Ta có thể cộng, trừ hai số hữu tỉ $x,y$ bằng cách viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi vận dụng quy tắc cộng, trừ phân số.

Bạn đang xem: Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ

Với $x = dfracam;,y = dfracbm,left( a,b,m in mathbbZ,,m > 0 ight)$ ta có:

(eginarraylx + y = dfracam + dfracbm = dfraca + bm\x - y = dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray)

2. Tính chất

Phép cùng số hữu tỉ tất cả các đặc thù của phép cùng phân số:

3. Qui tắc “chuyển vế”

Khi đưa vế một số hạng trường đoản cú vế này sang trọng vế tê của một đẳng thức, ta đề nghị đổi vệt số hạng đó.

Với hồ hết (x,,y,,z in mathbbQ:)(x + y = z Leftrightarrow x = z - y).


2. Những dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: thực hiện phép tính

Phương pháp:

Dùng các qui tắc cộng trừ với các tính chất để tính toán.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Bài Tập Toán Lớp 9, Giải Sách Bài Tập Toán 9 Hay Và Chi Tiết Nhất

Dạng 2: tìm kiếm x

Phương pháp:

Thực hiện tìm (x) bằng các mối tình dục giữa số bị trừ, số trừ và hiệu hoặc số bị chia, số phân chia và thương….

Đồng thời cần sử dụng qui tắc đưa vế nhằm tìm (x.)


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài 1: Tập phù hợp Q các số hữu tỉ
bài xích 2: Cộng, trừ các số hữu tỉ
bài bác 3: Nhân, chia các số hữu tỉ
bài xích 4: giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài 5: Lũy thừa của một số trong những hữu tỉ
bài bác 6: tỉ lệ thành phần thức
bài 7: đặc thù cơ bạn dạng của hàng tỉ số cân nhau
bài 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả
bài bác 9: làm tròn số
bài xích 10: Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc nhì
bài xích 11: Số thực
bài bác 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài bác 1: Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận
bài xích 2: Đại lượng tỉ trọng nghịch
bài xích 3: Hàm số. Phương diện phẳng tọa độ
bài 4: Đồ thị hàm số y=ax (a khác 0)
bài bác 5: Ôn tập chương 2: Hàm số cùng đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số
bài 2: Bảng tần số của dấu hiệu
bài bác 3: Biểu đồ. Số trung bình cùng và kiểu mẫu của dấu hiệu
bài xích 4: Ôn tập chương 3: thống kê
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài xích 1: tư tưởng về biểu thức đại số
bài xích 2: cực hiếm của một biểu thức đại số
bài xích 3: Đơn thức
bài bác 4: Đơn thức đồng dạng
bài xích 5: Đa thức
bài 6: cộng trừ đa thức
bài bác 7: Đa thức một đổi thay
bài 8: cộng trừ đa thức một thay đổi
bài xích 9: Nghiệm của nhiều thức một biến
bài bác 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG song SONG
bài 1: hai góc đối đỉnh
bài bác 2: hai tuyến phố thẳng vuông góc
bài bác 3: các góc tạo vị một mặt đường thẳng cắt hai đường thẳng
bài xích 4: hai đường thẳng song song.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song
bài 5: trường đoản cú vuông góc đến tuy nhiên song
bài 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
bài 2: hai tam giác bằng nhau
bài 3: ngôi trường hợp bởi nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài bác 4: ngôi trường hợp cân nhau thứ nhì của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài bác 5: trường hợp đều nhau thứ bố của tam giác góc-cạnh-góc
bài 6: Tam giác cân nặng
bài bác 7: Định lý Pytago
bài bác 8: những trường hợp cân nhau của tam giác vuông
bài xích 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan liêu HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ vào TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC
bài 1: tình dục giữa góc với cạnh đối diện trong một tam giác
bài xích 2: dục tình giữa con đường vuông góc và mặt đường xiên, con đường xiên và hình chiếu
bài 3: quan hệ tình dục giữa bố cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài xích 4: tính chất ba con đường trung tuyến của tam giác
bài 5: tính chất ba mặt đường phân giác
bài bác 6: tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài 7: tính chất ba mặt đường cao của tam giác
bài 8: Ôn tập chương 7
*

*

học tập toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.