Điện năng mà đoạn mạch tiêu hao khi có dòng điện chạy qua và hiệu suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch là nội dung kiến thức và kỹ năng vật lý mà những em sẽ biết trường đoản cú bậc THCS.

Bạn đang xem: Công thức tính công của nguồn điện là


Trong bài xích này bọn họ cùng tìm hiểu về quy trình thực hiện công khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua, về mối liên hệ giữa công của nguồn điện và điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín, công thức, phương pháp tính công suất tỏa nhiệt độ theo định mức sử dụng Jun-Len-xơ và vận dụng giải bài xích tập.

I. Điện năng tiêu thụ với công suất điện

1. Điện năng tiêu tốn của đoạn mạch

*
- Lượng điện năng mà lại một đoạn mạch tiêu hao khi có dòng điện chạy qua để chuyển hoá thành những dạng năng lượng khác được đo bởi công của lực điện thực hiện lúc dịch chuyển bao gồm hướng các điện tích.

 A = Uq = UIt

- vào đó:

 A: Công của lực điện (J)

 U: Hiệu điện cầm đoạn mạch (V)

 I: Cường độ chiếc điện của mạch (A)

 t: thời gian (s)

 q: Lượng năng lượng điện di chuyển hẳn qua mạch trong thời gian t (C).

2. Công suất điện

- Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu tốn điện năng của đoạn mạch đó và tất cả trị số bởi điện năng nhưng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị chức năng thời gian.

- năng suất điện bằng tích của hiệu điện thế thân hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

*

II. Công suất lan nhiệt của vật dẫn khi tất cả dòng điện chạy qua

1. Định luật Jun-Len-xơ

- tuyên bố định luạt Jun-Len-xơ: Nhiệt lượng toả ra làm việc một vật dẫn tỉ lệ thuận cùng với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ cái điện với với thời hạn dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

- bí quyết của định luật Jun-Len-xơ: Q = RI2t

- trong đó:

 Q: sức nóng lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ cái điện (A)

 t: thời gian dòng điện chạy qua (s)

2. Công suất toả nhiệt của vật dẫn khi tất cả dòng điện chạy qua

- Công suất toả nhiệt sinh hoạt vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó cùng được xác minh bằng nhiệt lượng toả ra sinh hoạt vật dẫn vào một đơn vị chức năng thời gian.

 

*

- vào đó:

 P: hiệu suất (W)

 Q: nhiệt lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ loại điện (A)

 t: thời gian dòng năng lượng điện chạy qua (s)

III. Công và công suất của nguồn điện

1. Công của nguồn điện

- Điện năng tiêu tốn trong toàn mạch bởi công của những lực lạ phía bên trong nguồn điện, tức là bằng công của nguồn điện.

 Ang = E.q = E.It

- vào đó:

 E: Suất điện cồn của nguồn (V)

 q: Điện lượng chuyển sang nguồn (C)

 I: Cường độ mẫu chạy qua nguồn (A)

 t: thời hạn dòng điện chạy qua mối cung cấp (s)

2. Công suất của nguồn điện

- Công suất Png của nguồn điện bởi công suất tiêu hao điện năng của toàn mạch.

 

*

- hiệu suất của nguồn đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện đó cùng được xác minh bằng công của nguồn điện thực hiện vào một đơn vị chức năng thời gian.

IV. Bài xích tập áp dụng tính Điện năng tiêu tụ, Công và hiệu suất của nguộn, Định cách thức Jen-Len-xơ.

Bài 1 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11: Điện năng mà lại một đoạn mạch tiêu tốn được đo bằng công vì lực làm sao thực hiện? Viết cách làm tính năng lượng điện năng tiêu hao và năng suất điện của một đoạn mạch khi bao gồm dòng điện chạy qua.

° lời giải bài 1 trang 49 SGK thiết bị Lý 11:

- Điện năng nhưng mà một đoạn mạch tiêu tốn được đo bằng công vì lực điện trường thực hiện.

- công thức điện năng tiêu thụ của đoạn mạch :

*

- cách làm tính hiệu suất điện của đoạn mạch:

*

Bài 2 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11: Hãy nêu tên một dụng cụ hay như là 1 thiết bị điện cho từng trường phù hợp dưới đây:

a) lúc hoạt động đổi khác điện năng thành nhiệt độ năng và năng lượng ánh sáng

b) lúc hoạt động đổi khác toàn bộ điện năng thành nhiệt độ năng.

c) khi hoạt động biến đổi điện năng thành cơ năng và nhiệt năng.

d) khi hoạt động thay đổi điện năng thành năng lượng hóa học và nhiệt năng.

