Thì vượt khứ đơn – Simple past là một trong những dạng thì cơ bản và quan trọng nhất trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Muốn tốt về ngữ pháp thì chúng ta phải cố gắng chắc đầy đủ kiến thức quan trọng liên quan cho dạng thì cơ phiên bản này.

Bạn đang xem: Công thức thì quá khứ đơn

1. Thì vượt khứ 1-1 là gì – Simple past


2.Công thức thì thừa khứ 1-1 (Simple past tense)3.Cách phân tách động từ sinh hoạt thì quá khứ đơn7.Bài tập vận dụng thì thừa khứ đơn 

Thì quá khứ đối chọi (Simple Past) là dạng thì cơ bạn dạng nhất trong giờ đồng hồ Anh, cần sử dụng để diễn tả một hành vi đã xảy ra trong vượt khứ hoặc vừa mới dứt và hiểu ra thời gian hành động đó xảy ra.

Ví dụ: 

We went to the supermarket yesterday. (Ngày hôm qua shop chúng tôi đã đi mang lại siêu thị)John didn’t come to lớn school last week. (Tuần trước John đã không đến trường.)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

7.Bài tập áp dụng thì vượt khứ đơn 

Bài 1: Viết các dạng thừa khứ của đụng từ bất quy tắc.

1. Arise →

2. Awake →

3. Bear →

4. Have →

5. Bid→

Đáp án

1. Arise → arose

2. Awake → awoke

3. Bear → bore

4. Have → had

5. Bid→ bid

Bài 2: Đặt câu sống dạng vượt khứ đơn

1. We mở cửa the window. →

2. You write an essay. →

3. John plays in the garden. →

4. Kerry does not speak Vietnamese. →

5. Bởi vì you see the buffalo? →

Đáp án

1. We opened the window.

2. You wrote an essay.

3. John played in the garden.

4. Kerry did not speak Vietnamese.

5. Did you see the buffalo? 

Bài 3: phân chia động từ vào ngoặc ngơi nghỉ thì thừa khứ đơn

1. He (spend) ____ all his money last month.

2. Marry (not spend) ___________ any money on herself.

3. I (lend) __________ my pencil lớn someone, but I can’t remember who it was now.

4. The waitress (tell)______ us to lớn come back in one hours.

5. My father và I slowly (walk) ______ back lớn the car.

6. Then we (see) ______ a small flower store.

7. We (stop) in the grocery store & (buy) ______ some fruits.

8. That (be) ______ better than waiting for three hours.

9. My friends (have) ______ a great time in Qui Nhon last year. 

10. My vacation in Ben Tre (be)______ wonderful. 

Đáp án: 

1 – spent2 – didn’t spend3 – lend4 – told5 – waked
6 – saw7 – stopped8 – was9 – had10 – was

Bài 4: chấm dứt câu với was hoặc WERE.

1. I _____ happy.

2. You ____ angry.

3. She ______ in japan last week.

4. She ______ on holiday.

5. It _____ cold.

6. We ______ at school.

7. You _____ at the supermarket.

8. We _____ at home.

9. The mouse ____ on the roof.

10. The children _____in the garden.

Đáp án

1. I ___was__ happy.

2. You __were__ angry.

3. She ___was___ in nhật bản last week.

4. She __was____ on holiday.

5. It __was___ cold.

6. We __were____ at school.

7. You __were___ at the supermarket.

8. We __were___ at home.

9. The mouse __was__ on the roof.

Xem thêm: Hãy Trình Bày Vấn Đề Thời Trang Học Đường (4 Mẫu), Trình Bày Một Vấn Đề Thời Trang Học Đường

10. The children __were___ in the garden.

Vậy là bài viết đã cung ứng những kiến thức và kỹ năng liên quan mang lại Thì thừa khứ đơn. orsini-gotha.com hy vọng bạn sẽ sớm biết phương pháp phân biệt và thực hiện thành thành thạo dạng thì này.