphi m = 0,7073\sin varphi b
Con lắc 1-1 - các đại lượng đặc trưng - Viết phương trình xê dịch của con lắc 1-1 Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
***
Xem thêm: Logarit Tự Nhiên - Preparation Of Nepe Polymeric Missiles


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát