I. HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Tư tưởng về hợp hóa học hữu cơ và hóa học tập hữu cơ

Hợp hóa học hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, HCN, muối cacbonat, muối hạt xianua, muối bột cacbua…).Hóa học tập hữu cơ là ngành hóa học phân tích các hợp chất hữu cơ.

Bạn đang xem: Đại cương về hóa học hữu cơ

2. Đặc điểm tầm thường của hợp hóa học hữu cơ

Đặc điểm cấu tạo : thành phần hợp hóa học hữu cơ cần phải chứa C. Các nguyên tử C links với nhau và liên kết với H, O, N, … links hóa học hầu hết là link cộng hóa trị.Tính hóa học vật lý : ánh sáng nóng chảy, ánh sáng sôi thấp.Phần béo không chảy trong nước, cơ mà tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.Tính hóa chất :Kém bền cùng với nhiệt, dễ cháy.Phản ứng hóa học của các hợp hóa học hữu cơ thường xảy ra chậm và theo khá nhiều hướng không giống nhau, tạo thành hỗn hợp nhiều sản phẩm.

II. PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Phân loại

Hợp chất hữu cơ thường tạo thành hai nhiều loại :Hiđrocacbon :Là phần nhiều hợp hóa học hữu cơ trong phân tử chỉ cất hai nguyên tố C, H. Hiđrocacbon lại được phân thành các nhiều loại : Hiđrocacbon no (CH4, C2H6…) ; hiđrocacbon ko no (C2H4, C2H2…) ; hiđrocacbon thơm (C6H6, C7H8…).Dẫn xuất của hiđrocacbon: Là hầu hết hợp chất hữu tuy nhiên trong phân tử ngoài những nguyên tố C, H thì còn có những nguyên tố khác như O, N, Cl, S.… Dẫn xuất của hidđrocacbon lại được phân thành dẫn xuất halogen như CH3Cl, C6H5Br,…; ancol như CH3OH, C2H5OH,…; anđehit như HCHO, CH3CHO.Phân loại theo mô hình mạch Cacbon:Mạch hở : những Nguyên Tố Hóa Học cấu tạo nên mạch không đóng thành vòng khép kín Mạch thẳng: cấu trúc mạch là 1 trong đường trực tiếp Mạch nhánh : cấu tạo mạch tất cả nhánh rẽMạch vòng : những Nguyên Tố Hóa Học kết cấu nên mạch đóng thành vòng khép kínĐồng vòng : Vòng khép bí mật được tạo thành từ những nguyên tử CacbonDị Vòng : Vòng khép kín đáo được tạo thành từ các nguyên tử Cacbon và tất cả thêm nguyên tử của Nguyên Tố hóa học khác (O, N, …)

2. đội chức

Là hầu như nhóm nguyên tử (-OH, -CHO, -COOH, -NH2…) gây ra phản ứng đặc trưng của phân tử hợpchất hữu cơ.Các nhiều loại nhớm chức :-OH : ancol (rượu).-O- : ete-CHO : andehit-CO- : xeton-COOH : axit cacboxylic-COO- : este-NH2 : amin

3. Danh pháp hữu cơ

a. Tên thông thườngTên thông thườngcủa hợp hóa học hữu cơ thường xuất xắc được để theo xuất phát tìm ra chúng, song khi hoàn toàn có thể có phần đuôi để chứng thật hợp chất thuộc nhiều loại nào.Ví dụ : HCOOH : axit fomic (formica : Kiến) . CH3COOH : axit axetic(acetus : Giấm).C10H20O : mentol (mentha piperita : bội bạc hà).b. Tên hệ thống theo danh pháp IUPACĐể call tên hợp chất hữu cơ, buộc phải thuộc tên những số đếm với tên mạch cacbon
Số đếmTên Mạch Cacbon ChínhTên
1monoCmet
2điC-C et
3triC-C-Cprop
4tetraC-C-C-Cbut
5pentaC-C-C-C-Cpent
6hexaC-C-C-C-C-Chex
7heptaC-C-C-C-C-C-Chep
8octaC-C-C-C-C-C-C-Coct
9nonaC-C-C-C-C-C-C-C-Cnon
10đecaC-C-C-C-C-C-C-C-C-Cđec
Tên các gốc Hidrocacbon bắt buộc biết:Tên nơi bắt đầu = thương hiệu mạch cacbon + ylví dụ : CH3– : metyl, C2H5 -: etylCác gốc riêng:CH2=CH- : vinylCH2=CH-CH2– : alyl

III. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. SƠ LƯỢC VỀ PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ

1. So với định tính

Mục đích: xác định nguyên tố nào bao gồm trong hợp chất hữu cơ.Nguyên tắc: Chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ thành những chất vô cơ dễ dàng và đơn giản rồi nhận biết chúng bằng các phản ứng đặc trưng.

2. So với định lượng

Mục đích: khẳng định thành phần % về khối lượng các nguyên tố có trong phân tử hợp hóa học hữu cơ.Nguyên tắc: Cân bao gồm xác khối lượng hợp chất hữu cơ, kế tiếp chuyển thành phần C thành CO2, H thành H2O, N thành N2, tiếp đến xác định bao gồm xác khối lượng hoặc thể tích của những chất chế tác thành, từ đó tính % cân nặng các nguyên tố.

II. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Công thức tổng thể (CTTQ)Cho biết trong phân tử hợp chất hữu cơ gồm chứa hồ hết nguyên tố nào. Lấy ví dụ như ứng với công thức CxHyOzNtta biết hợp hóa học hữu cơ này có các thành phần C, H, O, N.2. Công thức dễ dàng và đơn giản nhất (CTĐGN)

a. Định nghĩa

Công thức dễ dàng nhất là công thức biểu thị tỉ lệ về tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố trong phân tử.

b. Cách cấu hình thiết lập công thức dễ dàng và đơn giản nhất

Thiết lập công thức đơn giản nhất của hợp hóa học hữu cơ CxHyOzNtlà tùy chỉnh thiết lập tỉ lệ :x:y:z:t = (mC/12) : (mH/1) : (mO/16) : (mN/14)x:y:z:t = (%mC/12) : (%mH/1) : (%mO/16) : (%mN/14)

c. Bí quyết thực nghiệm (CTTN):

CTTN = (CTĐGN)n(n : số nguyên dương). Xác minh n để tìm CTTNCTĐGN : Công thức dễ dàng nhất3. Cách làm phân tử

a. Định nghĩa

Công thức phân tử là công thức biểu lộ số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

b. Cách thiết lập công thức phân tử

Có tía cách tùy chỉnh cấu hình công thức phân tửCách 1 : phụ thuộc thành phần % cân nặng các nguyên tốCho CTPT CxHyOz, ta bao gồm tỉ lệ:M/100=12.x/(%mC)=1.y/(%mH)=16.z/(%mO)Từ đó ta có :x=M.%mC/(12.100);y=M.%mH/(1.100);z=M.%mO/(16.100);Cách 2 : dựa vào công thức đơn giản và dễ dàng nhất.

Xem thêm: Tác Dụng Cây Bồ Công Anh - Tác Dụng Của Cây Bồ Công Anh

B1:Đặt công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là : (CTĐGN)n(với n∈N)B2:Tính độ bất bão hòa (k) của phân tử(chỉ vận dụng cho phù hợp chất có chứa links cộng hóa trị, không vận dụng cho hợp chất có links ion).B3:Dựa vào biểu thức k để lựa chọn giá trị n, từ đó suy ra CTPT của hợp chất hữu cơ.Giả sử một hợp chất hữu cơ gồm công thức phân tử là CxHyOzNtthì tổng số link