Nhân đa thức với đa thức là một trong những phép tính hết sức khó, yên cầu người có tác dụng phải tất cả kiến thức, sự nhậy bén và cẩn thận. Từ bây giờ Kiến đã gửi đến chúng ta về bài tập và giải đáp giải biện pháp làm về nhân đa thức với nhiều thức. Tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm và được đặt theo hướng dẫn chi tiết . Các bạn hãy cùng tham khảo với loài kiến nhé.

Bạn đang xem: Lý thuyết và bài tập nhân đa thức với đa thức

*

Bài tập nhân 1-1 thức với nhiều thức toán lớp 8 chọn lọc

Bài 1:Kết quả của phép tính (x -2)(x +5) bằng ?

x2- 2x - 10.x2+ 3x - 10x2- 3x - 10.x2+ 2x - 10

Bài 2:Thực hiện phép tính

*
ta có công dụng là ?

28x - 3.28x - 5.28x - 11.28x - 8.

Bài 3:Giá trị của x thỏa mãn ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ một là ?

x = - 1.x = x =
*
.x = 0

Bài 4:Biểu thức rút gọn gàng của biểu thức A = ( 2x - 3 )( 4 + 6x ) - ( 6 - 3x )( 4x - 2 ) là ?

0B.40x- 40xD.Kết quả khác.

Bài 5:Rút gọn gàng biểu thức A = (x + 2).(2x - 3) + 2 ta được:

2x2+ x - 4 B. X2+ 4x - 32x2– 3x + 2 D. –2x2+ 3x -2

Bài 6:Rút gọn gàng biểu thức A = (2x2+ 2x).(-2x2+ 2x ) ta được:

4x4+ 8x3+ 4x2 B. –4x4+ 8x3–4x4+ 4x2 D. 4x4- 4x2

Bài 7:Biểu thức A bởi ?

*

Bài 8:Tính giá trị biểu thức: A = (x + 3).(x2– 3x + 9) trên x = 10

1980 B. 12011302 D.1027

Bài 9:Tìm x biết: (2x + 2)(x - 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

*

Bài 10:Tìm x biết: (3x + 1). (2x- 3) - 6x.(x + 2) = 16

x = 2 B. X = - 3x = - 1 D. X = 1

Giải tập nhân solo thức với đa thức toán lớp 8 lựa chọn lọc

Câu 1: Giải bài xích tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có ( x - 2 )( x + 5 ) = x( x + 5 ) - 2( x + 5 )

= x2+ 5x - 2x - 10 = x2+ 3x - 10.

Chọn câu trả lời B.

Câu 2: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta bao gồm ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1

⇔ ( 2x - x2+ 2 - x ) - ( 3x2+ 6x + 5x + 10 ) = - 4x2+ 1

⇔ - 4x2- 10x - 8 = - 4x2+ 1 ⇔ - 10x = 9 ⇔ x =

Vậy nghiệm x ở đấy là

*
.

Chọn câu trả lời B.

Câu 3: Giải bài bác tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta tất cả ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1

⇔ ( 2x - x2+ 2 - x ) - ( 3x2+ 6x + 5x + 10 ) = - 4x2+ 1

⇔ - 4x2- 10x - 8 = - 4x2+ 1 ⇔ - 10x = 9 ⇔ x = - 9/10

Vậy giá trị x cần tìm là x = - 9/10.

Chọn câu trả lời B.

Câu 4: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta tất cả A = ( 2x - 3 )( 4 + 6x ) - ( 6 - 3x )( 4x - 2 )

= ( 8x + 12x2- 12 - 18x ) - ( 24x - 12 - 12x2+ 6x )

= 12x2- 10x - 12 - 30x + 12x2+ 12 = 24x2- 40x.

Chọn đáp án D.

Xem thêm: Tuyển Sinh Lớp 10 Trường Thpt Chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Thpt Chuyên Trần Đại Nghĩa

Câu 5: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có: A = (x + 2).(2x - 3) + 2

A = x.(2x – 3) + 2. (2x – 3) + 2

A = 2x2– 3x + 4x - 6 + 2

A = 2x2+ x – 4

Chọn giải đáp A

Câu 6: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta có: A = (2x2+ 2x).(-2x2+ 2x )

A = 2x2.(-2x2+ 2x) + 2x.(-2x2+ 2x)

A = 2x2.(-2x2) + 2x2.2x + 2x. (-2x2) + 2x .2x

A = -4x4+ 4x3- 4x3+ 4x2

A = -4x4+ 4x2

Chọn câu trả lời C

Câu 7: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có:

*

Câu 8: Giải bài xích tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: A = (x + 3).(x2– 3x + 9)

A = x .(x2– 3x + 9) + 3.(x2– 3x + 9)

A = x3– 3x2+ 9x + 3x2– 9x + 27

A = x3+ 27

Giá trị biểu thức lúc x = 10 là : A = 103+ 27 = 1027

Chọn đáp án D

Câu 9: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: (2x + 2)(x - 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

⇔ 2x.(x - 1) + 2(x - 1) - x(2x + 1) – 2.(2x +1)= 0

⇔ 2x2– 2x + 2x – 2 - 2x2– x - 4x – 2 = 0

⇔ - 5x - 4 = 0

⇔ - 5x = 4

⇔ x =

*

Chọn giải đáp A

Câu 10: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

⇔ (3x + 1).(2x - 3) - 6x.(x + 2) = 16

⇔ 3x(2x - 3) + 1.(2x – 3 ) - 6x. X – 6x . 2 = 16

⇔ 6x2– 9x + 2x – 3 – 6x2- 12x = 16

⇔ -19x = 16 + 3

⇔ - 19x = 19

⇔ x = - 1

Chọn giải đáp C

Các bài tập nhân đa thức với nhiều thức chọn lọc trên vì Kiến biên soạn. Mong muốn rằng sẽ đem lại cho chúng ta kiến thức té ích, phương thức giải xuất xắc và hoàn toàn có thể vận dụng vào chúng ta tập kho hay trong những bài kiểm tra, học tập kì . Các bạn hãy xem thêm thông tin và làm cho lại đầy đủ dạng toán như vậy, để phiên bản thân rất có thể xử lý các bài toán cực nhọc nhanh hơn. Chúc chúng ta đạt kết quả cao trong số bài chất vấn và bài xích thi chuẩn bị tới.