toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Công thức quãng đường đi được của vận động thẳng nhanh dần phần đông là

A. s = v0t + at2/2 (a cùng v0 cùng dấu).

Bạn đang xem: Công thức quãng đường đi được của chuyển

B. s = v0t + at2/2 (a cùng v0 trái dầu).

C. x= x0 + v0t + at2/2. ( a và v0 cùng vết ).

D. x = x0 +v0t +at2/2. (a cùng v0 trái dấu ).


*

Đáp án A

Công thức tính gia tốc trong chuyển động biến đổi đều: v = v0 + at.

Nếu hoạt động thẳng cấp tốc dần đều:

a cùng dấu với v0 (véc tơ gia tốc cùng phương

cùng chiều cùng với véc tơ vận tốc).

Công thức tính quãng con đường đi: s = v0t + at2


*

Một vật hoạt động thẳng đổi khác đều với vận tốc thuở đầu v0, vận tốc a, tọa độ ban đầu x0 và thời điểm thuở đầu t0. Phương trình làm sao là phương trình hoạt động của vật?

A. x = x0 + v0(t – t0) + a(t – t0)2/2.​

B. x = x0 + v0t + at2/2.

C. x = x0 + v0t + a(t – t0)2/2.​​

D. x = x0 + v0(t + t0) + a(t + t0)2/2.

 

 


Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng cấp tốc dần hầu như là

A. S = v 0 t + (a t 2 )/2 (a và v 0 thuộc dấu)

B. S = v 0 t + (a t 2 )/2 (a và v 0 trái dấu)

C. X = x 0 + v 0 t + (a t 2 )/2 (a với v 0 thuộc dấu)

D. X = x 0 + v 0 t + (a t 2 )/2 (a cùng v 0 trái dấu)


Phương trình hoạt động của chuyển động thẳng chậm dần phần đông là

A. S = v 0 t + (a t 2 )/2 (a với v 0 cùng dấu)

B. S = v 0 t + (a t 2 )/2 (a cùng v 0 trái dấu)

C. X = x 0 + v 0 t + (a t 2 )/2 (a với v 0 cùng dấu)

D. X = x 0 + v 0 t + (a t 2 )/2 (a và v 0 trái dấu)


Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, tốc độ và gia tốc của hoạt động thẳng cấp tốc dần phần đông ( v 2 - v 0 2 = 2as), ta có những điều kiện nào tiếp sau đây ?

A. S > 0 ; a > 0 ; v > v 0 B. S > 0 ; a v 0

C. S > 0 ; a > 0 ; v 0 ; a   v 0


Câu 6. Trong công thức tương tác giữa quãng lối đi được, tốc độ và tốc độ của hoạt động thẳng nhanh dần những (v2 – v02 = 2as), ta có các điều khiếu nại nào dưới đây?

A. S > 0 ; a > 0 ; v > v0. B. S > 0 ; a 0 ; a > 0 ; v 0 ; a v0.

Câu 7. Trong cách làm tính gia tốc của hoạt động thẳng chậm chạp dần phần lớn v = v0 + at thì

A. A luôn luôn cùng vệt với v. B. A luôn ngược lốt với v. C. A luôn âm. D. V luôn dương.

Câu 8. Vận tốc của một chất điểm vận động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v = 15 - 8t(m/s). Cực hiếm của vận tốc và vận tốc của chất điểm dịp t = 2s là

A. 8m/s2 với - 1m/s. B. 8m/s2 cùng 1m/s. C. - 8m/s2 với 1m/s. D. - 8m/s2 và - 1m/s.

Câu 9. Một ô tô hoạt động chậm dần dần đều. Sau 10s, vận tốc của xe hơi giảm từ bỏ 6 m/s về 4 m/s. Quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian 10s kia là

A. 70 m. B. 50 m. C. 40 m. D. 100 m.

Câu 10. Một Ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10s, vận tốc của xe hơi tăng từ 4m/s đến 6 m/s. Quãng con đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên là?

A. 500m. B. 50m. C. 25m. D. 100m.

Câu 11. Một xe lửa ban đầu dời khỏi ga và vận động thẳng cấp tốc dần đông đảo với vận tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe lửa đạt được vận tốc 36km/h là?

A. 360s. B. 100s. C. 300s. D. 200s.

Câu 12. Nhị điểm A và B giải pháp nhau 200m, trên A gồm một ôtô có tốc độ 3m/s với đang chuyển động nhanh dần hồ hết với vận tốc 2m/s2 đi cho B. đồng thời đó một ôtô khác bắt đầu khởi hành tự B về A với vận tốc 2,8m/s2. Hai xe gặp gỡ nhau giải pháp A một khoảng tầm bằng

A. 85,75m. B. 98,25m. C. 105,32m. D. 115,95m.

Xem thêm: Phát Triển Tổng Hợp Kinh Tế Và Bảo Vệ Tài Nguyên Môi Trường Biển Đảo

Câu 13. Một vật hoạt động thẳng cấp tốc dần phần nhiều với gia tốc 5m/s2 và vận tốc thuở đầu là 10m/s. Quãng mặt đường vật đi được vào giây đồ vật 5 bằng

A. 32,5m. B. 50m. C. 35,6m. D. 28,7m.

Câu 14. Một vật bước đầu chuyển động cấp tốc dần hầu hết từ trạng thái nghỉ với đi được đoạn đường 50m trong 10 giây. Quãng mặt đường vật đi được trong 4 giây cuối là