*
*
*
๖ۣۜCold: giờ tự nhiên đam mê để ý
*
*
*
*
*
๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy xong xuôi hết luôn rồi đấy
*
*
*
*
*
*
*
*
phanhuukhanhabc:
*
*
Mưa Đêm: 7 năm trôi qua cấp tốc thật, giờ chả còn ai ở đây
*