Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ giúp bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phải chăng và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 2 trang 9: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 2 trang 9: tìm x, biết :

*

Lời giải


*

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Ta hoàn toàn có thể viết số hữu tỉ
dưới những dạng sau đây

a) là tổng của nhị số hữu tỉ âm. Lấy ví dụ

*
.