buổi tối 15/9, Đại học đất nước Hà Nội chào làng điểm chuẩn chỉnh vào các trường đại học, khoa thành viên. Đại học giang sơn Hà Nội thông báo phương pháp nhập học với tân sinh viên theo hình thức trực tuyến.


Thí sinh coi điểm chuẩn chỉnh vào những trường, khoa thành viên của ĐH tổ quốc Hà Nội năm 2021 bên dưới đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Các ngôi trường Đại học tập thành viên của Đại học giang sơn Hà Nội bao gồm:Trường ĐH công nghệ Tự nhiên: 1.610 chỉ tiêu;Trường ĐH công nghệ Xã hội và Nhân văn: 1.650 chỉ tiêu;Trường ĐH nước ngoài ngữ: 1.600 chỉ tiêu;Trường ĐH Công nghệ: 1.500 chỉ tiêu;Trường ĐH kinh tế: 1.300 chỉ tiêu;Trường ĐH Giáo dục: 1.000 chỉ tiêu;Trường ĐH Việt Nhật: 100 chỉ tiêu;Trường ĐH Y Dược: 500 chỉ tiêu.

Các Khoa trực thuộc Đại học tổ quốc Hà Nội bao gồm: Khoa Luật: 700 chỉ tiêu;Khoa cai quản trị với Kinh doanh: 360 chỉ tiêu;Khoa Quốc tế: 750 chỉ tiêu;Khoa những Khoa học tập liên ngành: 180 chỉ tiêu

Theo thông báo của Đại học tổ quốc Hà Nội:Từ ngày 17/9 mang đến 17 giờ đồng hồ ngày 26/9, thí sinh xác thực nhập học trực tuyến đường vào Đại họcQuốc gia Hà Nội. Sau khi xác thực nhập học tập thành công, sỹ tử sẽ tiến hành nhập học trực truyến từ 21/9 đến trước 17 giờngày 30/9.