Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a,SA vuông góc với đáy. Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằnga333. Khoảng cách từ D mang lại mặt phẳng (SBC) bằng
Bạn đang xem: Đạo hàm của căn x

Cho hàm số y = f(x) gồm đạo hàm và tiếp tục trên hiểu được đồ thị hàm số y = f’(x) như hình bên dưới đây.

*

Xét hàm sốgx=fx−x2−x trên R xác minh nào sau đấy là khẳng định sai?


Xét phép thử bỗng nhiên có không khí mẫuΩ . điện thoại tư vấn P(A) là tỷ lệ của phát triển thành cố A liên quan đến phép thử. Xác định nào sau đó là khẳng định đúng?


Gọi S là tập hợp các số tự nhiên và thoải mái có 6 chữ số được lập từ bỏ tập đúng theo A=0;1;2;...;9.Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S Tính tỷ lệ để chọn lựa được số thoải mái và tự nhiên có tích các chữ số là 1400


Bảng đổi mới thiên sau đây là của hàm số nào trong số hàm số sau?

*


Anh Thưởng ý định sử dụng không còn 4m2kính để gia công bể cá có những thiết kế hộp chữ nhật ko nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép không xứng đáng kể). Bể cá gồm dung tích bằng bao nhiêu? (làm tròn cho chữ số phần trăm).


Cho hàm sốy=13x3−mx2+m2−m−1x+1. Tất cả bao nhiêu quý giá nguyên của thông số thực m nhằm hàm số đạt rất trị tạix1,x2 vừa lòng x12+2mx2−3m2+m−5≤0?


Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tiếp trên R và có bảng trở thành thiên sau:

*

Khẳng định như thế nào sau đó là khẳng định đúng?


Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ tất cả đáy là tam giác cân gồm AB=BC= 3a Đường thẳng A’C sinh sản với đáy một góc 60°Trên cạnh A’C rước điểm M làm sao cho A’M=2MC hiểu được A"B=a31.Khoảng biện pháp từ đến mặt phẳng (ABB’A’) là


Cho hàm số y = f(x) có đạo hàmf"x=x−32020π2x−πx+2021x2−2x,∀x∈ℝ. điện thoại tư vấn S là tập các giá trị nguyên của tham số m để hàm số y=fx2−8x+mcó đúng ba điểm cực trị x1,x2,x3thỏa mãn x12+x22+x32=50.Khi kia tổng các thành phần của S bằng
Xem thêm: Mẫu Phiếu Đánh Giá Cán Bộ, Công Chức Năm 2020, Mẫu Phiếu Đánh Giá Phân Loại Viên Chức 2022

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam