Ở bài viết này orsini-gotha.com sẽ gởi đến các bạn những kiến thức triết lý về đoạn mạch thông liền lớp 9 khá đầy đủ nhất như: vắt nào là đoạn mạch nối tiếp, nêu điểm lưu ý của đoạn mạch mắc nối tiếp,...

Bạn đang xem: Công thức đoạn mạch nối tiếp

thuộc với những bài tập đoạn mạch mắc thông liền lớp 9.

A. Lý thuyết

I. Thay nào là đoạn mạch nối tiếp

Các thiết bị năng lượng điện hay qui định điện được mắc thông liền với nhau trong mạch năng lượng điện được đọc là đoạn mạch nối tiếp

*

II. Nêu điểm lưu ý của đoạn mạch nối tiếp

Nếu hai điện trở trong đoạn mạch được mắc tiếp nối thì:

1. Cường độ mẫu điện có mức giá trị tương đồng tại đầy đủ điểm

(I = I_1 = I_2 = ... = I_n)

2. Hiệu điện núm giữa hai đầu đoạn mạch: Sẽbằng tổng hai hiệu điện cố giữa nhì đầu mỗi điện trở nên phần

(U = U_1 + U_2 + ... + U_n)

3. Điện trở tương tự của đoạn mạch bởi tổng hai điện trở nên phần

(R_tđ = R_1 + R_2 + ... + R_n)

4. Hiệu điện ráng giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện trở đó

(dfrac U_1U_2 = dfrac R_1R_2)

B. Bài bác tập đoạn mạch mắc thông liền lớp 9

Câu 1: Đâu là phát biểu đúng nhất khi nói về cường độ loại điện trong đoạn mạch nối tiếp?

A. Trong khúc mạch nối tiếp, cường độ chiếc điện qua các vật dẫnphụ thuộc trả toànvào năng lượng điện trở những vật dẫn đó.

B. Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ loại điện có mức giá trị tương đương nhau (hay như nhau)tại gần như điểm.

C.Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ mẫu điện có mức giá trị chênh lệch cùng với nhau khoảng tầm 1 - 2 1-1 vị.

D.Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ cái điện có giá trị càng nhỏnếu điện trở củavật dẫn kia càng lớn.

=> Đáp án đúng: B

Câu 2: Hiệu điện cố gắng giữa hai đầu đoạn mạch trong đoạn mạch tiếp liền sẽ như thế nào?

A. Luôn luôn nhỏ dại hơn tổng hiệu của các hiệu điện thế của các điện trở nên phần.

B. To hơn hiệu điện thế của các điện biến đổi phần.

C. Bằng những tổng hiệu năng lượng điện thế của các điện trở nên phần.

D. Bằng những hiệu năng lượng điện thế của các điện biến đổi phần.

=> Đáp án đúng: C

Câu 3: Cho các công thức về đoạn mạch tiếp nối dưới đây, đâu là phương pháp sai?

A.(I = I_1 = I_2 = ... = I_n)

B.(U = U_1 + U_2 + ... + U_n)

C.(R_tđ = R_1 + R_2 + ... + R_n)

D.(R = R_1 = R_2 = R_3 = ... = R_n)

=> Đáp án đúng: D

Câu 4: cho hai năng lượng điện trở R1 cùng R2 có mức giá trị lần lượt bởi 12 cùng 18, hai năng lượng điện trở được mắc thông liền với nhau. Hỏi điện trở tương tự R12 của đoạn mạch đó sẽ bằng cực hiếm nào bên dưới đây?

A. R12 = 30 ((Omega ))

B.R12 = 18 ((Omega ))

C. R12 = 12 ((Omega ))

D. R12 = 6 ((Omega ))

=> Đáp án đúng: A

Câu 5:Cho hai điện trở R1 cùng R2 có mức giá trị lần lượt bởi 5 cùng 10, hai năng lượng điện trở mắc thông liền nhau đến cường độ loại điện qua điện trở R1 bằng 4A. Hỏi đánh giá và nhận định nào dưới đây sai?

A. Hiệu điện núm giữa hai đầu điện trở R1 có giá trị bởi 20V

B. Cường độ dòng điện qua nhì đầu điện trở R2 có giá trị bằng 8A

C. Điện trở tương đương của toàn mạch có giá trị bằng 15(Omega )

D. Hiệu điện nuốm hai đầu đoạn mạch có giá trị bằng 60V

=> Đáp án đúng: B

Câu 6: Cho hai điện trở R1 và R2 được mắc thông suốt với ampe kế như hình hình 13 bên dưới đây. Quý giá điện trở lần lượt bởi 5(Omega ) với 10(Omega ), ampe kế chỉ 0,2A. Hỏi hiệu điện gắng của đoạn mạch AB bởi đáp án nào dưới đây?

