Mục lục tài liệu “Tổng hợp kiến thức toán 11”

Tài liệu gồm các chủ đề sau:

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1. Độ và radian2. Các hệ thức cơ bản3. Các hệ quả cần nhớ4. Các cung liên kết5. Các công thức biến đổi

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Các hàm số lượng giác2. Tập xác định của hàm số3. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số4. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

1. Phương trình lượng giác cơ bản2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác3. Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx4. Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sinx và cosx5. Phương trình đối xứng, phản đối xứng6. Phương trình lượng giác khác

ĐẠI SỐ TỔ HỢP

1. Phép đếm2. Hoán vị3. Chỉnh hợp4. Tổ hợp5. Cách phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp

NHỊ THỨC NEWTON

1. Khai triển nhị thức Newton2. Tam giác Pascal3. Giải phương trình

DÃY SỐ

1. Tính đơn điệu của dãy số2. Tính bị chặn của dãy số

CẤP SỐ CỘNG

1. Định nghĩa2. Tính chất3. Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng

CẤP SỐ NHÂN

1. Định nghĩa2. Tính chất3. Tổng n số hạng đầu tiên

GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ

1. Định nghĩa2. Tính chất3. Một số giới hạn cơ bản4. Cách tìm giới hạn

GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

HÀM SỐ LIÊN TỤC

1. Xét tính liên tục của hàm số y f (x) tại 0 x2. Tìm m để hàm số y f (x) liên tục tại điểm đã chỉ ra3. Chứng minh phương trình có nghiệm

ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ

1. Bảng các đạo hàm2. Các qui tắc tính đạo hàm3. Đạo hàm cấp cao

TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG.

CÁC PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG

I. Các phép biến hìnhII. Vẽ ảnh của một hình qua phép biến hìnhIII. Tìm phương trình của ảnh

ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng2. Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P)3. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng4. Tìm thiết diện

QUAN HỆ SONG SONG

I. Các định nghĩaII. Các tính chấtIII. Chứng minh hai đường thẳng song songIV. Chứng minh đường thẳng song song mặt phẳngV. Chứng minh hai mặt phẳng song songVI. Chứng minh hai đường thẳng chéo nhau

QUAN HỆ VUÔNG GÓC

I. Chứng minh hai đường thẳng vuông gócII. Chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳngIII. Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc

GÓC

1. Góc giữa hai đường thẳng a, b2. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P)3. Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q)

KHOẢNG CÁCH

1. Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a2. Khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (P)3. Khoảng cách giữa đường thẳng a // (P)4. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) // (Q)5. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

1. Định lí cô sin2. Định lí sin3. Công thức tính diện tích tam giác4.


Bạn đang xem: Công thức toán 11 pdf


Xem thêm: Tham Khảo Topic Các Chủ Đề Thi Nói Tiếng Anh Trình Độ A Nh B1 Thường Gặp

Các hệ thức lượng trong tam giác vuông

Các chủ đề liên quan đến kiến thức toán 11

*

+) Lượng giác

+) Tổ hợp xác suất

+) Nhị thức newton

+) Dãy số

+) Cấp số cộng, cấp số nhân

+) Giới hạn hàm số, dãy số

+) Hình học không gian

Bạn có thể tìm tài liệu này thông qua các từ khóa sau: Tổng hợp kiến thức toán 11, tổng hợp kiến thức toán 11 nâng cao, tóm tắt kiến thức môn toán lớp 11, bài tập tổng hợp kiến thức toán 11, tóm tắt công thức toán 11, công thức toán đại số lớp 11.

Cảm ơn các em đã xem và tải tài liệu tổng hợp kiến thức toán 11. Để xem nhiều dạng bài tập về chuyên đề toán 11, có thể truy cập đường link dưới đây: https://orsini-gotha.com/toan-hoc/toan-11