Đây chỉ với phần 1 của tài liệu ôn thi, để thấy tiếp phần 2 thì đồng đội hãy tham gia group:

Góc ôn thi UTC - Thi không qua, xoá group

*
(ảnh Group)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem tiếp phần 2

Cực trị bao gồm điều kiện
Bạn đang xem: Cực trị hàm 2 biến


*

*

*

*
*
*Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Trụ, Và Toàn Phần Hình Trụ Tròn

2013 - doanh nghiệp Cổ phần Đầu bốn và cải tiến và phát triển Koolsoft Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp số: 0106353044, cấp vày Sở planer và chi tiêu TP. Hà Nội