12 tháng Sáu, 2021orsini-gotha.com✅ phương pháp ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, ✅ Lớp 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, ✅ Toán học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️0
Bạn đang xem: Công thức toán 7

*

TỔNG HỢP CÔNG THỨC MÔN TOÁN LỚP 7

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
*
6. Tỉ trọng thức
*Xem thêm: Mẫu Tranh Vẽ An Toàn Giao Thông Đẹp, Đề Tài Sáng Tạo Nhất, Sgk Mĩ Thuật 4

CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

*

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

*

HÌNH HỌC

*
2. Hai tuyến đường thẳng vuông góc
*
5. Hai đường thẳng tuy nhiên song
*

CHƯƠNG II. TAM GIÁC

*
3. Nhị tam giác bởi nhau
*
5. Tam giác cân:
*
*
*
*
*

CHƯƠNG III. Quan lại HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ vào TAM GIÁC. CÁCĐƯỜNG ĐỒNG QUY vào TAM GIÁC

*
3. Quan hệ giữa tía cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
*
*
5. đặc thù tia phân giác của một góc
*
6. Tính chất ba con đường phân giác của tam giác
*
7. đặc thù đường trung trực của một quãng thẳng
*
9. đặc điểm ba đường cao của tam giác
*
*

CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ – QUY TẮC “CHUYỂN VẾ”

*

GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈLŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

*

LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

*

TỈ LỆ THỨC, TÍNH CHẤT DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

*

ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

*

TAM GIÁC BẰNG NHAU

*

THỐNG KÊ

*

QUAN HỆ GIỮA GÓC, CẠNH, ĐƯỜNG XIÊN, HÌNH CHIẾUTRONG TAM GIÁC, BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

*

ĐA THỨC, ĐA THỨC MỘT BIẾN, CỘNG TRỪ ĐA THỨC.NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN

*

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

*

TAM GIÁC CÂN, TAM GIÁC ĐỀU VÀ ĐỊNH LÍ PITAGO

*

CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

*

TÍNH CHẤT CÁC ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN, ĐƯỜNG PHÂN GIÁC,ĐƯỜNG TRUNG TRỰC, ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC

*
*

*
Trước đó

✅ công thức Toán lớp 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