Tính đồng phân của 1 chất là câu hỏi thường xuyên gặp mặt trong những bài khám nghiệm và đề thi, để tính số đồng phân 1 cách nhanh nhất chúng ta hãy cùng Top giải mã đến với bài viết Công thức tính đồng phân sau đây nhé:

1. Công thức tính số đồng phân ancol đối chọi chức no, mạch hở: CnH2n+2O2

Số đồng phân CnH2n+2O2 = 2n- 2 ( 13H8O = 23-2= 2

b. C4H10O = 24-2= 4

c. C5H12O = 25-2= 8

2. Cách làm tính số đồng phân anđehit solo chức no, mạch hở: CnH2nO


- Anđehit là phần nhiều hợp chất hữu cơ vào phân tử tất cả nhóm –CH = O link trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh este

- CTTQ của anđehit no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử đựng một nối song ở nhóm chức CHO.

- Số đồng phân CnH2nO = 2n- 3 ( 23H6O, C4H8O.

- C3H6O, C4H8O là cách làm của anđehit no, solo chức, mạch hở.

*
phương pháp tính đồng phân cấp tốc nhất" width="671">

3. Bí quyết tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở: CnH2nO2

- Axit cacboxylic là gần như hợp chất hữu cơ vào phân tử có nhóm –COOH liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của aaxit no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử đựng một nối đôi ở team chức COOH.

- Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 3 ( 24H8O2= 24-3= 2

b. C5H10O2= 25-3= 4

c. C6H12O2= 26-3= 8

4. Cách làm tính số đồng phân este đối chọi chức no, mạch hở: CnH2nO2

Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 2 ( 12H4O2= 22-2= 1

b. C3H6O2= 23-2= 2

c. C4H8O2= 24-2= 4

5. Công thức tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Khái niệm: Ankan là các hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm những liên kết đối kháng C-C với C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon với từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.

Công thức tính nhanh

2n - 4 + 1 (3 4H10

- Số đồng phân ankan đã là: 24-1 + 1 = 3 đồng phân

6. Phương pháp tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).

- Anken là đa số hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử cất một link đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối đôi và đồng phân hình học.

Mẹo tính cấp tốc đồng phân anken:

- Xét 2C có nối đôi, mỗi C sẽ links với 2 nhóm nạm (giống hoặc không giống nhau).

- Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C với nối đôi sẽ còn 2C và H nhóm thế.

*
cách làm tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 2)" width="838">

- Nếu đề bài xích yêu cầu tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1 = 3 đồng phân. Trường hợp yêu cầu tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) sẽ là 1+1+2 = 4 đồng phân.

- Ví dụ: cùng với C5H10: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi sẽ còn 3C với H đội thế.

*
bí quyết tính đồng phân nhanh nhất có thể (ảnh 3)" width="846">

7. Bí quyết tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

- Ankin là hầu như hiđrocacbon không no, mạch hở, vào phân tử đựng một liên kết ba.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối cha và không có đồng phân hình học.

Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, từng C sẽ liên kết với 1 nhóm cụ (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C với nối bố sẽ còn 2C và H là đội thế.

C1

C2

1C

1C

1 đồng phân

2C

H

1 đồng phân

Ta có 2 đồng phân ankin.

8. Cách làm tính số đồng phân ancol 1-1 chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân

9. Cách làm tính số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n 10. Cách làm tính số đồng phân trieste tạo vì glyxerol và hỗn hợp n axit béo:

Công thức:

*
phương pháp tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 4)" width="456">

11. Công thức tính số đồng phân ete đối kháng chức no CnH2n+2O:

Công thức:

*
cách làm tính đồng phân nhanh nhất có thể (ảnh 5)" width="450">

Áp dụng: Với n = 3 ta gồm công thức ete là C3H8O, cố vào cách làm ta được:

 đồng phân là CH3-O-C2H5

12. Bí quyết tính số đồng phân xeton 1-1 chức no CnH2nO:

- Xeton là phần đông hợp chất hữu cơ trong phân tử bao gồm nhóm C = O liên kết trực tiếp với hai nguyên tử C.

- CTTQ của xeton no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Vào phân tử chứ một nối song ở đội chức CO.

Công thức:

*
cách làm tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 6)" width="423">

Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

*
công thức tính đồng phân sớm nhất (ảnh 7)" width="672">

Lưu ý: Anđehit với xeton gồm cùng cách làm phân tử với nhau, nên khi đề bài bác chỉ mang đến CTPT nhưng mà không kể đến nhiều loại hợp chất nào thì đề xuất tính cả hai.

13. Bí quyết tính số đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6).

Xem thêm: Hỏi: Để Chuẩn Bị In Một Bảng Tính Excel Ra Giấy ? Để Chuẩn Bị In Một Bảng Tính Excel Ra Giấy

CnH2n-6 = (n - 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm C7H8

- Ta tất cả n = 7, nỗ lực vào cách làm ta được (7-6)2 = 1

14. Phương pháp tính số đồng phân phenol đối kháng chức:

CnH2n-6O = 3n-6 (6 7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

15. Công thức tính số đi, tri, tetra.....n peptit tối đa tạo vì hỗn hợp có x amino axit khác nhau:

- Số n peptit max = xn

Ví dụ: bao gồm tối đa từng nào đipeptit, tripeptit thu được từ láo hợp gồm 2 amino axit là glyxin cùng alanin?