A.(U_AB) = 15V

B.(U_AB)= 10V

C.(U_AB)= 3V

D.(U_AB)= 2V

=> Đáp án đúng: C

Câu 7: đến hai điện trở R1,R2, R3 có giá trị lần lượt bằng 12 -18 - 20, cha điện trở được mắc nối liền với nhau. Hỏi năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch mới sẽ bởi bao nhiêu?

A.(R_12)= 50(Omega )

B.(R_12)= 38(Omega )

C.(R_12)= 32(Omega )

D.(R_12)= 26(Omega )

=> Đáp án đúng: A

Câu 8:Cho hai năng lượng điện trở R1,R2, R3 có mức giá trị lần lượt bởi 8-12- 6,ba năng lượng điện trở được mắc nối tiếp với nhau. Hỏi cường độ mẫu điện qua mạch đó bởi bao nhiêu, biết hiệu điện cụ qua đoạn mạch U = 65V.

A. I = 3A

B. I = 2,5A

C. I = 2A

D. I = 1,5A

=> Đáp án đúng: B

Câu 9:Cho hai năng lượng điện trở R1,R2, R3 có giá trị lần lượt bởi 15 - 25- 20,ba điện trở được mắc thông suốt với nhau. Hỏi cường độ chiếc điện qua mạch đó bằng bao nhiêu, biết hiệu điện núm qua đoạn mạch U = 65V.

Xem thêm: Khái Niệm Kinh Doanh Ngoại Hối Là Gì ? Có Những Loại Tiền Nào?

A. I = 3A

B. I = 2,5A

C. I = 2A

D. I = 1,5A

=> Đáp án đúng: D

Câu 10:Cho hai năng lượng điện trở R1,R2, R3 có giá trị lần lượt bởi 15 - 25- 20,ba điện trở được mắc thông liền với nhau. Cường độ chiếc điện chạy qua đoạn mạch bởi I = 1,5A, vàhiệu điện gắng qua đoạn mạch U = 65V. Bạn ta liên tiếp mắc thêm R4 vào mạch để làm giảm mẫu điện đi chỉ với một nửa. Hỏi R4 bằng bao nhiêu?

A.(R_12)= 60(Omega )

B.(R_12)= 38(Omega )

C.(R_12)= 32(Omega )

D.(R_12)= 26(Omega )

=> Đáp án đúng: A

Câu 11:Cho hai năng lượng điện trở R1,R2, R3 có mức giá trị lần lượt bằng 8-12- 6,ba năng lượng điện trở được mắc tiếp liền với nhau. Biết cường độ loại điện cùng hiệu điện nuốm chạy qua mạch lần lượt bằng 2,5A - 65V. Hỏi rằng hiệu điện cố ở từng đầu điện trở bằng bao nhiêu?

A. Giá trị lần lượt bằng: 20V - 15V - 30V

B.Giá trị lần lượt bằng: 20V - 30V - 15V

C.Giá trị thứu tự bằng: 30V - 20V - 15V

D.Giá trị lần lượt bằng: 15V - 30V - 20V

=> Đáp án đúng: B

Cho những dữ liệu sau đây, hãy áp dụng để chọn đáp án hợp lý cho câu 12 - câu 13

Để mắc tiếp liền hai loại điện trở 2(Omega )và 4(Omega )thành đoạn mạch mà gồm điện trở tổng bằng 16(Omega )thì:

Câu 12: Có tổng cộng bao nhiêu phương án hoàn toàn có thể thực hiện nay yêu cầu vừa cho?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

=> Đáp án đúng: A

Câu 13: Chọn giải pháp sai trong các phương án dưới đây.

A. Chỉ sử dụng duy độc nhất 8 năng lượng điện trở nhiều loại 2(Omega )

B. Chỉ sử dụng duy duy nhất 4 điện trở nhiều loại 4(Omega )

C. Sử dụng một một số loại điện trở4(Omega )và 2 điện trở các loại 2(Omega )

D. Cần sử dụng một các loại điện trở4(Omega )và cần sử dụng 5 nhiều loại điện trở2(Omega )

=> Đáp án đúng: D

Trên đây là những kiến thức lý thuyết về đoạn mạch thông liền 9 ra làm sao là đoạn mạch mắc nối tiếp, đặc điểm của đoạnmạch mắc nối liền cùng các bài tập câu hỏi trắc nghiệm. Hy vọng các bài viết dưới đây sẽ giúp đỡ ích được nhiều cho quá trình học tập của các bạn học. Chúc chúng ta học tập tốt