Đạo hàm Sinx gửi ra phương thức và các ví dụ vậy thể, giúp các bạn học sinh trung học phổ thông ôn tập cùng củng cố kiến thức và kỹ năng về dạng toán tính đạo hàm hàm số nón Toán 11. Tài liệu bao hàm công thức đạo hàm đầy đủ, dễ nhớ, dễ dàng nắm bắt giúp các bạn bao quát nhiều dạng bài chuyên đề Đạo hàm lớp 11. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

A. Đạo hàm của sin2x

Cách 1: (sin2x)’ = (2x)’.cos2x = 2.cos2x

Cách 2:

y = sin2x

=> y’ = (sin2x)’

= 2(sinx . Cosx)’

= 2<(sinx)’. Cosx + sinx . (cosx)’>

= 2(cos2x – sin2x)

= 2cos2x

B. Đạo hàm sinx

*
Bạn đang xem: Đạo hàm của sin 2x

C. Đạo hàm hàm hợp

*

D. Đạo hàm cấp cho cao

*

E. Tính đạo hàm bằng định nghĩa

Bước 1: Tính

*

Bước 2: Lập tỉ số

*

Bước 3: search

*


Ví dụ: Tính đạo hàm của hàm số f(x) = sin2x – cos23x

A. F’(x) = 2cos2x + 3sin6x

B. F’(x) = 2cos2x - 3sin6x

C. F’(x) = 2cos2x - 2sin3x

D. F’(x) = 2cos2x + 2sin3x


Hướng dẫn giải

f’(x) = (sin2x – cos23x)’

= 2cos2x + 3sin3x.2cos3x

= 2cos2x + 3sin6x

Vậy đáp án và đúng là A


Ví dụ: Tính đạo hàm của hàm số: f(x) = cos4x – 3sin4x

A. F’(x) = 12cos4x + 4sin4x

B. F’(x) = -12cos4x + 4sin4x

C. F’(x) = -12cos4x - 4sin4x

D f’(x) = -3cos4x - sin4x


Hướng dẫn giải

y" = (2sin24x)’ – 3(cos35x)’

Tính (sin24x)’

Với u = sin4x ta được:

(sin24x)’ = 2sin4x.(sin4x)’ = 2sin4x.cos4x(4x)’ = 4sin8x.

Tương từ tính (cos35x)’

(cos35x)’ = 3cos25x.(cos5x)’ = 3cos25x.(-sin5x).(5x)’

= -15cos25x.sin5x = -15/2 . Cos5x.sin10x.

Vậy y’ = 8sin8x + (45/2) . Cos5x . Sin10x.


Ví dụ: Tính đạo hàm của hàm số

*
Xem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Đường Tròn Lớp 9, Lý Thuyết Về Đường Kính Và Dây Của Đường Tròn

Hướng dẫn giải

Ta có:

*

*

Tính tử số ta được:

(2cos2x – 2sin2x)(2sin2x – cos2x) – (4cos2x + 2sin2x)(sin2x + cos2x)

= -6cos22x – 6sin22x = -6

Vậy

*

F. Nguyên hàm sin2x

*

Vậy chúng ta nguyên hàm của hàm số y = sin2x là

*

G. Đạo hàm vị giác

--------------------------------------------


Hi vọng Đạo hàm hàm sin2x là tài liệu có lợi cho chúng ta ôn tập kiểm tra năng lực, bổ trợ cho quá trình học tập trong chương trình lớp 11 cũng giống như ôn luyện mang lại kì thi trung học phổ thông Quốc gia. Chúc các bạn học tốt!