Tụ năng lượng điện là gì ?Tụ điện là một trong những hệ hai trang bị dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp giải pháp điện. Nó dùng để làm chứa điện tích.

Bạn đang xem: Đại lượng điện dung của tụ điện c


TỤ ĐIỆN

I. Tụ điện

1. Tụ điện là gì ?

- Tụ điện là một hệ hai thứ dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp phương pháp điện. Mỗi trang bị dẫn đó call là một phiên bản của tụ điện.

- Nó dùng để chứa điện tích. 

- Tụ điện được dùng phổ biến là tụ năng lượng điện phẳng. Cấu tạo của tụ năng lượng điện phẳng tất cả hai bản kim các loại phẳng đặt tuy vậy song với nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp năng lượng điện môi.

- vào mạch điện, tụ năng lượng điện được biểu diễn bằng kí hiệu vẽ trên Hình 6.1.

*

2. Cách tích điện cho tụ điện.

- muốn tích điện mang đến tụ điện, bạn ta nối hai bản của tụ điện với hai rất của nguồn tích điện (Hình 6.2).

*

- bản nối cực dương sẽ tích năng lượng điện dương, phiên bản nối rất âm đang tích điện âm.

- Độ béo điện tích bên trên mỗi bản của tụ điện khi đang tích điện hotline là năng lượng điện của tụ điện.

II. Điện dung của tụ điện.

1. Định nghĩa

Điện tích Q cơ mà một tụ điện nhất mực tích được tỉ trọng thuận với hiệu điện núm U đặt giữa hai bạn dạng của nó.

(Q = CU) hay (C=dfracQU) (6.1)

Đại lượng C được hotline là năng lượng điện dung của tụ điện. Nó đặc trưng cho tài năng tích năng lượng điện của tụ điện ở một hiệu điện cố gắng nhất định. Thật vậy, dưới một hiệu điện cố gắng U tốt nhất định, tụ gồm điện dung C đã tích được năng lượng điện Q lớn.

Vậy : Điện dung của tụ năng lượng điện được khẳng định bằng yêu mến số của điện tích của tụ điện với hiệu điện vậy giữa hai phiên bản của nó.

Video mô phỏng tụ điện


2. Đơn vị năng lượng điện dung

Trong cách làm (6.1) nếu như Q đo bằng đơn vị Cu-lông (C), U đo bằng đơn vị là Vôn (V) thì C đo bằng đơn vị chức năng fara (kí hiệu là F).

Fara là năng lượng điện dung của một tụ điện mà nếu để giữa hai bạn dạng của nó hiệu điện nuốm 1 V thì nó tích được điện tích 1 C.

Các tụ điện hay được sử dụng chỉ tất cả điện dung trường đoản cú 10-12 F cho 10-6 F. Bởi vậy ta hay được dùng các ước của fara:


1 micrôfara (kí hiệu là μF) = 1.10-6 F.

1 nanôfara (kí hiệu là nF) = 1.10-9 F.

1 picôfara (kí hiệu là pF) = 1.10-12 F.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 9 Chương 2 Đại Số Lớp 9, Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương Ii Đại Số 9

3. Những loại tụ điện

+ fan ta lấy tên của lớp điện môi để tại vị tên đến tụ điện : tụ ko khí, tụ giấy, tụ mica, tụ sứ, tụ gốm,…

+ fan ta còn chế tạo tụ điện bao gồm điện dung đổi khác được (còn hotline là tụ chuyển phiên ).

III. Ghép tụ điện

*

IV. Năng lượng của điện trường vào tụ điện

Người ta chứng tỏ được phương pháp tính năng lượng của năng lượng điện trường vào tụ điện: