Khái nệm về hình vuông học sinh vẫn được tò mò trong lịch trình toán tiểu học. Và lên mọi cấp học tập cao hơn thường xuyên nghiên cứu giúp về hình vuông với phần lớn kiến thức mở rộng như tò mò các đặc thù hình vuông, cách minh chứng hình vuông. Hôm nay, orsini-gotha.com sẽ giới thiệu đến những em những công thức tính cạnh hình vuông chính xác nhất.

Bạn đang xem: Công thức tính cạnh hình vuông lớp 3

I. LÝ THUYẾT VỀ HÌNH VUÔNG

1. Định nghĩa

Hình vuông là tứ giác tất cả bốn góc vuông và tất cả bốn cạnh bằng nhau.

*

Nhận xét:

- hình vuông vắn là hình chữ nhật gồm bốn cạnh bằng nhau.

- hình vuông là hình thoi bao gồm bốn góc vuông.

- hình vuông vắn vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.

2. Tính chất

Hình vuông có toàn bộ các đặc thù của hình chữ nhật với hình thoi.

3. Dấu hiệu nhận biết

a) Hình chữ nhật gồm hai cạnh kề cân nhau là hình vuông.

b) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

c) Hình chữ nhật bao gồm một đường chéo là con đường phân giác một góc là hình vuông.

d) Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

e) Hình thoi có hai đường chéo cánh bằng nhau là hình vuông.

II. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC TÍNH CẠNH HÌNH VUÔNG

*

Đáp số:Cạnh hình vuông vắn bằng 6

Bài tập 2: Một hình vuông ABCD biết đường chéo cánh AC bằng 81cm. Hỏi cạnh AB bằng bao nhiêu?

Lời giải

Công thức đường chéo cánh hình vuông là:

*

=> Cạnh AB bằng 9√2 cm

Bài tập 3: Tính cạnh hình vuông, biết diện tích hình vuông vắn là 400 cm2.

Bài giải:

Cạnh của hình vuông là

a =S = √400 = đôi mươi cm

Bài tập 4: Một hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật có độ dài các cạnh là chiều dài 130m, chiều rộng lớn là 70m. Tính cạnh của hình vuông vắn đó.

Giải:

Chu vi hình chữ nhật là 2 x (130 + 70) = 400m

Chu vi hình vuông vắn = Chu vi hình chữ nhật = 400m

Cạnh hình vuông là a = P/4 = 400 : 4 = 100m

Bài tập 5: Một cái bàn hình vuông vắn có chu vi là 82cm, hỏi độ dài của một cạnh chiếc bàn là bao nhiêu?

Giải:

Chu vi của dòng bàn là 82cm

Độ lâu năm của một cạnh là 82 : 4 = 21cm

Bài tập 6: một cái sân bóng hình vuông có chu vi bởi 24m, người ta mở rộng về bên trái 2m và về bên phải 3m. Hỏi sau khi mở rộng lớn thì những cạnh của sân bởi bao nhiêu, đưa ra vi mới bởi bao nhiêu.

Lời giải

Chu vi sảnh bóng hình vuông vắn là 24m buộc phải độ dài kế sân là 24 : 4 = 6m

Người ta mở rộng về bên trái 2m, bên bắt buộc 3m cần chiều lâu năm sân là 6 + 2 + 3 = 11m, chiều rộng lớn của sân không đổi.

Xem thêm: Chuyên Đề Đổi Mới Sinh Hoạt Chuyên Môn Theo Hướng Nghiên Cứu Bài Học

Chu vi sân bắt đầu là 2 x (11 + 6) = 34m

Đáp số, cạnh của sân mới lần lượt là 11 với 6m, chi vi là 34m

Bài tập 7: Tính cạnh hình vuông, biết chu vi hình vuông là 36cm.

Lời giải

Cạnh của hình vuông vắn là:

a = P/4 = 36 : 4 = 9 cm

Bài tập 8: từng viên gạch hoa hình vuông có cạnh 20cm. Tính chu vi hình vuông vắn ghép vì chưng 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây:

*

Lời giải

Cạnh hình vuông là đôi mươi + 20 = 40cm

Chu vi của hình vuông vắn là 40 x 4 = 160cm