Trung trung tâm gia sư - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC xin reviews phần CÔNG THỨC ĐỂ GIẢI BÀI TẬP PHẦN TỔNG HỢP ARN nhằm mục đích hổ trợ cho chúng ta có thêm tứ liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Công thức tính axit amin


*

1. Các công thức liên quan đến cấu trúc của ADN

Gọi số nu từng nhiều loại của ARN là rA, rU, rX, rG thì

- Theo NTBS:

rA = Tmạch gốc.→% rA = % Tmạch gốc

rU = Amạch nơi bắt đầu → .% rU = % Amạch gốc.

rX = Gmạch gốc→% rX = % Gmạch gốc

rG = Xmạch gốc→ % rG = % Xmạch gốc

Vì Amạch gốc+ Tmạch gốc= Agen= Tgen

rA + rU = Agen= Tgen

rG + rX = Ggen= Tgen

rN = rA + r U + r G + r X =

*
=> N = rN x 2

2. Chiều nhiều năm phân tử ARN

L = rN x 3,4 (A0) => rN =

*

3. Số link hoá trị (HT)

+ Giữa các ribonucleotit cùng nhau : rN - 1

+ trong ribonucleotit : rN

=> Tổng số links cộng hóa trị trong gen là : 2 rN – 1

3. Khối lượng phân tử ARN

M = 300 x rN => r N =

*

4. Tính số bộ ba mã hóa bên trên phân tử ARN

- trong phân tử ARN cứ 3 nucleotit liên kề nhau thì mã hóa cho 1 axit amin.

- Số bộ ba trên phân tử mARN : rN : 3 = N : ( 2 ×3 )- Số bộ tía mã hóa aa bên trên phân tử mARN là : (rN : 3) – 1

(bộ ba xong không mã hóa axit amin)

- Số aa gồm trong chuỗi polipeptit được tổng phù hợp từ phân tử mARN là: (r N : 3) – 1 – 1 (khi kết thức quá trình dịch mã aa mở đầu bị cắt quăng quật khỏi chuỗi vừa mới được tổng hợp)

5. Bài tập vận dụng

Bài toán 1.Trong quá trình dịch mã, để tổng hòa hợp 1 chuỗi pôlipeptit đề nghị môi trường cung ứng 249 axitamin.

1. Xác định số nuclêôtit bên trên gen.

2. Xác minh số nuclêôtit bên trên mARN do gen phiên mã.

3. Khẳng định số chu kỳ luân hồi xoắn của gen.

4. Xác định chiều lâu năm mARN

5. Tính số liên kết peptit trên chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài xích tập

1. Số nuclêôtit trên gen = (249+1) x 6 = 1500.

2. Số nuclêôtit trên mARN vì gen phiên mã = 1500: 2=750

3. Số chu kỳ xoắn của gen =1500: trăng tròn = 75.

4. Chiều dài của gene = (1500 : 2 )×3.4 = 2550A0.

5. Số links peptit bên trên chuỗi pôlipeptit = 249-1 =248.

Ví dụ 2.Chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh có 248 axitamin.

1. Xác minh bộ bố trên mARN

2. Xác minh số nuclêôtit trên mARN bởi gen phiên mã.

3. Khẳng định chiều lâu năm gen.

4. Số link peptit được xuất hiện để tạo ra chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài bác tập

1. Khẳng định bộ cha trên mARN = 248+2=250

2. Số nuclêôtit trên mARN vì chưng gen phiên mã =250 x 3 =750

3. Lgen = LmARN=750 x3,4 = 2550A0.

4. Số liên kết peptit được xuất hiện để tạo nên chuỗi pôlipeptit = 248.

6. Bài tập trắc nghiệm củng cố

Câu 1: Tính đặc thù của mỗi loại prôtêin vì yếu tố nào quy định

A. Trình tự sắp đến xếp những loại a.a B. Con số a.a

C. Thành phần các loại a.a D. Cấu trúc không gian

Câu 2: Sự như thể nhau thân 2 quy trình nhân đôi cùng phiên mã là

A. Trong một chu kì tế bào hoàn toàn có thể thực hiện nhiều lần

B. đều phải sở hữu sự xúc táccủa ADN polimeraza

C. Vấn đề lắp gép các đơn phân đều triển khai theo NTBS

D. Triển khai trên cục bộ phân tử ADN

Câu 3: Sự giống như nhau trong cấu tạo của ADN với ARN là:

