Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị cực đại là (100 V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì cường độ loại điện trong cuộn cảm tất cả biểu thức (i=2cos100pi t (A)). Tại thời khắc điện áp có (50 V) và đang tăng thì cường độ mẫu điện là
Bạn đang xem: Đặt điện áp xoay chiều u=50 căn 10

+ vì u cùng i vuông pha phải khi: (u = 50V = dfracU_02)

 Thì ta có: (dfracu^2U_0^2 + dfraci^2I_0^2 = 1)

Thay số, ta được: (i = pm dfracI_0sqrt 3 2 = pm sqrt 3 A)

+ bởi vì i lờ đờ pha (dfracpi 2) đối với u nên những lúc (u m = m 50 m V) cùng đang tăng ((M_u) ở góc cạnh phần tư thứ 4) thì (i m b


*
*
*
*
*
*
*
*
Một học sinh mắc mạch điện như hình vẽ. Đặt vào A cùng B điện áp chuyển phiên chiều

(u = Usqrt 2 cos left( 100pi t ight))

(U ko đổi). Khi nối E, F với cùng 1 ampe kế thì số chỉ của ampe kế là 3,8A. Khi nối E, F với 1 vôn kế thì số chỉ của vôn kế là 11,95V. Coi như nhì cuộn dây thuần cảm cùng có thông số tự cảm bằng nhau. Độ từ cảm cảu từng cuộn dây gần nhấu với mức giá trị nào sau đây?

*
Xem thêm: Bài Soạn Văn 7 Bài Luyện Tập Về Phương Pháp Lập Luận Trong Văn Nghị Luận


Một học viên xác định năng lượng điện dung của tụ điện bằng cách đặt năng lượng điện áp (u = U_0.cosomega t) (U0 không đổi, (omega = 314rad/s)) vào nhì đầu một quãng mạch gồm tụ điện gồm điện dung C mắc thông liền với đổi thay trở R. Biết (dfrac1U^2 = dfrac2U_0^2 + dfrac2U_0^2omega ^2C^2.dfrac1R^2); trong các số ấy điện áp U giữa hai đầu R được đo bằng đồng hồ đo điện đa chức năng hiện số. Dựa vào tác dụng thực nghiệm đo được bên trên hình vẽ, học viên này tính được giá trị của C là: