Phản ứng Cu HNO3 loãng là bội nghịch ứng hóa học về sắt kẽm kim loại với axit. Rộng nữa đó là phản ứng oxi hóa khử nên cũng được vận dụng tương đối nhiều vào đề thi. orsini-gotha.com mời chúng ta và những em cùng tìm hiểu cụ thể về phản nghịch ứng này.

Bạn đang xem: Cu + hno3 = cu(no3)2 + no2 + h2o

Đang xem: Cu + hno3 sệt nóng

*

Phản ứng Cu HNO3 loãng tạo thành ra sản phẩm là gì?


 Cu + HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch loãng) (dung dịch) (khí) (lỏng)

(đỏ) (màu xanh lam)

64 63 188 30 18

Điều kiện phản ứng

– kim loại đồng

– dung dịch HNO3 loãng 

– Điều khiếu nại phản ứng: không có.

Tiến hành phản ứng

– bỏ vô ống nghiệm 1 đến 2 lá đồng, nhỏ tuổi từ từ hoàn toản dung dịch HNO3 loãng vào trong ống nghiệm. Xem hiện tượng lạ xảy ra.

Hiện tượng hóa học

– Lá đồng red color (Cu) tan dần dần trong dung dịch axit HNO3 loãng, ống nghiệm chuyển sang màu xanh da trời (đó là dung dịch Cu(NO3)2 ) và tất cả khí NO bay ra.

Phương trình bội nghịch ứng và cân nặng bằng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Phương trình ion

Quá trình nhịn nhường electron: Cu → Cu+2 + 2e

Quá trình dìm electron: N+5 + 3e → N+2

=> Phương trình sau thời điểm cân bằng với thông số tối giản nhất:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Cu + HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(rắn) (dd đậm đặc) (rắn) (khí) (lỏng)

(đỏ) (không màu) (trắng) (nâu đỏ) (không màu)

64 63 188 46 18

– hiện tượng kỳ lạ nhận biết: 

Chất rắn màu đỏ của Đồng (Cu) tan dần dần trong dung dịch cùng sủi bọt khí vị khí gray clolor đỏ Nitơ dioxit (NO2) sinh ra.


READ: bội nghịch Ứng trung hòa - nhân chính Là Gì? coi Lại khái niệm Hóa Học của công ty Hiệu Ứng sức nóng Của làm phản Ứng Trung Hòa
*

HNO3 quánh thì sản phẩm là NO2, HNO3 loãng chế tạo thành NO.

– lưu lại ý: 

Axit nitric HNO3 oxi hoá được hầu hết các kim loại, nhắc cả kim loại có tính khử yếu hèn như Cu. Lúc đó, kim loại bị oxi hoá tới cả oxi hoá cao và tạo nên muối nitrat. Thông thường, nếu dùng dung dịch HNO3 đặc thì sản phẩm là NO2, còn hỗn hợp loãng thì chế tạo thành NO.

CuO + HNO3 loãng 

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(rắn) (dd) (dd) (lỏng)

(đen) (không màu) (xanh lam) (không màu)

80 63 188 18

Mg + HNO3 loãng 

– Mg + HNO3 loãng hình thành khí NO

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

*

– Mg + HNO3 loãng sinh ra NH4NO3

10HNO3 + 4Mg → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

(dung dịch) (rắn) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

Al + HNO3 loãng 

– Al + HNO3 loãng sinh ra khí N2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

(rắn) (dd loãng) (rắn) (khí) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (trắng) (không màu) (không màu)

– Al + HNO3 loãng sinh ra NH4NO3

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

(rắn) (lỏng) (lỏng) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)

Fe + HNO3 loãng 

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(dd loãng, nóng) (khí)

Ag + HNO3 loãng 

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

(rắn) (dd pha loãng) (kết tủa) (lỏng) (khí)

(trắng) (không màu) (trắng)

– Điều khiếu nại phản ứng: nhiệt độ độ.

*

Kim loại chức năng với HNO3

Bài tập vận dụng

*

Bài 1. Hòa tan trọn vẹn 1,28 gam Cu vào dung dịch cất 7,56 gam HNO3 thu được hỗn hợp X cùng V lít các thành phần hỗn hợp khí có NO với NO2 (đktc). Mang đến X chức năng hoàn toàn với 105ml hỗn hợp KOH 1M, tiếp đến lọc vứt kết tủa được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến trọng lượng không đổi, chiếm được 8,78 gam hóa học rắn. Giá trị V là A. 0,336 B. 0,448. C. 0,560. D. 0,672.

Giải: 

– hóa học rắn Z bao gồm KNO3 với KOH(dư). Lúc nung Z ta thu được KNO2 cùng KOH(dư). Theo đề ta bao gồm :


READ: đứng top 5 sắt kẽm kim loại Có Độ Cứng lớn số 1 Và thấp Nhất trái đất &Raquo; Alphatech

85nKNO2 + 56nKOH = m rắn, => nKNO2 = 0,1 mol

BT: K → nKNO2 + nKOH = nKOH ban đầu, => nKOH dư = 0,005 mol.

BT: N → nNO2 + nNO = nHNO3 – nKNO2 = 0,02 mol;

=> V(NO, NO2) = 0,448 lít

Bài 2. Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong hỗn hợp HNO3 thu được 1,12 lít tất cả hổn hợp khí NO với NO2 (đktc) tất cả tỉ khối hơi đối với H2 là 16,6. Cực hiếm của m là A. 8,32. B. 3,90. C. 4,16. D. 6,40.

Bài 3. hiện tượng kỳ lạ quan ngay cạnh được khi mang đến Cu vào hỗn hợp HNO3 quánh là A. Dung dịch chuyển sang màu kim cương và bao gồm khí gray clolor đỏ thoát ra B. Dung dịch rời sang màu nâu đỏ và gồm khí blue color thoát ra C. Dung di chuyển sang màu xanh da trời và tất cả khí không màu bay ra D. Dung dịch chuyển sang màu xanh da trời và bao gồm khí gray clolor đỏ thoát ra

Bài 4. Khi tổng hợp hiđroxit sắt kẽm kim loại M(OH)2 bởi một số lượng vừa dùng dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hòa - nhân chính có độ đậm đặc 27,21%. Sắt kẽm kim loại M là A. Cu B. Fe C. Zn D. Al

Bài 5. Tổng thông số là các số nguyên, buổi tối giản của tất cả các chất trong phương trình phản bội ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, lạnh là: A. 8 B. 10 C. 11 D. 9

Bài 6. cho 2,16 gam láo hợp bao gồm Al và Mg tan hết trong hỗn hợp axit HNO3 loãng, đun nóng nhẹ tạo thành dung dịch X với 448 ml (đo làm việc 354,90 K với 988 mmHg) tất cả hổn hợp khí Y khô gồm 2 khí không màu, không chuyển màu trong không khí. Tỷ khối của Y đối với oxi bằng 0,716 lần tỷ khối của khí cacbonic so với nitơ. Có tác dụng khan X một cách cảnh giác thu được m gam chất rắn Z, nung Z đến khối lượng không thay đổi thu được 3,84 gam hóa học rắn T. Tính giá trị của m

Bài 7. đến 0,54g bột Al hoà tan hết trong 250 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xong, thu được hỗn hợp A và 0,896 lít hỗn hợp khí B có NO2 cùng NO (đo nghỉ ngơi đktc).


READ: Oxit Mangan Heptoxit

a) Tính tỉ khối của hỗn hợp khí B so với H2.

b) Tính nồng độ mol các chất trong hỗn hợp A thu được.

Bài 8. Hoà tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO3 thì chiếm được 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí A (gồm NO và N2O) tất cả tỉ khối dA/H2 = 16,75. Tính m.

Bài 9.

Xem thêm: Chạy Scan Facebook Là Gì - 13 Thuật Ngữ Cần Hiểu Rõ Khi Chạy Facebook Ads

Nếu mang đến 9,6 gam Cu tác dụng hết cùng với 180ml HNO3 1M sau khi phản ứng hoàn thành thu được V1 lít NO (đktc) duy nhất và dung dịch A. Nếu mang lại 9,6 gam Cu tính năng hết cùng với 180ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HNO3 1M với H2SO4 0,5M sau thời điểm phản ứng chấm dứt thu được V2 lít NO (đktc) duy nhất và dung dịch B.Tính cân nặng muối thu được lúc cô cạn dung dịch B. Chọn lời giải đúng. A. 22,86 gam B. 21,86 gam C. 20,86 gam D. 23,86 gam

Bài 10. đến m gam bột kim loại đồng vào 200 ml hỗn hợp HNO3 2M, có khí NO bay ra. Để phối hợp vừa hết chất rắn, bắt buộc thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng có thể có khí NO bay ra. Trị số của m là: A. 9,60 gam B. 11,52 gam C. 10,24 gam D. 12,54 gam

Như vậy, bội phản ứng Cu HNO3 loãng tạo thành dung dịch Cu(NO3)2 , khí NO thoát ra với nước. Những em nên chú ý phản ứng của kim loại với HNO3, bởi HNO3 là axit mạnh, gồm tính khử mạnh, nên sẽ tạo nên ra sản phẩm sinh ra các khí khác nhau thi chuyển đổi điều kiện với tỉ lệ mol. Hy vọng nội dung bài viết của orsini-gotha.com giúp những em vận dụng và làm bài tập tốt. 


Post navigation


Previous: How khổng lồ Balance: Naoh + Fecl3 = Fe(Oh)3 + Nacl 3, Naoh + Fecl3 = Nacl + Fe(Oh)3
Next: cách tính Lượng Điện Năng tiêu hao Được Tính bởi Công Thức Nào