tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

(NH4)2HPO4 mang đến biết

- (NH4)2HPO4 được tạo nên từ 4 yếu tố là N , H , phường , O

- bao gồm 2 nguyên tử N , 9 nguyên tử H , 1 nguyên tử p. , 4 nguyên tử P - PTK là : 14.2 + 1.8 + 1 + 31 + 16.4 = 132 đvC
*

Cho các phát biểu dưới đây :

(1). Phân urê bao gồm công thức là (NH4)2CO3.

(2). Phân lân hỗ trợ nitơ hoá hợp đến cây bên dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+).

(3). Nitrophotka là láo hợp các muối (NH4)2HPO4 với KNO3.

(4). Phân các thành phần hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi tầm thường là phân NPK.

(5). Thành phần chính của supephotphat solo gồm nhì muối Ca(H2PO4)2 cùng CaSO4.

(6). Supephotphat kép chỉ gồm Ca(H2PO4)2.

(7). Amophot (một một số loại phân phức hợp) tất cả thành phần hoá học tập là NH4H2PO4 cùng (NH4)2HPO4

Số phạt biểu sai là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án B


Đúng 0

bình luận (0)

Cho những phát biểu sau:

(1) vào hợp chất với oxi, nitơ gồm cộng hóa trị cao nhất bằng 5.

Bạn đang xem: Công thức hóa học của amoni hidrophotphat là

(2) CaOCl2 là muối kép.

(3) Độ bồi bổ của phân lấn được đánh giá bằng hàm lượng xác suất photpho trong phân lân.

(4) Amophot là láo hợp những muối (NH4)2HPO4 cùng (NH4)3PO4.

(5) Phân tất cả hổn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

(6) Bón những phân đạm amoni đang làm tăng độ chua của đất.

Số phát biểu đúng

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án C


Đúng 0

bình luận (0)

Cho CTHH của các chất : H2,SO2,HNO3,MgCO3,Al(SO4)3,(NH4)3PO4.hãy nêu mọi gì biết được về từng chất


Lớp 8 chất hóa học Ôn tập học kỳ II
1
0
Gửi bỏ

$H_2$ :

- cất 1 nguyên tố Hidro

- Phân tử khối : 2 đvC

$SO_2$ : 

- chứa 2 yếu tắc : lưu lại huỳnh và Oxi

- Phân tử khối : 64 đvC

- tỉ lệ nguyên tử S : nguyên tử O là một trong những : 2

$HNO_3$ : 

- chứa 3 yếu tắc : Hidro,Nito cùng Oxi

- Phân tử khối : 63 đvC 

- tỉ trọng nguyên tử H : nguyên tử Nito : nguyên tử O là một trong : 1 : 3

$MgCO_3$ : 

- đựng 3 yếu tắc : Magie,Cacbon và Oxi

- Phân tử khối : 84 đvC

- tỉ trọng nguyên tử Mg : nguyên tử C : nguyên tử O là 1 trong những : 1 : 3

$Al_2(SO_4)_3$ : 

- cất 3 yếu tố : Nhôm, lưu lại huỳnh, Oxi

- Phân tử khối : 342 đvC

- tỉ lệ nguyên tử Al : nguyên tử S : nguyên tử O là 2 : 3 : 12

$(NH_4)_3PO_4$

- cất 4 yếu tố : Nito,Hidro,Photphp cùng Oxi

- Phân tử khối : 149 đvC

- tỉ lệ nguyên tử N : nguyên tử H : nguyên tử p : nguyên tử O là 3 : 12 : 1 : 4


Đúng 4

bình luận (0)

Cho các phát biểu sau:

(1). Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng tỷ lệ của kali trong phân.

(2). Phân lân tất cả hàm lượng photpho các nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

(3). Vật liệu để cung cấp phân lân là quặng photphorit và đolomit.

(4). Bón những phân đạm amoni sẽ tạo cho đất chua.

(5). Thành phần bao gồm của phân lấn nung tung là các thành phần hỗn hợp photphat cùng silicat của can xi và magie.

(6). Phân tất cả hổn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

(7). Phân lân cung ứng nitơ hóa hợp mang lại cây bên dưới dạng ion nitrat ( NO 3 - ) với ion amoni ( NH 4 + ).

(8). Amophot là lếu hợp những muối (NH4)2HPO4 cùng KNO3.

Số tuyên bố đúng

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án C

Các mệnh đề: 2, 4, 5, 6.

+ Độ bồi bổ của phân kali được review bằng hàm lượng phần trăm của K2O vào phân.

+ nguyên liệu để cung ứng phân lân là quặng photphorit cùng quặng apatit.

+ Phân đạm cung ứng nitơ hóa hợp mang lại cây bên dưới dạng ion nitrat ( NO 3 - ) cùng ion amoni ( NH 4 + ).

+ Amophot là láo hợp những muối(NH4)2HPO4 với NH4H2PO4.


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho các phát biểu sau:

(1). Độ dinh dưỡng của phân kali được reviews bằng hàm lượng xác suất của kali trong phân.

(2). Phân lân bao gồm hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

(3). Vật liệu để thêm vào phân lân là quặng photphorit và đolomit.

(4). Bón nhiều phân đạm amoni sẽ tạo cho đất chua.

(5). Thành phần chính của phân lân nung rã là hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magie.

(6). Phân tất cả hổn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi tầm thường là phân NPK.

(7). Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp đến cây dưới dạng ion nitrat ( NO 3 - ) cùng ion amoni ( NH 4 + ).

(8). Amophot là láo lếu hợp những muối (NH4)2HPO4 cùng KNO3.

Số tuyên bố đúng

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án C

Các mệnh đề: 2, 4, 5, 6.

+ Độ bổ dưỡng của phân kali được reviews bằng hàm lượng tỷ lệ của K2O trong phân.

+ nguyên vật liệu để sản xuất phân lấn là quặng photphorit và quặng apatit.

+ Phân đạm hỗ trợ nitơ hóa hợp đến cây bên dưới dạng ion nitrat ( NO 3 - ) với ion amoni ( NH 4 - ).

+ Amophot là lếu hợp các muối(NH4)2HPO4 với NH4H2PO4


Đúng 0

comment (0)

Có những đánh giá sau về muối hạt amoni:

1) toàn bộ muối amoni đầy đủ tan vào nước

2) các muối amoni đa số là hóa học điện li mạnh, trong nước muối hạt amoni năng lượng điện li hoàn toàn tạo ra ion NH4+ không màu, tạo môi trường thiên nhiên bazơ

3) muối bột amoni phần nhiều phản ứng với hỗn hợp kiềm giải phóng khí amoniac

4) muối hạt amoni nhát bền đối với nhiệt

Nhóm gồm những nhận định đúng là:

A. 1, 2, 3

B. 1, 3, 4

C. 2, 3, 4

D. 1, 2, 4


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án B

1) Đúng

2) Sai vày NH4+ tạo môi trường thiên nhiên axit

3) Đúng

4) Đúng


Đúng 0

comment (0)

Cho những nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

(b) Độ bổ dưỡng của phân kali được xem bằng phần trăm trọng lượng của kali.

(c) Amophot là láo hợp gồm (NH4)2HPO4 với (NH4)3PO4.

(d) Phân urê bao gồm hàm lượng N là khoảng tầm 46%

(e) Thành phần bao gồm của phân lấn nung rã là hỗn hợp photphat và silicat của magie và canxi.

(f) Nitrophotka là tất cả hổn hợp của (NH4)SO4 cùng KNO3.

Số nhấn xét không đúng là:

A. 5

B. 3

C. 4.

D. 2.


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

bình luận (0)

Để cung cấp được phân amophot, bạn ta cho 4 lít dung dịch NH3 1M vào hỗn hợp 3 mol axit photphoric. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn cân nặng muối amoni hidrophotphat thu được là:

A. 362 g

B. 230 g

C. 132 g

D. 356 g


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án C


Đúng 0

bình luận (0)

Hầu hết phân đạm amoni: NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4 phù hợp cho các loại khu đất ít chua là do các muối amoni này

A. Bị thuỷ phân tạo môi trường xung quanh bazơ

B. Bị thuỷ phân tạo môi trường axit

C.

Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 151 Tìm Hai Số Khi Biết Hiệu Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Toán 4

Bị thuỷ phân tạo môi trường thiên nhiên trung tính

D. không biến thành thuỷ phân


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án B


Đúng 0

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
orsini-gotha.com