Công thức nguyên hàm từng phần

phương pháp nguyên hàm từng phần thường xuyên được áp dụng để tìm kiếm tích phân bất định của những hàm số phức hợp như vừa chứa hàm vô tỉ và hàm vị giác, hoặc chứa hàm logarit với hàm vô tỉ, xuất xắc hàm mũ,…

cho 2 hàm số u = u (x) và v = v (x) tất cả đạo hàm trên tập K. Khi ấy ta bao gồm công thức tính nguyên hàm từng phần như sau:

*

Nguyên hàm từng phần là gì?

Cho nhì hàm số u = u(x) và v = v(x) có đạo hàm liên tục trên K ta tất cả công thức nguyên hàm từng phần: ∫udv = uv−∫vdu.

Bạn đang xem: Công thức tính nguyên hàm từng phần

Chú ý: Ta thường sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần trường hợp nguyên hàm bao gồm dạng I=∫f(x).g(x)dx, trong đó f(x) và g(x) là 2 trong 4 hàm số: Hàm số logarit, hàm số đa thức, hàm con số giác, hàm số mũ.

Để tính nguyên hàm ∫f(x).g(x)dx từng phần ta có tác dụng như sau:

– cách 1. Đặt 

*

 (trong đó G(x) là một nguyên hàm bất kỳ của hàm số g(x))

– bước 2. Khi đó theo cách làm nguyên hàm từng phần ta có:

∫f(x).g(x)dx=f(x).G(x)−∫G(x).f′(x)dx.

Chú ý: Khi I=∫f(x).g(x)dx và f(x) và g(x) là 2 vào 4 hàm số: Hàm số logarit, hàm số đa thức, hàm số lượng giác, hàm số mũ ta đặt theo luật lệ đặt u.

Nhất log (hàm log, ln) – Nhì nhiều (hàm đa thức)

Tam lượng (hàm lượng giác) – Tứ mũ (hàm mũ)

Tức là hàm số nào đứng trước trong câu nói trên ta đã đặt u bằng hàm đó. Bài xích tập:

Nếu f(x) là hàm log, g(x) là 1 trong các 3 hàm còn lại, ta vẫn đặt
*
Tương từ bỏ nếu f(x) là hàm mũ, g(x) là hàm nhiều thức, ta sẽ đặt 
*

Một số dạng nguyên sản phẩm từng phần hay gặp

Dạng 1: I = ∫P(x)ln(mx+n)dx, trong đó P(x) là nhiều thức.

Theo quy tắc ta đặt 

*

Dạng 2: 

*

trong đó P(x) là nhiều thức.

Theo phép tắc ta đặt 

*

Dạng 3: I = ∫P(x)eax+bdx, trong đó P(x) là nhiều thức

Theo phép tắc ta đặt 

*

Dạng 4: 

*

Theo luật lệ ta đặt 

*

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của hàm số bao gồm dạng sau f(x) = lnx

Lời giải

Dựa theo cách thức trên, ta làm cho như sau

Bước 1: Đầu tiên ta phải đặt

*

Khi đó:

*

 Các dạng toán nguyên hàm từng phần thường xuyên gặp

Dạng 1: kiếm tìm nguyên hàm của hàm số logarit

Hãy tính nguyên hàm của hàm số logarit sau

*

với f(x) là một trong hàm của nhiều thức.

Phương pháp giải

– Bước 1: Ta thực hiện đặt

*

– Bước 2: dựa vào việc đặt tại trên, ta suy ra

*

Để bạn hiểu rõ hơn về dạng này, bọn họ cùng nhau có tác dụng 1 ví dụ dưới đây nhé:

Ví dụ: search nguyên hàm của hàm số f(x) = x.lnx

Lời giải

Dựa vào phương pháp giải ở trên các bạn dễ thấy

*

Bước 1: Ta tiến hành đặt biểu thức dạng

*

Bước 2: Theo bí quyết tính nguyên hàm từng phần, ta có:

*

Dạng 2: Nguyên hàm của hàm số mũ

Tính nguyên hàm của hàm số mũ A=∫f(x)eax+b dx với f(x) là 1 trong hàm đa thức.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 4: Chia Cho Số Có Hai Chữ Số Có Hai Chữ Số

Phương pháp:

– Bước 1: Ta tiến hành đặt

*

– Bước 2: dựa vào việc đặt ở bước 1, ta có: ∫f(x)e ax+b dx=uv–∫vdu

Để phát âm hơn về dạng toán này, ta bên nhau xem ví dụ sau đây

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của biểu thức sau I=∫xexdx

Lời giải

Dựa theo phương pháp trên, ta triển khai đặt

*

Theo cách làm tính nguyên hàm từng phần, ta có:

*

Dạng 3: Hàm con số giác cùng hàm nhiều thức

Hãy tính nguyên hàm của hàm số lượng giác

*

Lời giải

– Bước 1: Ta tiến hành đặt như sau

*

– Bước 2: nhờ vào việc đặt ở bước 1, ta đổi khác thành

*

Để đọc hơn lấy ví dụ này, ta cùng nhau xem ví dụ sau đây.

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của các chất giác sau A=∫xsinxdx

Lời giải

Đây là một trong những nguyên hàm phối kết hợp giữa nguyên hàm vị giác, các bạn hãy làm như sau:

Dựa theo phương pháp trên, ta để như sau

*

Theo cách làm nguyên hàm từng phần ta có:

*

Dạng 4: Hàm con số giác cùng hàm số mũ

Hãy tính nguyên hàm phối kết hợp giữa hàm số lượng giác và hàm số mũ

*

Các cách giải như sau:

– Bước 1: Ta triển khai đặt như sau

*

– Bước 2: lúc đó, nguyên hàm và tính theo bí quyết tổng quát uv–∫vdu

Lưu ý: Đây là dạng toán tinh vi nên buộc phải lấy nguyên hàm từng phần 2 lần. Ko kể ra, ở bước 1 ta có thể đặt khác chút bằng phương pháp đặt

*

Để giúp cho bạn hiểu hơn dạng toán này, mời các bạn theo dõi một ví dụ đưới dây nha:

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của nhị hàm là lượng chất giác cùng hàm e nón sau đây I=∫sinx.exdx

Lời giải

Đây là 1 nguyên hàm phối hợp giữa nguyên các chất giác, nguyên hàm của e nón u. Bạn hãy làm như sau: