Giải bài tập Toán 7 trang 19, trăng tròn giúp những em học viên lớp 7 xem gợi ý giải những bài tập của bài xích 5: Lũy quá của một số trong những hữu tỉ chương I.

Bạn đang xem: Đáp án toán 7

Tài liệu được biên soạn thiết yếu xác, bám đít chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Thông qua đó giúp học sinh lớp 7 xem thêm nắm vững vàng hơn kiến thức trên lớp. Mời chúng ta cùng theo dõi bài tại đây.


Bài 27 (trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tính:

*


Ta có:

*

*

*

*


Bài 28 (trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tính:

*

Hãy rút ra nhận xét về vệt của lũy quá với số nón chẵn và lũy vượt với số mũ lẻ của một trong những hữu tỉ âm.


Ta có:

+)

*

+)

*

+)

*

+)

*

Nhận xét:

+ Lũy quá bậc chẵn (số mũ chẵn) của một số trong những hữu tỉ âm là một số dương.

+ Lũy thừa bậc lẻ (số nón lẻ) của một trong những hữu tỉ âm là một số âm


Bài 29 (trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Viết số

*
dưới dạng một lũy thừa, ví dụ như
*
Hãy tìm các cách viết khác.

Xem thêm: Tài Khoản Thấu Chi Là Gì - Bạn Đã Biết Vay Thấu Chi Là Gì Chưa


Ta có:

*

Lưu ý:

*


Bài 30 (trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tìm x, biết:

a)

*

b)

*


a)

*

*

*

b)

*

*

*

Lưu ý:

*

*


Bài 32 (trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Đố: nên chọn hai chữ số sao cho rất có thể viết nhị chữ kia thành một lũy thừa để được công dụng là số nguyên dương nhỏ nhất. (Chọn được càng những càng tốt).