Khi pha trộn một lượng chất nào đó trong phòng xem sét hoặc vào công nghiệp, người ta hoàn toàn có thể tính được các chất bắt buộc dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng hóa học điều chế được (sản phẩm).

Bạn đang xem: Công thức tính khối lượng trong hóa học


Bài viết này để giúp các em biết các tính được khối lượng chất tham gia cùng sản phẩm, tương tự như cách tính thể tích hóa học khí tham gia và sản phẩm theo phương trình hóah học.

1. Cách tính cân nặng chất tham gia và sản phẩm

* các bước thực hiện:

- cách 1: Viết phương trình

- cách 2: Tính số mol các chất

- cách 3: Dựa vào phương trình chất hóa học tính được số mol chất yêu cầu tìm

- cách 4: Tính khối lượng.

* lấy ví dụ 1: Nung đá vôi, chiếm được vôi sống và khí cacbonic:

CaCO3 

*
 CaO + CO2

Hãy tính trọng lượng vôi sống CaO thu được khi nung 50g CaCO3.

* Lời giải:

- Tính số mol CaCO3 gia nhập phản ứng:

 nCaCO3 = m/M = 50/100 = 0,5(mol).

- Tính số mol CaO thu được sau thời điểm nung

Theo phương trình chất hóa học ta có:

1mol CaCO3 tham gia phản ứng, đang thu được 1mol CaO

Vậy 0,5mol CaCO3 tham gia làm phản ứng, đã thu được 0,5mol CaO

- Tính cân nặng vôi sống CaO thu được:

 mCaO = n.MCaO = 0,5.56 = 28(g).

* lấy ví dụ như 2: Cho 4g NaOH tính năng với CuSO4 tạo ra Cu(OH)2 kết tủa với Na2SO4. Tính khối lượng Na2SO4

* Lời giải:

Các cách tiến hành

- Viết phương trình hóa học và cân bằng

 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- Tính số mol NaOH gia nhập phản ứng

 nNaOH =n/M = 4/40 = 0,1 mol

- Tính số mol Na2SO4 thu được

Theo PTHH: 1 mol NaOH làm phản ứng chiếm được 0,5 mol Na2SO4

Vậy: 0,1 mol NaOH làm phản ứng nhận được 0,05 mol Na2SO4

- Tính cân nặng Na2SO4 thu được:

 mNa2SO4 = n.M = 0,05.142 = 7,1g

2. Cách tính thể tích hóa học khí tham gia cùng sản phẩm

* các bước thực hiện:

- bước 1: Viết phương trình hóa học

- cách 2: tra cứu số mol khí

- cách 3: Dựa vào phương trình hóa học, tra cứu số mol chất đề nghị tính

- cách 4: Tính thể tích khí

* Ví dụ: Lưu huỳnh cháy trong oxi hoặc trong ko khí có mặt lưu huỳnh đioxit SO2. Hãy tính thể tích SO2 (đktc) sinh ra, nếu tất cả 4g khí O2 tham gia làm phản ứng.

* Lời giải:

- Viết PTHH

S + O2 → SO2

- Tính số mol O2 tham gia phản nghịch ứng:

nO2= m/M = 4/32 = 0,125 mol

- Tính số mol SO2 sinh ra sau phản ứng

Theo PTHH: 1 mol O2 tham gia phản ứng hiện ra 1 mol SO2

Vậy : 0,125 mol O2 tham gia làm phản ứng sinh ra 0,125 mol SO2

- Tính thể tích khí SO2(đktc) xuất hiện sau bội phản ứng

VSO2 = n.22,4 = 2,24(l)


* những em đề nghị ghi nhớ công việc khi tính theo PTHH:

- bước 1: Viết phương trình hóa học

- bước 2: đổi khác khối lượng hóa học hoặc thể tích hóa học khí thành số mol chất

- bước 3: phụ thuộc vào phương trình hóa học để tìm số mol chất tham gia hoặc chất tạo thành.

- bước 4: thay đổi số mol chất thành cân nặng (m = n.M) hoặc thể tích khí sống ĐKTC (V = 22,4.n).

Xem thêm: 5 Dạng Bài Tập Chương Từ Trường Vật Lý 11 Nâng Cao Từ Trường Vật Lí 11

Trên đây orsini-gotha.com đã trình làng với những em về Cách tính khối lượng và thể tích chất khí thâm nhập và sản phẩm theo phương trình hóa học. Hy vọng nội dung bài viết giúp những em hiểu rõ hơn. Giả dụ có thắc mắc hay góp ý những em hãy để lại phản hồi dưới bài xích viết, chúc những em thành công.