A. Kết cấu không gian xoắn kép

B. Trong kết cấu của đối chọi phân gồm đường ribô.

C. Đều có các loại bazơ nitơ A, G, X trong cấu tạo của đối kháng phân

D. Cấu tạo không gian được thực hiện trên các đại lý NTBS

Câu 4: cấu trúc bậc 4 của pr

A. Có ở tất cả các các loại pr

B. Chỉ bao gồm ở một trong những loại quảng cáo được xuất hiện từ 2 p.p có cấu trúc khác nhau

C. Chỉ bao gồm ở một trong những loại pr, được có mặt từ 2 hay các p.p có cấu trúc giống nhau.

D. Chỉ bao gồm ở một số trong những loại pr, được có mặt từ 2 hay các p.p có cấu tạo bậc 3 tương tự nhau hoặc khác nhau.

Câu 5: vào mạch polipeptit, những a.a nốivới nhau bởi liên kết

A. Peptit B. Hiđrô C. Phosphodieste D. Glicozit

Câu 6: tuyên bố nào sau đây đúng?

A. Link peptit được sinh ra giữa đội amin của a.a trước với team cacboxyl của a.a sau có sự giải hòa 1 phân tử nước.

B. Liên kết peptit đựoc hiện ra giữa nhóm cacboxyl của a.a trước với nhóm amin của a.a sau gồm sự giải phóng 1 phân tử nước.

C. Link peptit được xuất hiện giữa team amin của a.a này với đội amin của a.a kia và tất cả sự giải tỏa 1 phân tử nước

D. Links peptit được xuất hiện giữ 2 đội cacboxyl của 2 a.a đứng cạnh nhau.

Câu 7 : chọn trình tự thích hợp của những ribonu được tổng hợp xuất phát từ 1 gen có đoạn mạch khuôn là: AGXTTAGXA

A. AGXUUAGXA. B. UXGAAUXGU

C. TXGAATXGT D. AGXTTAGXA

Câu 8 : Enzim xúc tác cho quy trình tổng hòa hợp ARN là:

A. ARN polimeraza B. ADN polimeraza

C. ARN đehidrogenaza D. Ligaza

Câu 9: quy trình sao mã gồm tác dụng:

A. Truyền nguyên vật liệu di truyền mang lại tế bào con

B. Tạo nguyên vật liệu để phát hành tế bào

C. Tạo ra tính đa dạng và phong phú ở sinh trang bị

D. Truyền thông tin dt từ mạch cội của gene sang mARN

Câu 10: Nguyên tắc bổ sung cập nhật được biểu lộ trong

I. Kết cấu ADN II. Cấu tạo ARN III. Cấu trúc protêin IV. Bề ngoài tái phiên bản ADN

V. Lý lẽ phiên mã VI. Nguyên lý dịch mã VII. Cấu tạo tARN

Câu vấn đáp đúng là:

A. I,III, IV, V B. I, II, V, VII

C. I, IV, V, VII D. I, II, IV, VII

Câu 11: tuyên bố nào dưới đây không đúng về quá trình phiên mã sinh hoạt sinh đồ nhân chuẩn

A. Có sự tham gia của enzim ARN polimeraza

B. Phân tử ARN được tạo thành thành cóchiều 5’ – 3’

C. Được triển khai theo nguyên tắc bổ sung

D. Phân tử mARN sau phiên mã được trực tiếp sử dụng làm khuôn

Câu 12: Trong quy trình dịch mã ribôxom rời ra khỏi mARN lúc tiếp xúc

A. Bộ ba mở màn B. Cỗ ba hoàn thành

C. Vùng chấm dứt D. Vùng điều hoà

Câu 13: vật tư di truyền là ADN được truyền lại cho đời sau thông qua quá trình:

A. Tái phiên bản ADN B. Phiên mã

C. Dịch mã D. Cả A, B và C

Câu 14: Trong phép tắc điều hoà hoạt động vui chơi của opêron Lac prôtêin ức chế link với yếu ớt tố làm sao của opêron Lac?

A. Gen điều hoà B. Vùng khởi rượu cồn

C. Vùng vận hành D. Gen cấu trúc

Câu 15: phát biểu nào dưới đây về hoạt động của operon Lac là ko đúng.

A. Gen điều hoà tổng hợp phải pr ức chế.

B. Lactozơ đóng vai trò là chất cảm ứng

C. Khi môi trường xung quanh có lactozơ pr ức chế bị thay đổi cấu hình không gian.

D. Khi môi trường có lactozơ, lactozơ bám vào vùng khởi động, operon đựoc hoạt động.

Câu 16: Trong quy trình dịch mã nghỉ ngơi sinh đồ gia dụng nhân thực. Axit amin mở màn là

A. Metiônin B. Glutamin

C. Foocmin mêtiônin D. Lơxin

Câu 17: một tổ các ribôxom thuộc thực hiện quá trình dịch mã bên trên một phân tử mARN tin tức được hotline là

A. Polinuclêôtit B. Polipeptit

C. Polixôm D. Poliribonucleotit

Câu 18: thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông qua cơ chế:

A. Tái phiên bản ADN với phiên mã

B. Phiên mã cùng dịch mã

C. Tự sao với dịch mã

D. Trường đoản cú sao với sao mã

Câu 19: quy trình điều hoà buổi giao lưu của gen làm việc sinh đồ gia dụng nhân sở công ty yếu ra mắt ở cường độ nào?

A. Điều hoà phiên mã

B. Điều hoà sau phiên mã

C. Điều hoà dịch mã

D. Điều hoà sau dịch mã

Câu 20: tuyên bố nào không đúng?

Điều hoà hoạt động vui chơi của gen ở sinh vât nhân thực gồm có điểm không giống điều hoà hoạt động của gen sinh sống sinh vật dụng nhân sơ là:

A. Chính sách điều hoà phức tạp, nhiều mẫu mã thể hiện ở mọi quy trình tiến độ từ quy trình tiến độ trước phiên mã mang lại sau dịch mã

B. Thành phân tham gia đa dạng mẫu mã gồm: ren tăng cường, gen khiến bất hoạt, các gen cấu trúc, vùng khởi động...

C. Có khá nhiều mức điều hoà: nst toá xoắn, điều hoà phiên mã và chuyển đổi sau phiên mã, điều hoà dịch mã cùng sau dịch mã

D. Mỗi operon điều hoà hoạt động của một team gen cấu trúc.

Câu 21: ren phải có chiều dài từng nào µm mới đủ chức thông tin di truyền tổng hòa hợp một mARN gồm U = 213 ribonu, chiếm phần 20% so với tổng ribonu của mARN?

A. 0,7242µm

B. 0,2631µm

C. 0,18105 µm

D. 0,39465µm

Câu 22: Một phân tử mARN có tỉ lệ giữa các loại ribonu A = 2U = 3G = 4X. Tỉ lệ % mỗi một số loại ribonu A, U, G, X thứu tự là:

A.10%; 20%; 30%; 40%

B. 48%; 24%; 16%; 12%

C. 48%; 16%; 24%; 12%

D. 40%; 30%; 20%;10%

Câu 23: Gen dài 2601Ǻ tất cả tỉ lệ (G+X)/(A+T) = 1,5. Khi gen phiên mã bắt buộc môi trường cung cấp tất cả 3069 ribonu tự do.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Axit Có Những Tính Chất Hóa Học Nào, Lý Thuyết Tính Chất Hóa Học Của Axit

a) tần số phiên mã của gen trên là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

b) Số links hiđro bị phá huỷ

A. 7956 B. 5967 C. 3978 D. 1989

c) Số link hoá trị bị huỷ và được thành lập và hoạt động lần lượt là

A. 0 và 1528

B. 3506 và 3506

C. 0 cùng 3506

D. 3506 và 0

Câu 24 : Một gen tất cả 81 chu kì xoắn. Khi gene tổng hợp 1 phân tử p.p số liên kết peptit hình thành, số phân tử nước được giải phóng, số a.a môi trường cung cấp lần lượt là

A. 269; 269; 270

B. 270; 270; 269

C. 268; 268; 269

D. 268; 269; 270

Câu 25: Gen nhiều năm 0,1989 µm. Trong quá trình dịch mã sẽ giải phóng trọng lượng nước là 17370 đ.v.C.

a) quá trình cần được môi trường cung cấp số a.a là

A. 966 B. 975 C. 970 D. 1940

b) có bao nhiêu phân tử prôtêin được tổng hợp?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 26: trọng lượng của một ren là 372600 đvC. Gen phiên mã 5 lần, mỗi bạn dạng phiên mã đều phải sở hữu 8 ribôxom trượt qua, mỗi riboxom đều dịch mã 2 lượt. Số lượt phân tử tARN tham gia quá trình dịch mã là:

A. 16560

B. 16480

C. 16400

D. 3296

Câu 27: Một phân tử mARN bao gồm hiệu số thân G với A bởi 5%, giữa X cùng U bởi 15% số ribonu của mạch. Tỉ lệ thành phần % nu của gene tổng hợp phải mARN trên: