Phản ứng Cu HNO3 loãng là phản nghịch ứng chất hóa học về kim loại với axit. Rộng nữa đây là phản ứng oxi hóa khử nên cũng được vận dụng không ít vào đề thi. orsini-gotha.com mời chúng ta và các em cùng tìm hiểu cụ thể về phản bội ứng này.

Bạn đang xem: Cu có tác dụng với hno3 loãng không

*
Phản ứng Cu HNO3 loãng tạo ra ra thành phầm là gì?

 Cu + HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch loãng) (dung dịch) (khí) (lỏng)

(đỏ) (màu xanh lam)

64 63 188 30 18

Điều khiếu nại phản ứng

– sắt kẽm kim loại đồng

– hỗn hợp HNO3 loãng 

– Điều khiếu nại phản ứng: ko có.

Tiến hành bội phản ứng

– cho vô ống nghiệm 1 cho 2 lá đồng, nhỏ từ từ toàn vẹn dung dịch HNO3 loãng vào trong ống nghiệm. Xem hiện tượng lạ xảy ra.

Hiện tượng hóa học

– Lá đồng red color (Cu) tan dần trong dung dịch axit HNO3 loãng, ống nghiệm gửi sang màu xanh da trời (đó là dung dịch Cu(NO3)2 ) và bao gồm khí NO bay ra.

Phương trình bội nghịch ứng và cân bằng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Phương trình ion

Quá trình nhịn nhường electron: Cu → Cu+2 + 2e

Quá trình dấn electron: N+5 + 3e → N+2

=> Phương trình sau thời điểm cân bởi với thông số tối giản nhất:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Cu + HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(rắn) (dd đậm đặc) (rắn) (khí) (lỏng)

(đỏ) (không màu) (trắng) (nâu đỏ) (không màu)

64 63 188 46 18

– hiện tượng nhận biết: 

Chất rắn màu đỏ của Đồng (Cu) tan dần trong dung dịch và sủi bong bóng khí bởi khí gray clolor đỏ Nitơ dioxit (NO2) sinh ra.

*
HNO3 đặc thì thành phầm là NO2, HNO3 loãng chế tạo ra thành NO.

– lưu giữ ý: 

Axit nitric HNO3 oxi hoá được phần lớn các kim loại, đề cập cả sắt kẽm kim loại có tính khử yếu như Cu. Khi đó, sắt kẽm kim loại bị oxi hoá đến cả oxi hoá cao và tạo nên muối nitrat. Thông thường, nếu sử dụng dung dịch HNO3 sệt thì thành phầm là NO2, còn hỗn hợp loãng thì tạo thành thành NO.

CuO + HNO3 loãng 

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(rắn) (dd) (dd) (lỏng)

(đen) (không màu) (xanh lam) (không màu)

80 63 188 18

Mg + HNO3 loãng 

– Mg + HNO3 loãng hiện ra khí NO

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

*

– Mg + HNO3 loãng có mặt NH4NO3

10HNO3 + 4Mg → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

(dung dịch) (rắn) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

Al + HNO3 loãng 

– Al + HNO3 loãng sinh ra khí N2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

(rắn) (dd loãng) (rắn) (khí) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (trắng) (không màu) (không màu)

– Al + HNO3 loãng hình thành NH4NO3

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

(rắn) (lỏng) (lỏng) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)

Fe + HNO3 loãng 

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(dd loãng, nóng) (khí)

Ag + HNO3 loãng 

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

(rắn) (dd trộn loãng) (kết tủa) (lỏng) (khí)

(trắng) (không màu) (trắng)

– Điều khiếu nại phản ứng: nhiệt độ độ.

*
Kim loại công dụng với HNO3

Bài tập vận dụng

*

Bài 1. Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào dung dịch đựng 7,56 gam HNO3 thu được hỗn hợp X và V lít hỗn hợp khí có NO và NO2 (đktc). Mang đến X tính năng hoàn toàn với 105ml hỗn hợp KOH 1M, tiếp đến lọc quăng quật kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến cân nặng không đổi, thu được 8,78 gam hóa học rắn. Giá trị V là A. 0,336 B. 0,448. C. 0,560. D. 0,672.

Giải: 

– chất rắn Z tất cả KNO3 và KOH(dư). Lúc nung Z ta chiếm được KNO2 và KOH(dư). Theo đề ta có :

85nKNO2 + 56nKOH = m rắn, => nKNO2 = 0,1 mol

BT: K → nKNO2 + nKOH = nKOH ban đầu, => nKOH dư = 0,005 mol.

BT: N → nNO2 + nNO = nHNO3 – nKNO2 = 0,02 mol;

=> V(NO, NO2) = 0,448 lít

Bài 2. Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong hỗn hợp HNO3 thu được 1,12 lít tất cả hổn hợp khí NO với NO2 (đktc) tất cả tỉ khối hơi đối với H2 là 16,6. Quý giá của m là A. 8,32. B. 3,90. C. 4,16. D. 6,40.

Bài 3. hiện tượng quan tiếp giáp được khi mang lại Cu vào hỗn hợp HNO3 quánh là A. Dung dịch chuyển sang màu kim cương và gồm khí gray clolor đỏ thoát ra B. Dung di chuyển sang màu nâu đỏ và có khí màu xanh lá cây thoát ra C. Dung di chuyển sang màu xanh và bao gồm khí ko màu bay ra D. Dung di chuyển sang màu xanh lá cây và tất cả khí gray clolor đỏ bay ra

Bài 4. Khi hòa tan hiđroxit sắt kẽm kim loại M(OH)2 bởi một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được hỗn hợp muối th-nc có độ đậm đặc 27,21%. Kim loại M là A. Cu B. Sắt C. Zn D. Al

Bài 5. Tổng thông số là các số nguyên, buổi tối giản của toàn bộ các hóa học trong phương trình bội phản ứng giữa Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, nóng là: A. 8 B. 10 C. 11 D. 9

Bài 6. mang lại 2,16 gam lếu láo hợp gồm Al và Mg tan không còn trong hỗn hợp axit HNO3 loãng, nấu nóng nhẹ tạo nên dung dịch X cùng 448 ml (đo làm việc 354,90 K và 988 mmHg) các thành phần hỗn hợp khí Y khô có 2 khí không màu, không chuyển màu sắc trong không khí. Tỷ khối của Y đối với oxi bởi 0,716 lần tỷ khối của khí cacbonic đối với nitơ. Có tác dụng khan X một cách cẩn thận thu được m gam hóa học rắn Z, nung Z đến trọng lượng không đổi thu được 3,84 gam chất rắn T. Tính quý hiếm của m

Bài 7. mang lại 0,54g bột Al hoà tan hết trong 250 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau thời điểm phản ứng xong, thu được hỗn hợp A với 0,896 lít tất cả hổn hợp khí B bao gồm NO2 với NO (đo sống đktc).

a) Tính tỉ khối của hỗn hợp khí B so với H2.

b) Tính mật độ mol những chất trong hỗn hợp A thu được.

Bài 8. Hoà tan trọn vẹn m gam Al trong hỗn hợp HNO3 thì chiếm được 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí A (gồm NO và N2O) có tỉ khối dA/H2 = 16,75. Tính m.

Bài 9.

Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Nhiễu Điều Phủ Lấy Giá Gương, Giải Thích Câu “Nhiễu Điều Phủ Lấy Giá Gương

Nếu cho 9,6 gam Cu tính năng hết cùng với 180ml HNO3 1M sau khi phản ứng xong xuôi thu được V1 lít NO (đktc) duy nhất và dung dịch A. Nếu mang lại 9,6 gam Cu tác dụng hết với 180ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M với H2SO4 0,5M sau thời điểm phản ứng chấm dứt thu được V2 lít NO (đktc) duy nhất với dung dịch B.Tính khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch B. Chọn đáp án đúng. A. 22,86 gam B. 21,86 gam C. 20,86 gam D. 23,86 gam

Bài 10. mang đến m gam bột kim loại đồng vào 200 ml hỗn hợp HNO3 2M, có khí NO thoát ra. Để hài hòa vừa hết chất rắn, bắt buộc thêm tiếp 100 ml hỗn hợp HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng có khí NO thoát ra. Trị số của m là: A. 9,60 gam B. 11,52 gam C. 10,24 gam D. 12,54 gam

Như vậy, phản bội ứng Cu HNO3 loãng tạo ra dung dịch Cu(NO3)2 , khí NO thoát ra và nước. Các em nên để ý phản ứng của kim loại với HNO3, bởi HNO3 là axit mạnh, tất cả tính khử mạnh, nên sẽ khởi tạo ra thành phầm sinh ra các khí khác biệt thi biến hóa điều kiện với tỉ lệ mol. Hy vọng bài viết của orsini-gotha.com giúp những em vận dụng và làm bài tập tốt.