Toán đái học: công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản giúp các em học viên tham khảo, hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích các hình trong toán học

Nhờ đó, sẽ biết cách vận dụng vào bài tập tốt hơn, để ngày dần học tốt môn Toán. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới trên đây của orsini-gotha.com:


Tổng hợp bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p. = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta rước chiều dài cộng chiều rộng nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích s Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta đem chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết DT tìm kiếm cạnh bằng cách lấy DT chia cạnh đang biết.


2. Tính chu vi, diện tích Hình vuông


Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta mang độ lâu năm một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông ta lấy chu vi hình vuông vắn chia 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta mang độ nhiều năm một cạnh nhân với bao gồm nó.

Mở rộng: ví như biết diện tích s hình vuông, ta có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta lấy tổng nhị cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh sẽ biết.


Công thức tính diện tích s Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta đem độ dài đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta hoàn toàn có thể tính:

Độ nhiều năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta đem độ lâu năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình thoi, nhằm tìm cạnh hình thoi ta lấy chu vi phân chia 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thoi, ta rước tích độ dài hai đường chéo chia mang đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta mang độ lâu năm 3 cạnh tam giác cùng lại với nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu biết chu vi hình tam giác cùng 2 cạnh, ta tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta rước độ lâu năm đáy nhân với độ cao rồi phân tách cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: giả dụ ta biết diện tích s hình tam giác, ta hoàn toàn có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta đem độ dài những cạnh hình thang cộng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình thang với độ nhiều năm 3 cạnh, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ dài 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta đem tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với độ cao rồi đem phân tách cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: giả dụ biết diện tích s hình thang, ta hoàn toàn có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tròn, ta rất có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy chào bán kinh nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 phương diện của hình lập phương nhân cùng với 4.


Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta đem cạnh nhân với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = phường x c

Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta rước chu vi mặt đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị chức năng đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều rài nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Diện tích bao bọc hình nón được xác minh bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân với đường sinh hình nón (l). Đường sinh hoàn toàn có thể là một mặt đường thẳng hoặc 1 mặt đường cong phẳng. Với hình nón thì mặt đường sinh bao gồm chiều dài từ mép của vòng tròn đến đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký hiệu diện tích xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị giao động là 3,14r: buôn bán kính mặt dưới hình nón cùng bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: con đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung xung quanh hình nón cộng với diện tích mặt đáy hình nón. Vì chưng diện tích dưới mặt đáy là hình trụ nên áp dụng công thức tính diện tích hình tròn trụ là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: cam kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: chào bán kính hình trụ đáy.

Xem thêm: Điều Chế Axit Photphoric Trong Phòng Thí Nghiệm, Axit Photphoric

h: là đường cao hạ từ đỉnh xuống trọng điểm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích xung xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của nhị đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: độ cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

Công thức tính diện tích s mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích mặt cầuV là thể tích hình cầur là bán kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính mặt cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tiểu Ngọc
orsini-gotha.com
633
Lượt tải: 13.349 Lượt xem: 576.436 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết orsini-gotha.com về

Link tải về chính thức:

Toán tè học: bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng tải về Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA