Công thức tính độ dài đường trung đường là tài liêu vô cùng hữu ích mà orsini-gotha.com muốn reviews đến quý thầy cô cùng những em lớp 10 tham khảo.

Bạn đang xem: Công thức đường trung tuyến trong tam giác

Tài liệu tổng hợp cục bộ kiến thức về con đường trung con đường là gì, tính chất đường trung con đường trong tam giác, công thức tính đường trung con đường và những dạng bài xích kèm theo. Thông qua đó giúp các em học tập sinh hối hả nắm vững kỹ năng và kiến thức để giải nhanh các bài Toán 10.


1. Đường trung tuyến đường là gì?

- Đường trung tuyến đường của một đoạn thẳng là 1 trong những đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.


2. Đường trung con đường của tam giác

- Đường trung tuyến của một tam giác là đoạn thẳng nối trường đoản cú đỉnh của tam giác tới trung điểm của cạnh đối diện trong hình học phẳng. Mỗi tam giác gồm 3 đường trung tuyến.

3. đặc điểm đường trung con đường trong tam giác

- bố đường trung tuyến của tam giác cùng đi sang một điểm. Điểm đó phương pháp đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

Giao điểm của bố đường trung tuyến gọi là trọng tâm.

Ví dụ:

Gọi G là giữa trung tâm của tam giác ABC, ABC có các trung đường AI, BM, công nhân thì ta sẽ có được biểu thức:

*

Đường trung tuyến trong tam giác vuông

- Tam giác vuông là 1 trường hợp đặc trưng của tam giác, vào đó, tam giác sẽ sở hữu một góc có độ béo là 90 độ, với hai cạnh tạo nên góc này vuông góc cùng với nhau.

- do đó, mặt đường trung tuyến của tam giác vuông đã có vừa đủ những đặc thù của một con đường trung con đường tam giác.


Định lý 1: trong một tam giác vuông, đường trung tuyến đường ứng cùng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

Định lý 2: Một tam giác có trung tuyến ứng với cùng một cạnh bởi nửa cạnh kia thì tam giác ấy là tam giác vuông.

Ví dụ:

Tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A, độ dài mặt đường trung con đường AM sẽ bởi MB, MC với bằng 1/2 BC

Ngược lại giả dụ AM = một nửa BC thì tam giác ABC đang vuông nghỉ ngơi A.

4. Công thức đường trung tuyến

*

Trong đó: a, b ,c thứu tự là các cạnh trong tam giác

ma, mb, mc theo thứ tự là phần đông đường trung đường trong tam giác

5. Bài xích tập về phong thái tính độ dài con đường trung tuyến

Bài 1: đến tam giác ABC cân ở A có AB = AC = 17cm, BC= 16cm. Kẻ trung tuyến AM.

a) Chứng minh: AM ⊥ BC;

b) Tính độ dài AM.

Hướng dẫn giải


a. Ta tất cả AM là đường trung tuyến đường tam giác ABC yêu cầu MB = MC

Mặt khác tam giác ABC là tam giác cân tại A

Suy ra AM vừa là con đường trung đường vừa là đường cao

Vậy AM vuông góc cùng với BC

b. Ta có

BC = 16cm cần BM = MC = 8cm

AB = AC = 17cm

Xét tam giác AMC vuông trên M

Áp dụng định lý Pitago ta có:

AC2 = AM2 + MC2 ⇒ 172 = AM2 + 82 ⇒ AM2 = 172 - 82 = 225 ⇒ AM = 15cm

Bài 2: đến G là trọng trọng tâm của tam giác đều ABC. Chứng minh rằng GA = GB = GC.

Hướng dẫn giải

Gọi AD, CE, BF là các đường trung con đường tam giác ABC giỏi D, E, F theo thứ tự là trung điểm cạnh BC, AB, AC

Ta tất cả AD là mặt đường trung đường tam giác ABC nên

*
(1)

CE là con đường trung đường tam giác ABC đề xuất

*
(2)

BF là đường trung đường tam giác ABC buộc phải

*
(3)

Ta tất cả tam giác BAC đầy đủ nên thuận lợi suy ra AD = BF = CE (4)

Từ 1, 2, 3, 4 suy ra AG = BG = CG

Bài 3: mang đến tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB rước điểm D làm sao để cho AD = AB. Trên cạnh AC rước điểm E làm sao để cho AE = 1/3AC. Tia BE cắt CD sống M. Chứng tỏ :

a) M là trung điểm của CD

b) AM =

*
BC.

Hướng dẫn giải


a. Xét tam giác BDC tất cả AB = AD suy ra AC là đường trung đường tam giác BCD

Mặt khác

*

Suy ra E là giữa trung tâm tam giác BCD

M là giao của BE với CD

Vậy BM là trung đường tam giác BCD

Vậy M là trung điểm của CD

b. A là trung điểm của BD

M là trung điểm của DC

Suy ra AM là đường trung bình của tam giác BDC

Suy ra AM = 1/2 BC

Bài 4: mang đến tam giác ABC, trung tuyến đường BM. Trên tia BM mang hai điểm G với K làm sao để cho BG = BM cùng G là trung điểm của BK. Gọi N là trung điểm của KC , GN giảm CM ngơi nghỉ O. Bệnh minh:

a) O là trung tâm của tam giác GKC ;

b) GO =

*
BC

Học sinh từ giải

Bài 5: mang đến tam giác ABC vuông sinh sống A, gồm AB = 18cm, AC = 24cm. Tính tổng các khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác đến những đỉnh của tam giác.

Xem thêm: Công Thức Cấu Tạo Của Phân Tử Brom, Brom (Br) Là Gì

Hướng dẫn giải

Gọi AD, CE, BF theo thứ tự là các đường trung tuyến đường nối tự đỉnh A, C, B của tam giác ABC

Dễ dàng suy ra AE = EB = 9cm, AF = FC = 12cm

Ta bao gồm tam giác ABC vuông trên A, áp dụng định lý Pitago ta có:

BC2 = AB2 + AC2 ⇒ BC2 = 182 + 242 = 900 ⇒ BC = 30cm

Ta gồm ABC vuông mà lại D là trung điểm cạnh huyền đề nghị AD = BD = DC = 15cm

Suy ra: AG = 2/3 AD = 10cm

Xét tam giác AEC vuông trên A, vận dụng định lý Pitago ta có:

EC2 = AE2 + AC2 ⇒ EC2 = 92 + 242 = 657 ⇒ EC = 3√73 cm ⇒ CG = 2/3 EC = 2√73 cm

Tương từ bỏ ta xét tam giác AFB vuông trên A, vận dụng định lý Pitago ta có:

BF2 = AB2 + AF2 ⇒BF2 = 182 + 122 = 468 ⇒ BF = 6√13 cm ⇒ BG = 2/3 BF = 4√13 cm

Tổng các khoảng cách từ trung tâm G của tam giác đến các đỉnh của tam giác là:

AG + BG + CG = 10 + 4√13 + 2√73 (cm)

Bài 6: đến tam giác ABC, trung tuyến AM. Biết AM =

*
BC. Minh chứng rằng tam giác ABC vuông ngơi nghỉ A.

Học sinh tự giải

Bài 7: đến tam giác ABC. Những đường trung con đường BD với CE. Chứng minh

*

Hướng dẫn giải