Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Phương trình 2cosx -1 = 0 gồm một nghiệm là


A. X = 2π3


B. X =π6


C. X =π3


D.5π6


Câu 2:


Tìm giá trị tham số m nhằm phương trình có đúng 5 nghiệm nằm trong đoạn 0;2π


Câu 3:


Phương trình2cos2x=1 gồm nghiệm là


A. 2


B.4


C.6


D.8


Câu 4:


Tìm tập xác minh của hàm số sauy = cotx2sinx-1


A.

Bạn đang xem:


B.


C.


D.


Câu 5:


Tổng các nghiệm của phương trình 2cos3x(2cos2x+1)= 1 bên trên đoạn <-4π;6π>


A.61π


B. 72π


C. 50π


D. 56π


Câu 6:


Tìm số nghiệm thuộc<-3π2;-π) của phương trình

3sinx = cos3π2-2x


A. 0.


B.1.


C.2.


D.3


Bình luận


bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại orsini-gotha.com


*

liên kết
tin tức orsini-gotha.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


orsini-gotha.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


orsini-gotha.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: " Help Yourself Là Gì ? Help Yourself Nghĩa Là Gì


Quên mật khẩu


Nhập showroom email chúng ta đăng ký để đưa lại password
mang lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


orsini-gotha.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
orsini-gotha.com