Công thức lượng giác mở rộngCách học tập thuộc nhanh Bảng bí quyết lượng giác bằng thơ, “thần chú” phương pháp học thuộc những công thức lượng giác bởi thơ

Công thức lượng giác mở rộng

*
*
*
*

Cách học tập thuộc nhanh Bảng bí quyết lượng giác bằng thơ, “thần chú”

Đối với học sinh, việc học cùng nhớ Bảng bí quyết lượng giác là yếu hèn tố đặc trưng khi giải toán. Dưới đó là hệ thống lại báo giá trị lượng giác cơ bản và nâng cao cùng với biện pháp học thuộc bí quyết lượng giác bởi thơ, thần chú.

Bảng công thức lượng giácgồm cáccông thức cơ bảnvà cáccông thức biến hóa nâng cao, cách làm nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản.

Công thức lượng giác của các cung liên quan đặc biệt

*
Công thức lượng giác cơ phiên bản và bí quyết cộng
*
Công thức nhân đôi, nhân ba và phương pháp hạ bậc
*
Công thức biến hóa tích thành tổng, tổng thành tích
*
Công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản
*