° giải mã bài 2 trang 49 SGK đồ Lý 11:

a) đèn điện dây tóc

b) Bàn là (bản ủi), phòng bếp điện

c) Quạt điện

d) Ắc quy (bình điện)

Bài 3 trang 49 SGK đồ Lý 11: Công suất tỏa nhiệt của mỗi đoạn mạch là gì và được tính bằng công thức nào?

° giải mã bài 3 trang 49 SGK đồ dùng Lý 11:

- công suất tỏa nhiệt p ở đồ dẫn khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt độ của thứ dẫn đó cùng được xác định bằng sức nóng lượng tỏa ra ở thứ dẫn trong khoảng thời gian 1 giây: phường = R.I2

Bài 4 trang 49 SGK vật dụng Lý 11: Công của nguồn điện tất cả mối contact gì với điện năng tiêu tốn trưng mạch năng lượng điện kín? Viết cách làm tính công và hiệu suất của mối cung cấp điện.

° giải thuật bài 4 trang 49 SGK trang bị Lý 11:

- Điện năng tiêu hao trong mạch điện bí mật băng công của lực lạ bên trong nguồn điện.

- Công của mối cung cấp điện: Ang = E.I.t (trong kia E là suất điện đụng của mối cung cấp điện)

- năng suất của nguồn điện: 

*

Bài 5 trang 49 SGK thiết bị Lý 11: Chọn câu đúng: Điện năng tiêu hao được đo bằng

 A. Vôn kế

 B. Công tơ điện

 C. Ampe kế 

 D. Tĩnh năng lượng điện kế

° giải mã bài 5 trang 49 SGK thứ Lý 11:

¤ lựa chọn đáp án: B. Công tơ điện

- Điện năng tiêu hao được đo bởi công tơ điện

Bài 6 trang 49 SGK đồ vật Lý 11: Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

 A. Jun (J)

 B. Oát (W)

 C. Niutơn (N)

 D. Culông (C)

° giải thuật bài 6 trang 49 SGK thứ Lý 11:

¤ lựa chọn đáp án: B. Oát (W).

Bài 7 trang 49 SGK trang bị Lý 11: Tính điện năng tiêu thụ và hiệu suất điện khi loại điện cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong một giờ, biết hiệu điện vậy giữa hai đầu dây dẫn này là 6V.

° giải mã bài 7 trang 49 SGK vật dụng Lý 11:

- Theo bài ra, ta có: I = 1(A); U = 6(V); t = 1(h) = 3600(s).

- Điện năng tiêu tốn của đoạn mạch: A=U.It = 6.1.3600=21600(J)

- năng suất điện của đoạn mạch:

*

Bài 8 trang 49 SGK thứ Lý 11: Trên nhãn của một nóng điện gồm ghi 220V-1000W.

a) cho biết ý nghĩa sâu sắc các số ghi trên đó.

b) Sử ấm điện với hiệu điện cầm cố 220V để hâm nóng 2 lít nước từ ánh sáng 25oC. Tính thời hạn đun nước, biết hiệu suất của ấm nước là 90% và nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4190 J/(kg.K).

° lời giải bài 8 trang 49 SGK vật dụng Lý 11:

a) Ý nghĩa của những số ghi trên nóng điện:220V - 1000W

- Chỉ số 220V là hiệu điện vậy định mức đặt vào nhì đầu nóng điện để ấm vận động bình thường.

- Chỉ số 1000W là năng suất tiêu thụ định mức của ấm điện lúc sử dụng ấm ở hiệu điện cố 220V.

b) sức nóng lượng quan trọng để làm cho sôi 2 lít từ nhiệt độ 250C nước là: Q = mc.Δt

- Theo bài xích ra, ta có: 

 Khối lượng của 2 lít nước: m = 2kg.

 Nhiệt dung riêng biệt của nước: c = 4190 J/(kg.K)

 Độ tăng ánh sáng (ở bài này là nước): Δt = 100 - 25.

⇒ nhiệt lượng cần hỗ trợ là:

 Q = mc.Δt = 2.4190.(100 - 25) = 628500(J).

- Theo bài xích ra, công suất ấm là 90% nên lượng điện năng thực tiễn mà nóng tiêu thụ là:

 

*

- Ta lại có: 

*

Bài 9 trang 49 SGK đồ Lý 11: Một mối cung cấp điện có suất điện hễ 12V. Khi mắc điện áp nguồn này thành mạch điện bí mật thì nó hỗ trợ một cái điện tất cả cường độ 0,8A. Tính công của điện áp nguồn này sản ra trong thời gian 15 phút cùng tính năng suất của nguồn tích điện khi đó.

° lời giải bài 8 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11:

- Theo bài bác ra, ta có: E = 12V, I = 0,8A, t = 15 phút = 15.60 = 900 (s).

Xem thêm: Brainly - Pronunciation(Word Street, Word Underline) Quiz

- Công của mối cung cấp điện ra đời trong 15 phút: Ang = E.I.t = 12.0,8.900 = 8640(J).